Modrá pyramida hrozí ukončením bonusových smluv

Stavební spoření, hypoteční, překlenovací a jiné úvěry, normy a předpisy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod franta22 5. 6. 2015 12:52

Chystal jsem se k právníkovi a četl jsem ve VOP - mají to pěkně zprzněné. Např. je tam:
Na písemnou žádost může ss zvýšit cílovou částku. A o kousek dále Jiné změny smlouvy podléhají písemnému schválení ss. Takže nám vlastně v minulosti bránili navýšit cílovou částku neoprávněně (resp. já to ani nezkusil :-)).

Každopádně po poradě s právníkem nevěřím, že nějaký soud donutí ss udržovat do nekonečna nevýhodnou smlouvu a rozhodl jsem se jim vyjít vztříc. Místo zaslání čísla účtu jim pošlu nesouhlas s uzavřením účtu a taky nesouhlas s navýšením cč (v posledním výpisu) a požádám je o vrácení příslušného poplatku. To je důvod pro ss dát mi výpověď, ta je ovšem tříměsíční. Takže by mi měli vrátit poplatek za navýšení cč a přidat úroky za 3 měsíce. Ať se teda drží svých VOP aspoň částečně. A ne jednoměsíční výhrůžka.
franta22
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod guru jára 6. 6. 2015 06:13

To nevim, jestlis udelal dobre. Kdyz jsem pred lety ukoncoval SS u SSCS, tak tam byl i nejaky poplatek nekolik procent z presporene cilove castky, ktery se vypocital a nauctoval pri vypovedi smlouvy, takze bylo myslim vyhodnejsi zaplatit pred vypovedi poplatek za navyseni cilove castky.
guru jára
Diskutér

Odeslat příspěvekod vlaju 6. 6. 2015 09:58

to guru jára:
U našich VOP je to ošetřené - smluvně se platí za navýšení 1% i při navýšení ze strany MP, čili dráž to vyjít nemůže. Naopak s tím může klient nesouhlasit, to je také výslovně uvedeno, pak mu ale spořitelna smlouvu vypoví.

Při této příležitosti si připomeňme také jednu věc (hlavně pro ty, kteří si myslím, že spořitelna vždy postupuje dle podepsaných dokumentů): Byla doba, kdy spořitelna účtovala za navýšení CČ z důvodu přespoření sankční 3%. Teprve spor (nevím, jak daleko byl u soudu) ji donutil postupovat dle svých VOP a účtovat dohodnuté 1%, sazebník byl následně přepracován. Vypadalo to, jako že v MP neumí číst, ale ani odkazy na prostý text nestačily, dovedete si určitě představit bezradný pohled na naúčtovaný poplatek a pozdější překrucované argumenty ze strany spořitelny.
vlaju
Diskutér

Odeslat příspěvekod superivi 6. 6. 2015 19:37

tak už na mě taky došlo (mám zablokovaný účet z důvodu porušení VOP - zatím nevím kterých, ale to mi předpokládám sdělí :-) ). A protože mi to nedalo, tak sem si prostudoval VOP (mám model VOP z 29.4.1997-30.6.2001. Je možno dohledat v archivu na strankach MP) a čím víc je čtu, tak tím víc žasnu. Ještě pro upřesnění: poslal jsem nesouhlas s ukončením smlouvy (vpodstatě okopírovaný nesouhlas od "Engy"), takze budu reagovat na odpověď právního oddělení "Engymu", neboť mě připadá že právníci nikdy neviděli VOP a jejich argumenty by jim rozcupoval žák základní školy :shock: (mě odpověď ještě nepříšla, ale možná to bude tím, že jsem poslal nesouhlas e-mailem - můj poradce to přeposlal nadřízeným - takže v pondělí jdu za notářem a posílám to doporučeně).

Dovoluji si reagovat na Vaši odpověď na nesouhlas s ukončením smlouvy.

Ve Vaší odpovědi zmiňujete, že došlo k dosažení účelu smlouvy. Smlouva řeší co je předmětem smlouvy, ale účel smlouvy vůbec nezmiňuje. Pomineme-li tedy fakt, že smlouva nezná definici "účel smlouvy", tak i přesto nelze předpokládat, že "účelem smlouvy" je získání úvěru, ale "účelem smlouvy" je získání prostředků na bytové potřeby a to buď z vlastních zdrojů (vklady) či kombinace vlastních a cizích zdrojů (vklady + úvěr). Navíc si myslím, že cílová částka se sjednávala především kvůli tomu, aby SS mohla stanovit výši případného úvěru či spočítat parametr ohodnocení.

Také nesouhlasím s argumentem o dočasnosti vztahu, protože dle mého názoru pokud klient naspoří cílovou částku, tak sice přichází o možnost (nikoli povinnost) čerpání úvěru, ale může ve spoření pokračovat dále. Jsem přesvědčený o tom, že stavební spořitelna s touto možností od začátku fungování stavebního spoření počítala (předvídala ji), a proto záměrně/cíleně do VOP umístila větu "Přespořování cílové částky není přípustné,..." - a tady souhlasím s názorem právního oddělení - že smyslem takového ustanovení je výrazné zjednodušení administrace (bez této formulace by mohlo docházet k situaci, že by stavební spořitelna musela s každým novým vkladem řešit navýšení cílové částky). I proto je v čl. 9, odst. 7 VOP věta, že "pokud účastník dodatečně vyjádří nesouhlas s tímto postupem, má stavební spořitelna právo smlouvu vypovědět." To znamená, že stavební spořitelna musí automaticky navyšovat částku (klient s tím automaticky souhlasí), pokud klient s tímto postupem nesouhlasí, musí vyjádřit svůj nesouhlas.

Souhlasím s argumentem, že "postup pro navýšení cílové částky podle čl. 9, odst. 1 VOP je závislý na přijetí MPSS". Toto ustanovení zmiňuje, že "...na základě písemné žádosti účastníka MPSS může (nikoli musí), navýšit cílovou částku." Cituji z Vaší odpovědi: "Možnost MPSS odmítnout žádost o navýšení cílové částky podle čl. 9, odst. 1 VOP (jak analyzováno výše) by totiž zcela ztrácela smysl, pokud by k navýšení mohlo dojít i bez souhlasu MPSS na základě pouhého faktického zaslání prostředků na účet stavebního spoření." Musím Vás upozornit, že čl. 9, odst. 1 není v rozporu s čl. 9, odst. 7, neboť klient s naspořenou cílovou částkou nemá povinnost žádat písemně o navýšení cílové částky (proč také, když je cílová částka dle čl. 9, odst. 7 navyšována automaticky), a proto čl. 9, odst. 1 chápu tak, že i klient s již naspořenou cílovou částkou by měl mít možnost zažádat o úvěr (klient s naspořenou cílovou částkou tuto možnost nemá, protože výše úvěru ze stavebního spoření se stanovuje jako rozdíl mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu) - v tomto případě stavební spořitelna může (ale nemusí) navýšit cílovou částku. Ustanovení čl. 9, odst. 1 se dá použít i pro klienty, kteří ještě nemají naspořenou cílovou částku a chtěli by ji navýšit (v tomto případě má stavební spořitelna opět možnost cílovou částku navýšit/nenavýšit).

Když už jsem zmínil čl. 9, odst. 7 VOP, tak se musím zastavit u problému přespořování. Nevím, jestli je v tom úmysl (klamavá praktika?) či jen došlo k lidské chybě: ve Vaší odpovědi citujete, že "přespoření není přípustné" přitom v čl. 9, odst 7 VOP se uvádí , že "PŘESPOŘOVÁNÍ není přípustné". Pro účely smlouvy o stavebním spoření jde o zásadní rozdíl. Přespoření = ojedinělý akt; PŘESPOŘOVÁNÍ = opakující se akt. To mě utvrzuje v tom, že stavební spoření bylo koncipováno jako dlouhodobé spoření a předem se počítalo s tím, že bude docházet k "přespořovávání" cílových částek. Ještě k čl. 9, odst. 7: "PŘESPOŘOVÁNÍ cílové částky není přípustné, v takovém případě účastník výslovně souhlasí s tím, že přespořenou částku zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru stavební spořitelna považuje AUTOMATICKY ZA NOVOU CÍLOVOU ČÁSTKU..."- pokud by smlouva nepočítala s opakovaným přespořováním, byl by v tomto ustanovení místo pojmu "nová cílová částka" použit pojem jiný (konečný zůstatek?, částka k vypořádání?...) Tímto je opět popřen argument o dočasnosti vztahu a účelu smlouvy.

K informaci "...a MPSS má povinnost Vám vyplatit zůstatek účtu stavebního spoření." - pokud by měla stavební spořítelna povinnost vyplatit zůstatky při dosažení CČ, tak by to musela dělat vždy již při prvním dosažení CČ, ale v tom případě by některá ustanovení VOP ztratila na významu. A podle výkladu stavební spořitelny by tedy ona sama dlouhodobě, vědomě a záměrně porušovala zákon.

Pravděpodobně jediným obhajitelným argumentem z Vaší odpovědi je "nepřijímat jakékoli další vklady na účet stavebního spoření" (sice je to absurdní, nelogické, ale pravděpodobně to není v rozporu se zákonem), neboť VOP tuto problematiku/povinnost přijímání vkladů neřeší. Nejspíše to bude asi jen dočasné řešení problému, neboť stavební spořitelna vklady přijímat nebude, takže časem dojde k neplnění (hrubému porušení) dle čl.6, odst. 1, ale aby mohla stavební spořitelna smlouvu vypovědět, tak by musela zaslat doručení výzvy k zaplacení dle čl. 6, odst. 4 ( "Je-li účastník i po zápočtu mimořádných vkladů v prodlení více než 6 minimálními měsíčními vklady a nezaplatí-li je do 2 měsíců od doručení výzvy k zaplacení, je stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět. V tom případě platí ustanovení Čl. 10") a tím by jsme se dostali na začátek celého problému.

Vzhledem k výše uvedenému jsem přesvědčen, že Váš postup je v rozporu s uzavřenou smlouvou a VOP i s příslušnými právními předpisy, a proto stavební spořitelna:
- nemá právo jednostranně ukončit smlouvu (smlouva termín "ukončení" nezná);
- nemá právo uzavřít můj spořící účet (zároveň má povinnost dále úročit můj zůstatek na účtu podle předem sjednaných podmínek);
- pravděpodobně má právo nepřijímat jakékoli další vklady.

Pokud i přes výše uvedené skutečnosti stavební spořitelna nezmění svůj postoj a bude mi bránit v řádném plnění smlouvy, žádám o zaslání řádné výpovědi s uvedením konkrétního důvodu a konkrétního ustanovení VOP (dle čl. 9, odst. 1 "Stavební spořitelna může smlouvu vypovědět jen z důvodů uvedených v těchto VOP").

Upozorňuji Vás, že pokud budou porušena má práva, obrátím se se svým nárokem na soud.

Pevně věřím, že toto nedorozumění bude vyřešeno ke spokojenosti všech zainteresovaných stran, a že neohrozí naši spolupráci do budoucna.

S pozdravem...
superivi
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Datto 7. 6. 2015 16:59

houghs píše:
shao píše:Chápu to tak, že spořitelna zaslaným dopisem o ukončení s pomocí přiloženého formuláře, kam chce zapsat číslo účtu, se snaží získat souhlas s ukončením - tedy oboustranná dohoda o ukončení.
Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou, dle VOP ani zákona o SS naspoření CC neznamená automatické ukončení smlouvy a tedy by jednostranné ukončení mělo proběhnout pouze výpovědí ze strany SS s udaným datem výpovědi a výpovědní lhůtou.
Myslím, že případný soud by nerozhodoval o oprávněnosti výpovědi, ale o způsobu, jakým SS smlouvy ukončuje a ten by měl shledat neplatným, protože se nejedná o výpověď, ale o doměnku SS, že smlouva o SS je automaticky ukončena naspořením CC, k čemuž u mnohých došlo dávno v minulosti (a nebyly dosud takto automaticky ukončeny) a určitě smluv s naspořenou CC s nižším úročením má SS vícero a ty automaticky za ukončené nepovažuje (neboť tyto prostředky potřebuje na financování úvěrů, přičemž na tomto principu je SS postaveno).


Já vůbec nechápu, proč to spořitelna takto dělá. Nemyslím si, že by naspořením cílové částky smlouva automaticky zanikala, nikde nic takového nevidím. To není smlouva na dobu určitou, tam by muselo být jasně uvedeno, že jakmile zůstatek účtu převýší CČ, smlouva automaticky k určitému datu zaniká a spořitelna provede ve stanovené lhůtě vypořádání účtu. To tam není. Ten formulář s žádostí o vyplnění čísla účtu je v pořádku, ale měl být součástí řádné výpovědi smlouvy. Rád bych slyšel od někoho povolaného jediný rozumný důvod, proč spořitelna neprovedla řádnou výpověď smlouvy. Nejsem právník, možná jsem někde něco přehlédl, fakt nevím.


Domnívám se, že to dělají proto, že chtějí, aby odůvodnili, že proto, že VOP termín „ukončení“ smlouvy nezná, zafunguje následující pravidlo: obecně totiž platí, že teprve tehdy, není-li nějaká záležitost upravená smlouvou, řídí se podpůrně zákonem.
Protože ve VOP „ukončení“ není zmíněno, myslí si asi MPSS, že tedy má právo odkázat se na občanský zákoník. Jenže já se domnívám, že tak jasné to není, protože smlouva o stavebním spoření se řídí jednak zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, jednak občanským zákoníkem. Součástí každé smlouvy jsou ale také VOP, které byly účinné v době, kdy byla sjednána smlouva. A právě VOP určují, jakým způsobem lze smlouvu ukončit nebo vypovědět. To, aby ve VOP nebyly způsoby ukončování smlouvy řešeny není možné, protože to by zřejmě nemohla MPSS předmětné smlouvy vůbec uzavřít, protože by to odporovalo Zákonu o stavebním spoření.
Zákon o stavebním spoření 96/193 § 7 odst. (3)
Všeobecné obchodní podmínky musí obsahovat nejméně tyto údaje:
a) podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování

Protože ale smlouvy uzavřeny byly, musel být pojem „ukončení“ smlouvy o stavebním spoření ve VOP plnohodnotně zastoupen buď zánikem smlouvy nebo její výpovědí a podmínkami, za kterých může být smlouva vypovězena. Jedině tak mohly být podmínky Zákona o stavebním spoření naplněny. A pokud smlouva stanoví, za jakých podmínek ji lze ukončit nebo vypovědět, pak už se obecná ustanovení zákona nepoužijí, pokud na ně smlouva neodkazuje přímo (což u starých smluv okolo roku 2000 nikde nevidím).

Proto asi MPSS operuje termínem „ukončení“, ale již se pomlčuje o tom, že bez specifikace toho, jaký bude postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování, by byla nemohla smlouvy vůbec uzavřít, protože by to odporovalo Zákonu o stavebním spoření.
A protože smlouvy uzavřeny byly, musely tedy být splněny i podmínky Zákona o stavebním spoření, tedy i nastavení toho, jaký bude postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování.Proto si myslím, že ukončení smlouvy musí být řešeno pouze na základě VOP platných v době uzavření smlouvy a ne odkazem na nějaké další skutečnnosti plynoucí z dalších právních předpisů.

Z toho, podle mého názoru, plyne, že MPSS může smlouvu o stavebním spoření ukončit prakticky jen při úmrtí účastníka, nebo výpovědí v případě, že účastník poruší nebo neplní některou z povinností, které jsou mu ve VOP uloženy.
Žádná jiná možnost, jak by smlouva mohla zaniknout nebo být ukončena, ve starých VOP, platných kolem roku 2000 , není uvedena, ani v ní nikde nestojí, že by MPSS byla oprávněna smlouvu ukončit na základě nějakých jiných skutečností vyplývajících z právních předpisů (jak je to již uvedeno v současné době platných VOP v čl.10). Nejsem ale právník, tak to berte jen jako moje vyhodnocení.
Datto
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Petr T. 9. 6. 2015 00:11

engy píše:Dnes mi přišla poštou doporučeně odpověď právníka MPSS na můj nesouhlas s "ukončením". Je to jejich pohled a obhajování vlastního postupu.
http://goo.gl/oUcgpu

...došlo k dosažení účelu smlouvy ve smyslu ustanovení §603 zákona č. 89/2012 Sb.

Já tedy taky nejsem právník, ale není to už trochu příliš velká ekvilibristika s paragrafy? Ten paragraf říká, že "Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny". MPSS argumentuje tím, že Dočasnost vztahu plyne z čl. 1. odst. 1 a 2 VOP, podle kterého byla smlouva o stavebním spoření uzavřena "na určitou cílovou částku". Smlouva o stavebním spoření tak byla uzavřena na dobu určitou do okamžiku naspoření cílové částky a naspořením cílové částky zaniká.

Je přinejmenším zvláštní, že na jiných místech zákona č. 89/2012 v případech, kdy se změna nějakého právního stavu má odvozovat buďto z uplynutí doby nebo z dosažení účelu, se zákon nespoléhá na takovouto automatickou transformaci pojmů (dosažení účelu = uplynutí doby), a taxativně vyjmenovává oba důvody, viz např. §§ 171, 1439, 1471, 2744.
Petr T.
Návštěvník

Odeslat příspěvekod houghs 9. 6. 2015 08:49

Datto píše:Z toho, podle mého názoru, plyne, že MPSS může smlouvu o stavebním spoření ukončit prakticky jen při úmrtí účastníka, nebo výpovědí v případě, že účastník poruší nebo neplní některou z povinností, které jsou mu ve VOP uloženy.
Žádná jiná možnost, jak by smlouva mohla zaniknout nebo být ukončena, ve starých VOP, platných kolem roku 2000 , není uvedena, ani v ní nikde nestojí, že by MPSS byla oprávněna smlouvu ukončit na základě nějakých jiných skutečností vyplývajících z právních předpisů (jak je to již uvedeno v současné době platných VOP v čl.10). Nejsem ale právník, tak to berte jen jako moje vyhodnocení.


Já si myslím, že VOP nemohou negovat ustanovení zákona, jen rozšiřovat nebo upřesňovat. A také si myslím, že i pokud by někdy v nějaké smlouvě bylo stanoveno že je nevypověditelná a je uzavřena na dobu neurčitou, že by takovéto ustanovení bylo neplatné. Smlouva ze zákona vypověditelná je a příslušná ustanovení NOZ lze uplatnit také na staré smlouvy SS.

Na rozdíl od spořitelny jsem přesvědčen, že smlouva je na dobu neurčitou.
houghs
Diskutér

Odeslat příspěvekod Datto 11. 6. 2015 16:50

Svůj pohled na tuto záležitost jsem založila na informaci z dTestu: https://www.dtest.cz/clanek-3156/odpove ... ho-sporeni
Datto
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod nevericitomas 11. 6. 2015 21:10

A k cemu je odpoved/nesouhlas, kdyz MPSS vsechny odpovedi/nesouhlasy ignoruje a ceka evidentne na soud u jedincu, kterym nevadi, ze penize budou lezet nekde na poste klidne i nekolik let..? Ja na tohle nervy nemam a zitra jdu sporeni ukoncit.
nevericitomas
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod shao 12. 6. 2015 07:46

Čas hraje ve Váš prospěch, spíše bych na Vašem místě ještě počkal, jak se tohle bude dál vyvijet... třeba už jen proto, že tu smlouvu můžete klidně vypovědět až příští měsíc, aniž byste o cokoliv přišel...
shao
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod quidokroupa 12. 6. 2015 10:26

je zde někdo, kdo ve své odpovědi spořitelně vyjádřil (kromě něsouhlasu s ukončením smlouvy) i nesouhlas se zasláním peněz poštovní poukázkou? Zaslala spořitelna peníze poukázkou i přes váš nesouhlas, nebo je u sebe nechala ležet?
quidokroupa
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod RGbiker 15. 6. 2015 09:25

Ja jsem vyjadril nesouhlas i se zaslanim penez postovni poukazkou s tim, ze sve cislo uctu MPSS rad sdelim, ale teprve v okamziku, az bude smlouva platne ukoncena. Zatim mi neprislo nic, ani poukazka, ani odpoved MPSS.
RGbiker
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod poisonivy 15. 6. 2015 15:55

Také jsem poslal MPSS (resp. můj již zletilý potomek, na kterého je smlouva uzavřena) nesouhlas s tím, že žádám, aby byla dodržena ustanovení VOP a smlouva řádně vypovězena ve smyslu VOP. Bohužel až dodatečně se mi podařilo dohledat dopis MPSS z června 2014 z něhož cituji:

„Dovolujeme si Vás upozornit, že neplníte ustanovení sjednané ve VOP, oddíl II. Vklady na účtech účastníků, článek 6 Vklady stavebního spoření, odstavec 4) VOP, které tvoří nedílnou součást a přílohu uzavřené smlouvy o stavební spoření.
…ke dni 31.5.2014 evidujeme nedoplatek ve výši…
Vyzýváme Vás tímto k uhrazení nedoplatku na Váš účet SS do 2 měsíců od doručení této výzvy. Pokud chcete dále spořit je Vaší povinností podle VOP, po uhrazení nedoplatku, ukládat měsíčně na zmíněný účet stavebního spoření částku, která činí nejméně 0,5% sjednané cílové částky. V případě, že nemáte zájem dále spořit, můžete ZDARMA ukončit dohodou ve zkrácené době.“

Nedoplatek vznikl tím, že úhrady jsem prováděl až koncem roku, tak aby na účtě byla vždy dostatečná částka pro výplatu státní podpory, de facto jsem posílal pouze rozdíl mezi částkou nutnou pro výplatu státní podpory a připsaným úrokem. Po obdržení tohoto dopisu jsem se tedy upřímně zaradoval a na účet SS poslal několik požadovaných desetitisíců a nastavil trvalý příkaz. Spořitelna to zjevně zkoušela s tím, že se někdo chytí a pro nedostatek volných finančních prostředků spoření ukončí.

Zajímavá jsou nicméně tato fakta:
1.Nikde v tomto dopise není ani zmínka o přespoření CČ tzn. že jim to vůbec nevadilo a naopak MPSS aktivně vyzývala účastnika spoření k dodržování VOP a dalšímu pravidelnému přespořování.
2.Ukončení smlouvy ze strany účastníka bylo navrhováno formou dohody ve zkrácené době tj. není třeba dávat výpověď dle VOP; nyní MPSS také nedává výpověď pouze smlouvu "ukončuje" a k této dohodě požaduje souhlas tj. podpis přiloženého Prohlášení klienta.
3.Sazby na mezibankovním trhu se za 12 měsíců myslím zase až tak dramaticky nesnižovaly, aby smlouva v červnu 2014 byla pro MPSS atraktivní a za 11 měsíců už ne (soudě podle zhodnocení svých spořících účtů).

IMHO to MPSS zkouší po dobrém i po zlém ;-)
poisonivy
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod iPPBrno 16. 6. 2015 09:45

Já jsem poslal nesouhlas s ukončením smlouvy. Jako důvod jsem uvedl, že tento postup je v rozporu uzavřenou smlouvou, VOP a zákonem s stavebním spoření.
Dále jsem uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že byl můj spořící účet k 30.4.2015 uzavřen, je ze strany stavební spořitelny znemožněno plnění závazku spořit si na řešení bytové situace (toto je dle mého názoru účel smlouvy). Pokud tento stav bude nadále trvat, zvážím možnost domoci se svých práv u soudu.
iPPBrno
Návštěvník

Odeslat příspěvekod MPSS 16. 6. 2015 11:46

Já kromě nesouhlasu, formulovaný jako předžalobní výzvu ( prozatím s žádnou reakcí MPSS), mám nachystaný podnět pro ČNB k zahájení správního řízení pro porušení zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a řádného informování o cenách poskytovaných služeb a jejich stanovování ze strany MPSS.
V rámci dohledu nad finančním trhem totiž vykonává dohled nad stavebními spořitelnami Česká národní banka. ČNB dále vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele, při výkonu tohoto dohledu se zaměřuje na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, řádné informování o cenách poskytovaných služeb a jejich stanovování a dále na dodržování povinností při poskytování finančních služeb na dálku. ČNB v rámci těchto pravomocí nad ochranou spotřebitele má za povinnost zejména přijímat a prošetřovat podání spotřebitelů a jejich sdružení, dohlížet nad dodržováním povinností stanovených zákonem, zabránit bezprostřednímu ohrožení majetku spotřebitele pozastavením poskytování služeb nebo uzavřením provozovny, ukládat opatření k nápravě a sankce. ČNB však nemůže rozhodnout ve sporu mezi soukromými subjekty, ani právně závazně posoudit existenci práv či povinností vyplývajících ze soukromoprávního vztahu. Na základě přijatého podnětu je však ČNB oprávněna provést šetření a případně zahájit správní řízení o udělení veřejnoprávní sankce dohlíženému subjektu.
O výsledku šetření, včetně případného zahájení správního řízení, má ČNB informovat do 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržela.
Tak uvidím jak to dopadne a podle toho bych následně pokračoval v žalobě na neplatnost ukončení smlouvy, pokud ČNB zjistí porušení ze strany MPSS. :-))
MPSS
Kolemjdoucí

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků