Wüstenrot vypověděla starou smlouvu: přidělení cílové částky

Stavební spoření, hypoteční, překlenovací a jiné úvěry, normy a předpisy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod petrn1234 9. 4. 2014 20:37

Dobrý den,

přišla mi od Wüstenrot - stavební spořitelny, a.s. Výpověď smlouvy o stavebním spoření uzavřené v srpnu 2002. Uvedeným důvodem je

Podle citovaného ustanovení je stavební spořitelna oprávněna smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí. Od okamžiku přidělení cílové částky, který ve vašem případě již nastal, je tak oprávněna učinit bez omezení výpovědním důvodem.


Ve VOP platných od 1.7.2000 do 30.9.2002 (http://www.wuestenrot.cz/file.php?type= ... ENERAL.pdf) se píše (§ 7 odst. 2):

Před přidělením cílové částky může Wüstenrot smlouvu písemně vypovědět pouze
v případě, že účastník nehradí úložky podle § 3 odst. 3 a nezaplatí-li je do 2 měsíců od
doručení písemné výzvy k zaplacení. Pro výpověď platí dále ustanovení odstavce 4,6 a 7
tohoto paragrafu.


Otázka je, jestli u mé smlouvy nastal "okamžik přidělení cílové částky", jak tvrdí ve výpovědi. Podle § 8 odst 1 a)

Přidělením cílové částky se rozumí vyčlenění této částky ze společných prostředků pro
přidělení k určitému termínu.


a podle § 8 dále

5. Průběh přidělení cílové částky
a) Splnění podmínek pro přidělení cílové částky kontroluje Wüstenrot vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (tj. k 31.3., 30.6.,30.9. a 31.12.).
b) Splnění podmínek pro přidělení a možnost přidělení cílové částky je účastníkovi oznámeno písemně, tzv. nabídkou na přidělení cílové částky.
6. Přijetí přidělení cílové částky
a) Přijetí přidělení cílové částky je účastník povinen oznámit Wüstenrotu nejpozději do 15. dne v měsíci, ve kterém má dojít k přidělení (tj. při splnění podmínek k 31.3. musí Wüstenrot obdržet oznámení o přijetí přidělení nejpozději do 15.6.; při 30.6. do 15.9.; při 30.9. do 15.12. a při 31.12. do 15.3. následujícího roku).
b) Cílová částka je přidělena k poslednímu dni 3. měsíce následujícího po splnění podmínek pro přidělení. Přidělená cílová částka je připravena k vyplacení uspořené částky a k poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nejdéle po dobu 12 měsíců.
c) Pokud účastník ve lhůtě 12 měsíců nepodá žádost o poskytnutí úvěru na bytové účely, nebo nesplní podmínky stanovené pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, je Wüstenrot oprávněn přidělení zrušit.
7. Nepřijetí přidělení cílové částky
a) Odmítne-li účastník nabídku na přidělení cílové částky nebo neobdrží-li Wüstenrot ve stanovené lhůtě prohlášení o přijetí přidělení, je smlouva o stavebním spoření označena jako nepřidělená a je z dalšího procesu přidělování vyřazena.
b) O znovuzařazení do procesu přidělování musí účastník písemně požádat. Znovuzařazen do procesu přidělování bude k prvnímu ohodnocovacímu dni po doručení žádosti.


V mém případě, kdy jsem na nabídku přidělení nereagoval (nedal jsem jim ve stanovené lhůtě prohlášení o přijetí přidělení), domníval jsem se, že cílová částka nebyla přidělena a tedy okamžik přidělení cílové částky nenastal (resp. smlouva není "po přidělení"). Pak by ale spořitelna nemohla smlouvu vypovědět.

Jaká je všeobecná interpretace - došlo k přidělení cílové částky nebo ne? Je tedy výpověď platná nebo ne?

O co jde hlavně je pochopitelně v § 5 odst. 4:

Pokud po přidělení cílové částky neuplatní účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření a od uzavření smlouvy uplynulo 7 let, má účastník nárok na mimořádný úrok ve výši 40 % z částky úroků k okamžiku vyplacení uspořené částky při jejím úročení 3 % p.a.


Pokud spořitelna říká, že "již nastal okamžik přidělení cílové částky", je z toho možno dovozovat, že nastalo i "přidělení cílové částky" (byť ta cílová částka nebyla přijata), a tudíž je smlouva "po přidělení" a spořitelna v rámci výpovědi bez řečí vyplatí i bonus?

Nebo se spořitelna chystá to točit na tom, že sice nastal okamžik (takže mohou vypovědět, byť o "okamžiku" se ve VOP nemluví), ale zároveň nedošlo k přidělení, a tudíž nemusí ten bonus vyplatit a je potřeba začít panikařit a dávat žádost o přidělení cílové částky, aby před koncem výpovědní lhůty (tři měsíce) mohlo ještě dojít k tomu přidělení?

Víte někdo, jak se ty pojmy "přidělení cílové částky" resp. "okamžik přidělení cílové částky" v praxi u Wüstenrot používají?
petrn1234
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod tom brava 14. 4. 2014 21:54

"Poštěstilo se" mi angažovat se do řešení stejného případu - otec dostal úplně stejný výpovědní způsob ze strany Wurstu, taktéž smlouva z roku 2002 se stejným úrokovým zvýhodněním, již jednou prolongovaná se zvýšením CČ, ale jinak při zachování původních VOP.

1) Prozkoumal jsem to a podle mne MÁ právo Wurst učinit výpověď bez udání důvodu po přidělení (přeloženo: vyrozumění o nároku na čerp. úvěru po splnění hodnotícho čísla a výše naspořené částky) >>>u otcovy smlouvy toto 100% nastalo, sice není přespořeno ale je naplněno asi na 95% CČ....

2) Snad by bylo potenciální možností obrany zkusit rozporovat skutečnost, zda bylo účastníkovi "Přidělení" formálně oznámeno - podle mých zkušeností to posílaly spořitelny obyčejnou poštou a tak zřejmě nebudou schopny doložit, že bylo účastníkovi prokazatelně oznámeno, ale je to jen určitá forma obstrukce a Wurst by to okamžitě napravil kontrolovaných (znovu)doručením s doručenkou ...já jsem otcovi raději poradil (po trpkých zkušenostech s podobným sisyfovským bojem proti výpovědi od Buřinky - a že ani tak jasně jako Wurst neměla specifikovanou možnost výpovědi ve VOP - ve stylu David a Goliáš) pokusit se o smířlivý postup, případně vytřískat maximum výhod (např. vylepšit kompenzační bonus třeba z navrhované poloviny na celé odpuštění vstupního poplatku za novou smlouvu) nebo navrhnout odložené/pozdější ukončení smlouvy k ultimu roku. Prostě proti tlaku tlupy dobře placených právníků stav. spořitelen se klientíkovi špatně něco vymýšlí...

3) ze záměru ukončit smlouvu a zároveň "vyklouznout" z doplňkového plnění za úrok. zvýhodnění (tzn. přepočet úročení na 4,2%), bych Wurst nepodezříval >>> zda bylo nebo nebylo vyhověno podmínce doby spoření je plně pod kontrolou účastníka, oznámení o "Přidělení" na to nemá vliv, podstatné je, že by musel Wurst dokázat, že účastník požádal o úvěr (tím by ztratil nárok na plněníí úrok. zvýhodnění)....a tento projev vůle předpokládám z Vaší ani ze strany mého otce nenastal.
tom brava
Nadšenec

Odeslat příspěvekod mam_toho_dost 24. 4. 2014 19:57

2 tom brava:

ad 1: to teda NEMÁ! Tím oznámením (pargraf 8 odstavec 5) oznamují JEN MOŽNOST přidělení, ne, že tím dojde k přidělení. To, co v tom oznámení píšou / jak to formulují není podstatné - jestli už tehdy překrucovali podmínky je jejich problém.

Jak správně píše petrn1234 , tak aby k přidělení došlo, musel by ho přijmout.
Řeší se to tady: https://www.facebook.com/wustenrotcr?fref=ts v příspěvku Lubového.

Pokud ale máte naspořeno 95%, tak to nemá cenu řešit


2 petrn1234:

pokud smlouvu ukončí s tvrzením, že okamžik přidělení už nastal, tak je jasné, že nemůžou pak tvrdit, že k němu nedošlo. Pokud máte smlouvu úročenou 3%, tak to dostanete.

Pokud ale můžete aspoň rok spořit, tak samozřejmě podejte protest proti neoprávněné výpovědi a ještě spořte a před výpovědí požádejte o znovutařazení do přidělování.

Nenechte si od těch šm.... sr.. na hlavu!

-- 24. 4. 2014 21:08 --

Napište redaktorce Elišce Čeřovské z TV Prima - chce o tom napsat reportáž.

email: Eliska.Cerovska@iprima.cz

Taky napište podnět na www.dtest.cz
VIz http://www.dtest.cz/vypoved-sporeni
mam_toho_dost
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod tom brava 27. 4. 2014 15:42

Připouštím nejednoznačnost výkladu Přidělení ve vazbě na možnost výpovědi ze strany SS - zda znamená okamžik oznámení účastníkovi či přijetí ze strany účastníka (to mi asi madam Čeřovská nezodpoví)

....dokud to někdo nepožene k soudu, tak se to nikdo nikdy nedozvíme.
tom brava
Nadšenec

Odeslat příspěvekod vlaju 6. 5. 2014 20:18

Osobně nejednoznačnost výkladu Přidělení nepřipouštím. Nevím, z čeho nejednoznačnost plyne pro vás ostatní, ale Přidělení řeší každá SS, jde o princip poskytování úvěrů a je i v těchto VOP popsáno docela srozumitelně. Odmítnutí přidělené cílové částky je zjednodušeně odmítnutí úvěru, protože přidělená cílová částka se skládá z části naspořené a úvěrem poskytnuté částky. Tím, že po Přidělení nepřijmete nabídku a smlouva se vede nadále jako nepřidělená (tj. cílová částka není pro vás připravena), to nijak nevylučuje, že již byla jednou Přidělena.
Jde o pojem tak jednoznačný v všeobecně spořitelnami užívaný, že k jeho výkladu není třeba volat soud. Pokud byste se chytali jednoho sporného bodu podmínek, ze kterého není jasné, jak je to myšleno, z celkového kontextu je to jasné. Ale ani žádný za řeč stojící sporný bod nevidím.
vlaju
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod SocPredator 7. 5. 2014 08:14

Kdyby se smlouvy označily výrazem jako nepřijaté přidělení, tak pak bych o tom asi nepolemizoval, ale označit něco jako nepřidělené a tvrdit, že tam přidělení je nebo bylo, to chce fakt asi právnický titul, aby se dalo tvrdit, že je to jednoznačné :D

A to ani nemluvím o tom, že ve VOP v §8 se o proceduře přidělení mluví jako o nabídce, která má dva výsledky - klient přijme, nebo nepřijme.

Mnohem víc mě ale trápí, že k procesu přidělení dochází třeba po 4 letech spoření, takže podle vašeho jednoznačného výkladu, může spořitelna připravit klienta o státní podporu, protože dle VOP může smlouvu vypovědět...

A poslední vypečenost jsou dnešní VOP, doporučuji §11 odst. 2a
http://www.wuestenrot.cz/file.php?type= ... ENERAL.pdf

To už bych nepodepsal, tam se posychrovali tak důkladně, že budete 6 let trnout. Přiznávám, že možná do toho vstupuje pojem vázací lhůta, ale nikde jsem o ní nic nenašel :-)
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí
SocPredator
Diskutér

Odeslat příspěvekod tom brava 7. 5. 2014 14:49

vlaju píše:Osobně nejednoznačnost výkladu Přidělení nepřipouštím. Nevím, z čeho nejednoznačnost plyne pro vás ostatní, ale Přidělení řeší každá SS, jde o princip poskytování úvěrů a je i v těchto VOP popsáno docela srozumitelně. Odmítnutí přidělené cílové částky je zjednodušeně odmítnutí úvěru, protože přidělená cílová částka se skládá z části naspořené a úvěrem poskytnuté částky. Tím, že po Přidělení nepřijmete nabídku a smlouva se vede nadále jako nepřidělená (tj. cílová částka není pro vás připravena), to nijak nevylučuje, že již byla jednou Přidělena.
Jde o pojem tak jednoznačný v všeobecně spořitelnami užívaný, že k jeho výkladu není třeba volat soud. Pokud byste se chytali jednoho sporného bodu podmínek, ze kterého není jasné, jak je to myšleno, z celkového kontextu je to jasné. Ale ani žádný za řeč stojící sporný bod nevidím.

Dobrá, i kdybych souhlasil (jakože nesouhlasím), zapomněls napsat, jak se aktivně bránit a případně co to stojí včetně času peněz za poplatky, poštovné, konzultace s právníkem, případně zastupování, sakumprásk jak bys to řešil a kolik by stála aktivní obrana proti takovým velkošmejdům????..myslím tím další postup poté, co napíšeš nesouhlas s výpovědí, oni přesto pošlou v souladu s avizovaným termínem dle výpovědi za 3 měsíce prostředky ze SS složenkou a ukončí stejně smlouvu - co dál ???

já to řeším pasivním odporem. t.z. celý můj okruh známých a teď i návštěvníci tohoto sajtu mají ode mne

! ! ! V A R O V Á N Í ! ! ! U stavebních spořitelen Buřinka a Wuestenrot *N O V É* S M L O U V Y stav. spoření (dokud tyto dvě s.s. radikálně nezmění chování a nezačnou ctít smluvní závazek, a dokud budou pokračovat v ohýbání VOP, které si sami vypracovali a nechali schválit od MFČR, ve svůj prospěch, a nepřestanou používat nejednoznačnost, kterou si šmejdi sami do VOP vtělili, proti zájmům klientů) N E Z A K L Á D A T ! ! ! ! !


PS Abych byl korektní, Buřinka alespoň dává (částečné) kompenzační bolestné....
tom brava
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Pavel 11 9. 5. 2014 05:36

No já si osobně myslím a již jsem to konzultoval i s právníky, že u VOP Wüstenrotu nelze vycházet jen z pojmu přidělení cílové částky, protože v § 8 se zcela jasně hovoří o zaslání nabídky možnosti přidělení cílové částky, nikoliv o automatickém přidělení cílové částky. Vzhledem k tomu, že se tedy jedná pouze o nabídku a o možnost přidělení, kterou jsem osobně neakceptoval, byla smlouva vyřazena z procesu přidělování a označena jako nepřidělená, kdy z tohoto označení jednoznačně vyplývá, že nepřidělená byla i cílová částka. Taktéž proces přidělování přece logicky probíhá před přidělením, nikoliv až po něm. Z tohoto rovněž logicky vyplývá, že pokud má smlouva byla z procesu přidělování vyřazena, nebyl proces ukončen přidělením. Já osobně jsem poslal Wustenrotu druhou a konečnou výzvu k uznání neplatnosti výpovědi a pokud tak neučiní, žalobu podám. Jsem zvědav, jak budou dokazovat, že mi byla doručena nabídka na možnost přidělení cílové částky, kterou mi v rozporu s VOP nezaslali a pokud mi zaslali vyrozumění o přidělení cílové částky, místo nabídky, hrubým způsobem porušili VOP.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod petrn1234 15. 5. 2014 09:21

Jsem zvědav, jak budou dokazovat, že mi byla doručena nabídka na možnost přidělení cílové částky, kterou mi v rozporu s VOP nezaslali a pokud mi zaslali vyrozumění o přidělení cílové částky, místo nabídky, hrubým způsobem porušili VOP.


Oni Vám poslali nějaké vyrozumění o přidělení cílové částky? Já jsem od nich dostal jenom

dovolujeme si Vám sdělit, že smlouva o stavebním spoření č. XXX splnila ke dni 30.11.2009 všechny podmínky pro přidělení cílové částky ve výši YYY Kč.

V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami naší stavební spořitelny Vám přidělením cílové částky vzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření ve výši rozdílu mezi cílovou a uspořenou částkou.

V nejbližších dnech se na Vás obrátí odborný poradce stavební spořitelny, který má pro Vás připraveny informace ohledně dalšího postupu důležité pro Vaše rozhodnutí.


Takže informace byla o splnění podmínek, což při telefonickém rozhovoru potvrdila i infolinka, ale pak hned motají, na co vzniká nárok přidělením. Nevím, jestli už v roce 2009 (nebo už v roce 2001) ty pojmy splnění podmínek a přidělení používali záměrně volně. Jinak od poradce jsem nic nedostal, protože pokusy o kontakt a schůzku ze strany poradce jsem opakovaně ignoroval.
petrn1234
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod tom brava 15. 5. 2014 12:45

Tohle nerozsoudí nikdo jiný kromě soudu - Vy máte svůj názor, WURST má jiný názor. Chtělo by to, aby někdo z postižených ideálně s právnickým vzděláním (či aspo%n reálnýma zkušenostma s podáními v obchodních sporech) bydlící poblíž soudu (=minimalizovaly by se poplatky za zastupování a cestovné) šel do soudnho sporu. Jakmile tu bude precedens, ostatním by to pomohlo a třeba by byli i zpětně odškodněni...ale chápu, že podstata sporu v výši objemu ušlých úroků je bagatelní, aby se někomu "chtělo" soudit.
Naposledy upravil tom brava dne 15. 5. 2014 15:20, celkově upraveno 1
tom brava
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Pavel 11 15. 5. 2014 15:12

No mně osobně rozhodně podat žalobu bude za to stát, protože v rodině těchto smluv máme několik a ročně bychom na úrocích tratili přes 20.000,-Kč. Nicméně ještě Wüstenrotu nechávám doběhnout 30-ti denní lhůtu, kterou jsem jim dal, aby uznali neplatnost výpovědi a vzali ji zpět.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod tom brava 15. 5. 2014 15:33

Pavel 11: Každopádně držím palec. Zajímavé bude, jak stanovíte žalovanou sumu - jako " úroky za zamýšlenou dobu spoření" ? (za předpokladu, že jde už o prodlužované smlouvy s navýšenými CČ po vazací době 6 let). Od toho se bude odvíjet soudní poplatek....nebo to bude žaloba na určení platnosti smlouvy, resp. neplatnosti její jednostranné výpovědi druhou protistranou, bez kvantifikace peněžní újmy? PS Jsem právní laik
tom brava
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Pavel 11 15. 5. 2014 18:51

Žalobu budu podávat samozřejmě na vyslovení neplatnosti výpovědi.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod vlaju 17. 5. 2014 20:07

Po důkladném prostudování musím opravit svůj předchozí názor. Původně mi přišlo, že si jen mylně vykládáte Přidělení, tak "všeobecně známý" pojem. Sám jsem byl ovlivněn obecným vnímáním tohoto pojmu a na první pohled jsem neviděl ve VOP nic zvláštního. To, že jiné spořitelny postupují jinak, a že i v případě WR to bylo zřejmě myšleno jinak a pak se v tom zamotali, to nemění nic na tom, že se vychází z textu VOP. Dávám vám za pravdu a jen doufám, že s tímto "zvykovým" pohledem na věc nebudete mít problém u WR až mu vše vysvětlíte, nebo dokonce u soudu, až bude WR trvat na své verzi.

K Přidělení je tedy nutná aktivita klienta, kterou pokud nevyvine, k Přidělení nedojde. Že se tak spořitelna chtěla zbavit nutnosti vyčleňovat zbytečně finanční prostředky pro přidělené smlouvy, zapomněla ovšem přeformulovat bod o výpovědi. Ministerstvo financí jim pak schválilo VOP, dle kterých je možno spořit značně neomezeně (přespoření se lze bránit snad jen odmítnutím větších úložek dle par 3 odst 3/c). Možnosti výpovědi ze své strany se v některých svých VOP zřekla i Pyramida (tam to ale nebylo až tak skryto) a nikdo z MF neprotestoval, že se tím spořitelny ohrožují, pokud uzavírají nekonečné smlouvy. Role MF jako dozorce čistě formalistického se potvrdila i nyní, kdy mají, co jsem četl, minimálně Pyramida, Buřinka a WR absolutní volnost ve výpovědi SS i před koncem vázací doby. Bývá to ukryto ve VOP stylem: "spořitelna může smlouvu vypovědět ZEJMÉNA z následujících důvodů". Ani v zákoně o SS jsem nenašel nic, co by spořitelně bránilo připravit klienta o státní podporu. Klient by snad jedině musel prokázat že s prostředky nijak nenakládal, že mu ležely jen na jiném účtě po výpovědi ss, ale prakticky není na tento případ zákon vůbec psán. MF teď nechá spořitelny využívat trh se státními podporami, aniž by dohlídal, že se podpora dostane kam má. Zřejmě vychází z toho, že účelové vypovězení smlouvy před koncem vázací doby není ani pro spořitelnu výhodné. Nebo si toho prostě nevšimli či "nevšimli", jako dozor se tedy předvedli.

S mou změnou názoru bych ještě upozornil i na bod o bonusu, kterého se Přidělení také týká. Pokud by chtěl mít klient jistotu jeho vyplacení, měl by aktivně projít procesem Přidělení a pak teprve smlouvu vypovídat. Věřím tomu, že bonusy byly bez problému vypláceny i neaktivním klientům a jistě to podpoří "zvykový" pohled na celý proces přidělování. Pokud bude teď WR přezkoumávat pohled na Přidělení, ať u všech nebo jen u konkrétních smluv (klienti, kteří se ozvou nebo se dokonce budou ochotni soudit), dal bych si pozor, aby nezměnili i pohled na bonusy (ať u všech nebo jen u některých). Po vyplacení zůstatku bez bonusu už by nešlo nic dělat, lépe je preventivně o přidělení požádat.
Jsem zvědav na další zprávy, očekávám, že si WR konečně přečte své VOP a nebude riskovat ostudu. S Pyramidou tomu bylo podobně, ačkoliv ta rozesláním výpovědí pouze neoprávněně hrozila, tady jsme už o krok dál a je možné, že se spořitelně nebude chtít couvnout.
vlaju
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod dezod20 21. 5. 2014 08:10

Dobrý den všem,

Řešíme tady všichni podobný problém a to kdy spořitelna vypoví smlouvu po přidělení cč, stalo se tak i mé přítelkyni.

Výpověd: "Vypovídáme tímto vaši smlouvu o stavební spoření č.... v souladu s ust. parag. 7 (Ukončení smlouvy o stavebním spoření) Všeobecných OP, platných v době uzavření vaší smlouvy o stav. spoř. Podle citovaného ustanovení je stav. spoř. oprávněna smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí. Od okamžiku přidelení cílové částky, který ve vašem případě již nastal, je tak oprávněna učinit bez omezení výpovědním důvodem.

Výpovědní lhůta činí v tomto případě 3. měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

Nabídka přidělení https://www.dropbox.com/s/18p5lbshg38oblh/PŘIDĚLENÍ.pdf

Je to sml. z roku 2003 a zajímá mě následující:

A.) Píšu dopis - pro neplatnou výpověd - máte někdo zkušenost? Resp. odpověd a zachování původní sml?

B.) Přišel dopis s přidělením na který nereagovala, dle VOP nedošlo k přidělení, ale WU bez problému vypověděl z 3.měsíční výpovědí v případě neuvedení b.u. zasílají složenku, což je dle VOP a mého názoru naprosto ilegální. Sml. musí pokračovat, jelikož výpověd není platná a pokud ji napadnete nemohou nic posílat, sml. prostě pokračuje. Své závazky musíme všichni dodržovat. Většina lidí si spoření zakládala pro spoření, nikoliv pro nějaké částečné spoření, nikoliv úvěry.

C.) Jak je to s přidělením, pokud napadnu výpověd a přidělení cč a sml. bude pokračovat a WU to uzná, jaký je další postup když bude chtít stavebko třeba za 3roky vybrat, požádat o přidělení a poté vybrat?
Nerozumím, tomu přidělení, přijde mi to tak, že pokud ho na návrh wu přijmete, výpověd dostanete, ale i bonusy, pokud nepřijmete a napadnete přidělení nedostanete bonusy a stejně vás vypoví i když dle VOP jsem nenašel důvod, že by mohli.

Děkuji za názory a klidně uveďte nějaké výsledky:-)
Díky D.

-- 21. 5. 2014 09:17 --

Také požádám o názor - jiný příklad:

2.smlouvy ss, jedna stará - pokračuje + založena nová, kde se aktivuje podpora a na tuto novou se bude spořit (na staré se podpora zruší). Spoř. říká, že dochází (u původní) ke k údané změně sml - tady je jasná obava - při podpisu této změny sml., že se již bude řídit novými VOP. Dlě mě jedná jednoznačně o změnu podpory nikolv smlouvy.

Přitom v VOP se nepíše, že by tato změna byla změnou sml, ani v zákoně o SS.

Je tato obava patřičná? Případně jak jinak udělat?

Děkuji D.
dezod20
Návštěvník

Další stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků