Wüstenrot vypověděla starou smlouvu: přidělení cílové částky

Stavební spoření, hypoteční, překlenovací a jiné úvěry, normy a předpisy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod petr s 18. 7. 2014 14:38

Koukám že to Wüstenrot vzal z gruntu a z jiné strany než např. SSČS a teď tvrdí: „Wüstenrot – stavební spořitelna vypovídala smlouvy uzavřené do konce roku 2003, a to podle § 582 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, platného do 31. 12. 2013, který se vztahuje na smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 (blíže viz § 3028 přechodných ustanovení odst. 3 nového občanského zákoníku), resp. podle Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření,“ přiblížila Helena Dušková. Viz článek http://www.hypoindex.cz/vypovidani-smlu ... e-pridala/
petr s
Diskutér

Odeslat příspěvekod Pavel 11 19. 7. 2014 14:46

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, §582 – Výpověď

§582 (1) Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí.

Tak tato možnost výpovědi ze strany Wüstentortu se mi zdá poněkud irelevantní, protože v uvedeném ustanovení je jasně uvedeno: "nevyplývá-li ze zákona nebo smouvy způsob výpovědi", avšak v případě mnou uzavřených smluv o stavební spoření jejichž nedílnou součástí jsou VOP, je v těchto zcela jasně stanoveno ve kterých případech může být smlouva vypovězena stavební spořitelnou a ve kterých účastníkem. Navíc výpověď mi byla dána k datu 31.7.2014, což jak jistě musí každý uznat, není v žádném případě koncem kalendářního čtvrtletí. A to nehovořím o tom, že výpověď mi nebyla dána dle OZ, ale toliko dle VOP se lživým trvzením o přidělení cílové částky. Já si to soudní řízení rozhodně nenechám ujít.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod dezod20 30. 7. 2014 07:06

Stále se jedná především o to jestli došlo k přidělení cílové částky...Podání neplatné výpovědi - reakce SS:

Odpověd SS:

Možné způsoby ukončení sml. o SS upravuje § 7 VOP, které jsou součástí uzavřené smlouvy o SS, a podle kterého sml. o SS končí mj. výpovědí sml. stavební spořitelnou. Výpovědní důvody stavební spořitelny nejsou přitom v režimu po přidělení cílové částky nijak omezeny v § 7 odst. 2 VOP, se vztahuje pouze k období před splněním podmínek pro přidělení cílové částky. V souladu s § 7 VOP je tedy stavební spořitelna oprávněna smlouvu o SS, u které došlo ke splnění podmínek pro přidělení cílové částky, jednostranně ukončit, aniž by cílová částka byla dosažena.

Podmínky pro přidělení jsou stanoveny objektivně, jsou jimi dosažení minimální stanovené doby trvání smlouvy, minimální stanovené výše uspořené částky a minimální stanovené výše cílového ohodnocovacího čísla. O této skutečnosti jste byl písemně informován. To, že jste naši nabídku nepřijal a nijak na ni nereagoval, neznamená, že fakticky nedošlo k přidělení cílové částky.

Výpověd smlouvy je úkonem, který může učinit kterákoliv smluvní strana, k její platnosti není zapotřebí souhlas či jakékoliv vyjádření druhé smluvní strany. Smlouva skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty. Kroky spojené s ukončováním vybraných smluv činíme po řádném zvážení.
dezod20
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Pavel 11 31. 7. 2014 19:23

Já tedy nevím, jak Wüstenrot rozumí svým vlastním VOP, ale v § 7/2 nikde nevidím slovní spojení: "splnění podmínek pro přidělení cílové částky" a jak tedy přišli na to, že ust. § 7 odst. 2 VOP, se vztahuje pouze k období před splněním podmínek pro přidělení cílové částky. Je zde uveden pouze termín "přidělení cílové částky", kdy celý průběh přidělení cílové částky je pak podrobně popsán vc § 8/5 VOP a aby cílová částka byla přidělena, musel by tento poroces v souladu s tímto ustanovením VOP, beze zbytku, proběhnout, což evidentně neproběhl. Nechápu tedy proč je v odpovědi Wüstenrotu uvedeno, že v souladu s § 7 VOP je stavební spořitelna oprávněna smlouvu o SS, u které došlo ke splnění podmínek pro přidělení cílové částky, jednostranně ukončit, když termín "splnění podmínek" není v celém ust. § 7 vůbec obsažen. Tento termín je však nepochybně uveden v § 8 kde konkrétně splnění podmínek je dle § 8/5b Wüstenrot povinna účastníkovi oznámit písemně současně s nabídkou možnosti přidělení cílové částky tzv. nabídkou na přidělení cílové částky. Myslím, že slovům nabídka a možnost rozumí každá i podprůměrně inteligentní osoba. Nevím, jestli jsem to tu již neuváděl, ale když kupř. obdržím do poštovní schránky leták s nabídkou možnosti dovozu palivového dříví a nebudu na něj reagovat, rozhodně to neznamená, že mi jej následně dovozce může složit na dvoře. Ale u Wüstenrotu to asi chodí jinak.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Luboš ZL 7. 8. 2014 17:11

Obdržel jsem taktéž výpověď od W a zaslal nesouhlasné stanovisko, viz níže. Odpověď byla nesmyslná, v podstatě stejná jako uvádí Pavel 11. Chystám poslední výzvu W přes právníka a podání žaloby. Rád bych se ještě před tím zeptal Pavel 11 a Bodyczech, jestli mají nějaké nové zkušenosti. Já se mám v úterý sejít s právníkem. Ještě bych chtěl dodat, že včera jsem obdržel složenku a poslední výpis, samozřejmě peníze nevybírám.

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
.......adresa.....

Ve XXX dne 19. 6. 2014

Číslo smlouvy o stavebním spoření: xxx
Účastník stavebního spoření: xxx
Datum uzavření smlouvy: 19.3.2002


Vážený pane Vaňku,
reaguji na Váš dopis ze dne 4. 4. 2014, ve kterém jsem obdržel výpověď mé smlouvy o stavebním spoření. Výpověď opíráte o ustanovení §7 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) s tím, že nepravdivě uvádíte, že v mém případě již přidělení cílové částky nastalo. Ve skutečnosti jsem byl pouze informován dopisem ze dne 6.11.2006 o splnění všech podmínek pro přidělení cílové částky ke dni 31.10.2006, což nelze za samotné přidělení cílové částky považovat. V odstavci 7 písmeno a) §8 VOP je jasně stanoveno, že pokud neobdrží Wüstenrot ve stanovené lhůtě prohlášení o přijetí přidělení účastníkem, je smlouva o stavebním spoření označena jako nepřidělená a je z dalšího procesu přidělování vyřazena. Tato lhůta je blíže specifikována v odstavci 6 písmeno c) stejného paragrafu a činí 12 měsíců. Protože od 31.10.2006 již 12 měsíců uplynulo, nemohlo pochopitelně k přidělení cílové částky dojít.
Nepravdivé informace uvádíte taktéž i v dopise ze dne 4.7.2013. Zde tvrdíte, že z mé strany došlo k porušení ujednání podle §3 odst. 2 písm. b) VOP přespořením cílové částky. Stejný odstavec v písmenu d) ale stanoví, že cílovou částku lze ve fázi spoření měnit. Upřesnění pak nalezneme v odstavci 4 paragrafu 10, kde je jednoznačně řečeno, že pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran je přespořená částka považována za zvýšení cílové částky.
Vaši výpověď tudíž neakceptuji a trvám na pokračování smluvního vztahu za původních podmínek.
V opačném případě jsem připraven domáhat se svých práv soudní cestou a taktéž se postarat o patřičnou medializaci celého případu.
Celá záležitost mne mrzí tím více, že ještě donedávna jsem byl s Vašimi službami spokojen. Poslední dobou mne bohužel nutíte můj názor měnit. Domnívám se, že ztráta dobrého jména Vaší společnosti není právě nejlepší cestou do budoucna.
S pozdravem
xxx
Luboš ZL
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod smajlik2 8. 8. 2014 17:51

To jsem zvědav, jak to dopadne. Já se na to vykašlal, nic s právníky řešit nechci a taky při rychlosti našich soudů.... Peníze jsem si nechal poslat a aktuálně je mám na mSpoření s 3% úrokem a mám klid :-)
smajlik2
Diskutér

Odeslat příspěvekod malejarda 8. 8. 2014 19:52

Nejlepsi reseni.
malejarda
Diskutér

Odeslat příspěvekod filip893 13. 8. 2014 10:59

What kind of operating system does it use?
It's... Vista!
We're going to die!
filip893
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Tomáš Marný 13. 8. 2014 19:36

No, a vo vo vo tom to je... Lidi kašlou na soudy, protože ví, že naši skvělí soudci jsou naprosto nezávislí, zvláště na právu. Takže i když by to měl podle logiky a názoru většiny právníků vyhrát na 99% klient, stejně by to nejspíš díky korupci vyhrála stavební spořitelna. A klient by měl takových 7 let nervy a akvokátům narval nějakých 50 kKč...
SZ přijímám pouze od lidí s IQ vyšším, než mám sám ;-).
Tomáš Marný
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod bodyczech 12. 9. 2014 10:04

Dobrý den, měsíc se překulil a zde žádné nové zprávy o boji proti finančnímu molochu Wuestenrot? Máte někdo úspěch? Začalo již někomu soudní či jiné řízení s touto arogantní stavební spořitelnou? Já, bohužel po výměně komických dopisů boj vzdávám, nemohu si dovolit čekat několik let na případné rozhodnutí našich liknavých soudů. Ačkoli dle selského rozumu bych tipoval úspěch u soudu na 80%, Wuestenrot se během 6 dopisů tak zamotal do nabídek a vyhrožování, že nakonec popíral všechny svoje návrhy z prvních 3 dopisů, aniž vysvětlil náhlé změny názorů... prostě bordel, typická česká šlamperaj...
bodyczech
Diskutér

Odeslat příspěvekod tom brava 13. 9. 2014 14:47

Na 100% se nic víc o pokračování žaloby, pokud k ní opravdu došlo, tady nedozvíme. Pokud SS Wurst čelí nějaké žalobě jednotlivce, byli by šílenci, kdyby to nechali dojít do (medializovaného) soudního stání natož do vyhlášení (precedentního) rozsudku, ale budou chtít věc urovnat mimosoudně pod podmínkou mlčenlivosti všech stran.
tom brava
Diskutér

Odeslat příspěvekod Pavel 11 17. 9. 2014 19:32

Chvíli jsem tady nebyl, tak píšu až teď.Dnes jsem koupil a nalepil na žalobu kolky a zítra ji nesu na poštu. No a pak, počítám tak za tři roky proběhne soudní řízení. Ale mně to nevadí, úroky poběží a samozřejmě po pravomocném rozsudku budu po Wüstenrotu vymáhat odškodnění za státní podporu, o kterou mezitím v důsledku jejich nezákonné výpovědi v příštích létech přijdu.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Tomáš Marný 17. 9. 2014 19:47

Nechval dne před večerem... Ne, že bych ti to nepřál, ale jistí právníci si také byli jisti, že ve věci bankovních poplatků u soudů 100% uspějí...
SZ přijímám pouze od lidí s IQ vyšším, než mám sám ;-).
Tomáš Marný
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod tom brava 17. 9. 2014 22:19

Pavel 11 píše:Chvíli jsem tady nebyl, tak píšu až teď.Dnes jsem koupil a nalepil na žalobu kolky a zítra ji nesu na poštu. No a pak, počítám tak za tři roky proběhne soudní řízení. Ale mně to nevadí, úroky poběží a samozřejmě po pravomocném rozsudku budu po Wüstenrotu vymáhat odškodnění za státní podporu, o kterou mezitím v důsledku jejich nezákonné výpovědi v příštích létech přijdu.


.....nechodí to náhodou tak, že soud u žalobního návrhu v nějaké lhůtě (?)od podání formálně přezkoumá jeho náležitosti, příslušnost, úhradu poplatku a přidělí č.j. +soudce+předběžný termín projednání dle plánu práce soudu???
Když je vám v době podání žaloby známa možná peněžní újma do budoucnosti v podobě ztráty státního příspěvku(ů) poskytovaného třetí stranou (státem) na základě podkladů poskytovaných státu Wurstem, co brání současně domáhat se od soudu vydání předběžného opatření na přijímání a evidenci přívkladů a nárokování státních přísp. ?
tom brava
Diskutér

Odeslat příspěvekod Pavel 11 18. 9. 2014 19:35

Samozřejmě, že soud přezkoumá náležitosti a vyrozumí mne, že žalobní návrh přijal a přidělil č.j. Nemyslím si ale, že by mi oznámil jméno soudce ani předběžný termín jednání ( u jiné žaloby, kterou jsem měl podánu, tomu tak rozhodně nebylo). Žádost o předběžné opatření podávat nemíním, bude mi v případě úspěchu, o němž nemám pochybnosti, stačit náhrada vzniklé škody Wüstenrotem.
Pavel 11
Návštěvník

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků