Wüstenrot vypověděla starou smlouvu: přidělení cílové částky

Stavební spoření, hypoteční, překlenovací a jiné úvěry, normy a předpisy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod Pavel 11 3. 12. 2015 09:19

Omlouvám se, že jsem vzor žaloby dosud nevložil, bylo to ze zdravotních důvodů, nicméně nyní se mi zde nedaří vložit tak, aby zůstal v použitelné formě. Proto, kdo máte zájem o vzor mé žaloby, můžete mne kontaktovat v "soukromých" a zdarma ji všem zájemcům zašlu, kdy jsem takto již v několika případech učinil a na podkladě tohoto vzoru ti, kdo se nebáli a žalobu podali, taktéž získali od Wüstenrotu finanční vyrovnání. Možná, že to někteří zde potvrdí. Jinak prodávat vzor žaloby za tisícovku mi skutečně přijde nehorázné parazitování na Wüstenrotem poškozovaných lidech, a to již z důvodu, že v rámci požadavku náhrady nákladů řízení v případě soudního řízení o určovací žalobě, lze požadovat u soudu, dle vyhlášky, úhradu nákladů paušální částkou 300,-Kč za podání žaloby (podáním se samozřejmě rozumí sepsání a podání u soudu, aby si tento termín někdo nevysvětlil, pouze doručením na poštu a s tím souvisejícím poštovním poplatkem). Jak jsem uvedl, žalobu zájemcům poskytnu zdarma, neboť finanční prostředky jsem si vždy uměl vydělat i jiným způsobem a osobně si myslím, že v případě takového pokusu o "okradení" klientů by tito měli držet při sobě, vzájemně si pomoci a ne na sobě ještě vydělávat. Osobně chápu, že každý se v problematice soudního řízení neorientuje, není schopen žalobu sám vyhotovit a soudního řízení se mnozí bojí, dokonce i kontaktu s právními zástupci. Jinak, že výpovědi jsou neoprávněné, je Wüstenrotu a jejich právním zástupcům zcela zřejmé, jen hrají hru s nejistotou svých klientů, že jsou v právu, což se jim bohatě vyplatí. Ještě, vzhledem k poslední diskuzi zde připojím 2 body, které jsem měl připraveny k soudnímu jednání k argumentům Wüstenrotu ke smlouvě na dobu neurčitou:

21) Žalobce podotýká, že výpovědi obou smluv o stavebních spořeních byly žalovanou žalobci odůvodněny toliko souladem s ust. § 7 VOP a tím, že již u těchto smluv došlo k přidělení cílových částek a výpovědi tedy mohou být dány bez udání důvodu. Žádná případná další právní ustanovení, či jiné skutečnosti, kterými by tyto výpovědi byly odůvodněny, ve výpovědích žalovaná neuvedla. Není přípustné, aby žalovaná uváděla další důvody výpovědi až v rámci průběhu soudního sporu, neboť není-li žalovanou následně uváděný důvod výpovědi uveden ve výpovědi samotné, žalobce se pak proti takovéto výpovědi nemůže bránit, neboť neví, jaké důvody výpovědi má žalobou napadnout a v rámci žaloby vyvracet. Důvod obou výpovědí byl žalovanou skutkově vymezen pouze souladem s ust. § 7 VOP s tím, že již u těchto smluv došlo k přidělení cílových částek a výpovědi, tedy mohou být dány bez udání důvodu. Tento důvod výpovědi tedy nelze následně skutkově měnit či doplňovat další důvod.

22) Toto uvádím z důvodu, že v písemné reakci na žalobu totiž zástupce žalované namítá, že dle ust. § 582 odst. 1 Občanského zákoníku (starého OZ) že v případě, že ze smlouvy na opakující se plnění uzavřené na dobu neurčitou nevyplývá způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. K tomuto uvádím, že v případě mezi mnou a žalovanou uzavřených smluv o stavebním spoření je ve VOP způsob výpovědi (neboli metody, postupy prostředky, což jsou synonyma slova způsob), jak stavební spořitelnou, tak účastníkem uveden, kdy je stanoveno, že výpověď musí být dána písemně, je stanovena výpovědní lhůta, počátek běhu výpovědní lhůty atd. Tedy uvedené ustanovení Občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Bylo by jej možno použít jako podpůrné pouze v případě, pokud by smlouvou způsob výpovědi nebyl vůbec stanoven, což však není tímto případem. Jinak podotýkám, že v tomto ustanovení starého OZ se hovoří o způsobu výpovědi, nikoliv o důvodu, kdy tato dvě slova a jejich významy není možno v žádném případě zaměňovat, kdy jedno není druhému v žádném případě synonymem.

Přeji hezký den.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Elencz 4. 12. 2015 00:54

POZOR u starých smluv s dosud platnými VOP

§ 7 Ukončení smlouvy o stavebním spoření
2. Před přidělením cílové částky může Wüstenrot smlouvu písemně vypovědět pouze
v případě, že účastník nehradí úložky podle § 3 odst. 3 a nezaplatí-li je do 2 měsíců od
doručení písemné výzvy k zaplacení. Pro výpověď platí dále ustanovení odstavce 4, 6 a 7
tohoto paragrafu.

§ 8 Přidělení cílové částky a jeho podmínky
7. Nepřijetí přidělení cílové částky
a) Odmítne-li účastník nabídku na přidělení cílové částky nebo neobdrží-li Wüstenrot ve
stanovené lhůtě prohlášení o přijetí přidělení, je smlouva o stavebním spoření
označena jako nepřidělená
a je z dalšího procesu přidělování vyřazena.

Zkontrolujte si svoji smlouvu - máte-li tam "přidělení cílové částky" místo "nepřidělená", pak je výpověď nezákonná!
Elencz
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod wust 8. 12. 2015 19:17

Jardaxxl píše:S tou dobou určitou to právě není tak jisté.
U těchto starých smluv (i u jiných st.spořitelen) není ve VOP nijak specifikováno, že smlouva končí dospořením do cílové částky. Pouze se tam píše, že přespoření je nepřípustné atd.......ale nikde není psáno, že to zakládá důvod k ukončení smlouvy, naopak je tam jen určen způsob "automatického zvýšení" cílové částky


Stavební spořitelny u starých smluv nepočítaly s tím, že by je musely z ekonomických důvodů předčasně vypovídat. Proto si ani do VOP nedaly potřebou pojistku, z čehož nyní vzniká právní chaos…

Jakékoli zvýšení cílové částky musí podléhat schválení spořitelnou a je zapsáno formou dodatku ke smlouvě. Není proto pravda, že by mohl klient spořit bez souhlasu spořitelny donekonečna. K přespoření může dojít v případě, kdy se mu na účtu objeví v součtu uspořené částky, úroků a připsané státní podpory vyšší částka než cílová. Tato možnost ale byla do VOP dána z toho důvodu, aby klient nepřišel o státní podporu, a nijak nesouvisí se zvýšením cíl. částky. (Pokud by ukončil stav. spoření s vyšší naspořenou částkou, než je cílová, dostane se do rozporu se zákonem o stav. spoření a ztrácí státní podporu za celou dobu spoření.) Spořitelnu nejde přinutit proti její vůli k tomu (alespoň u smluv co znám), aby cílovou částku zvýšila. Pracoval jsem s několika VOP a nikde není ani zmínka o „automatickém zvýšení cílové částky“. Pokud si vložíte na účet peníze nad smluvený limit, pošlou vám je šupem zpátky. (Nemorální ovšem je, když spořitelna dovolí klientovi zvýšit cílovou částku, vybere za to poplatek, často přitom přijde ještě i o předchozí výhodnější úrok, načež mu zruší spoření s odůvodněním, že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou. Ne netu je ostatně spousta prodejců wustu, kteří otevřeně slibují spoření do dosažení cíl. částky a někteří dokonce na neomezenou dobu.) Měsíční úložky nelze hradit po dosažení cílové částky, tím porušíte VOP a spořitelně vznikne oprávněný nárok vám smlouvu vypovědět. Cílová částka je tedy i časovým koncem spoření – pro vás i pro spořitelnu.

V našem soudnictví je sice možné cokoli, nemyslím ale, že by do toho wust šel. Podával jsem několik žalob za klienty spořitelny, kteří byli nešťastní z toho, jak s nimi vymetli, a požádal jsem o právní rozbor také dva věci znalé advokáty. Zcela jistě nechci nikoho nabádat, aby se s wustem soudil. Nicméně při pohledu komu všemu žaloba prošla, je zřejmé, že spořitelna zaujala přístup nesoudit se, a nebude-li mít podání formální nedostatky, i jedinec s podprůměrnou inteligencí může mít šanci na úspěch. Zdravím radecekha.
wust
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Tomáš Marný 8. 12. 2015 19:46

*****... Např. RSTS měla před léty v OP, že pokud je při ukončení smlouvy na účtu vyšší částka, než byla cílová, zaplatí klient 1% rozdílu mezi naspořenou a cílovou částkou (=normální poplatek za uzavření smlouvy). Zatímco Liška tam v té době měla, že přespoření cílové částky je nepřípustné.

Takže zatímco v jedné SS mysleli, v druhé nikoliv a v té druhé si to teď chtějí nahonit na ohýbání neexistujících paragrafů.
SZ přijímám pouze od lidí s IQ vyšším, než mám sám ;-).
Tomáš Marný
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Pp78 26. 1. 2016 15:13

Stále žádný pravomocný rozsudek? A blíží se k němu někdo?
Děkuji předem za odpovědi.
Pp78
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Lexx 26. 1. 2016 16:08

Ne :-) V mém případě došlo k mimosoudnímu vyrovnání.
V pivu je vitamínů málo, proto jej musíme pít hodně.
Lexx
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Sokol.A 11. 4. 2016 22:55

Dostal jsem také pozdrav z Wustenrotu. Pročetl jsem si to tady a chtěl jsem jim pozdrav vrátit. Ale ještě jsem našel, že to jeden právník dělá zadamo CENSORED, tak jsem za ním dnes zašel. Vypadá solidně, prý mají se stavebkama dost zkušeností. Tak uvidíme. Aspoň se s tím nemusím patlat sám. Pak budu informovat, jak se to vyvíjí (teda pokud mi nezalepí pusu nabídkou, co nelze odmítnout :-) ).
Sokol.A
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Sokol.A 23. 5. 2016 15:55

Byl jsem teď chvíli v zahraničí a po návratu jsem zjistil, že mám doma stále nepodepsanou plnou moc advokátovi. Minulý týden jsem mu ji zanesl a teprve minulý týden šel dopis na Wustenrot. Takže se zatím nic neděje ... :-/
Sokol.A
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Tom127 1. 9. 2016 17:06

Zdravím Pavle11,
mohl bys mi, prosím, poslat vzor žaloby na email:
wustenrot127@seznam.cz
Jsem tu nový a nevím, jak na tebe najít kontakt.
Děkuji. Tom
Tom127
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod envie 24. 11. 2016 01:33

Ahoj Pavle 11, také nevím, jak na tebe dohledat kontakt. V říjnu mi přes zamítavou odpověď z mé strany přišla složenka (dnes končí její možnost vybrání). Prosím o zaslání informací, hlavně vzor žaloby. Můj mail je envie@centrum.cz.

Děkuji Honza.
envie
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Sokol.A 7. 12. 2016 14:00

Tak nám jde čas a příští týden máme nařízeno jednání. Dostali jsme od soudu dopis s vyjádřením Wustenrotu, který se schovává za nějakou velkou advokátní kancelář. Jejich teorie je pořád stejná. Došlo k přidělení cílové částky u nich interně, takže se režim smlouvy změnil. Zatím jsme nedostali žádný návrh na smír, takže se asi uvidíme u soudu.
Sokol.A
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod tomáš petr 11. 1. 2017 12:42

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda nakonec došlo k soudnímu jednání a jak dopadlo. Předem děkuji za odpověď.
tomáš petr
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Sokol.A 2. 2. 2017 15:20

Soud proběhl a rozhodl. Prohráli jsme. Důvodem je, že smlouva prý nemůže být nevypověditelná, a pokud je v podmínkách takové omezení výpovědi, pak je neplatné a smlouvu jde vypovědět kdykoli. Zvažujeme odvolání, ale Wustenrot dodal několik rozsudků, kde ve stejných věcech vyhráli. Takže asi je situace už špatná.
Sokol.A
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod osobne2 2. 2. 2017 16:46

A kolik zaplatis za prohrany spor? Naklady rizeni, odmena tvemu advokatovi, naklady protistrany?
osobne2
Diskutér

Odeslat příspěvekod Jardaxxl 23. 2. 2017 03:50

"smlouva prý nemůže být nevypověditelná"
Ano, to je pravda, ale platí to pro smlouvy na dobu neurčitou, u kterých by smlouva mohla běžet "donekonečna", neměly-li by obě strany možnost výpovědi takovéto smlouvy.
Smlouvu o stavebním spoření ale jistě nelze označit za smlouvu o spoření na dobu neurčitou.
Je to smlouva v podstatě na dobu určitou, protože doba spoření je omezena sjednanou cílovou částkou a dále tím, že klient je povinen spořit určitou minimální částku a tedy je již při uzavření smlouvy známo, kdy dojde k nalnění účelu této smlouvy a dospoření do cílové částky. To ale nemusí platit pro všechny smlouvy o stavebním spoření.
Otázka je, jak je v konkrétních VOP ošetřena situace, kdy dojde k naspoření cílové částky. V některých VOP to bohužel bylo formulováno tak špatně, že bez souhlasu stavební spořitelný sice nebylo možné cílovou částku zvýšit a dále spořit, ale také dospořením cílové částky nedošlo "automaticky" k ukončení smlouvy a klient tak mohl využít stavební spoření jen k uložení již naspořené částky bez dalšího spoření a využívat vysokých úroků.
Potom by se i v případě smlouvy o stavebním spoření jednalo v podstatě o smlouvu na dobu neurčitou a každá strana musí mít v takovémto smluvním vztahu možnost smlouvu vypovědět a proto mohl soud rozhodnout tak jak rozhodl.
Jardaxxl
Jardaxxl
Kolemjdoucí
Uživatelský avatar

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků