Moneta Bank - převzetí PPF - 2.pokus

Podílové fondy, akcie, komoditní trhy, spekulace, aukce. Kam a jak nejlépe investovat volné finanční prosředky

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz


Odeslat příspěvekod gotesák 22. 5. 2021 20:58

Držitelé akcií, kteří nechtějí spojení MMB a AIR+HC+Zonky mohou hlasovat na valné hromadě korespondenčně proti.
Korespondenční hlasovací lístky doručit na uvedenou adresu MONETY Money Bank, .a.s. ve lhůtě mezi 24. 5. 2021, 9:00, a 22. 6. 2021, 9:00.
Prosíme, mějte na paměti, že pouze hlasy
• těch, kteří byli akcionáři k rozhodnému dni 15. 6. 2021, a
• doručené v uvedené časové lhůtě mohou být akceptovány.
mmb-07-korespondenční-hlasovací-lístek-akcionáři-cz-page-001.jpg

mmb-07-korespondenční-hlasovací-lístek-akcionáři-cz-page-002.jpg
Život je příliš krátký na to, aby člověk chodil do práce.
gotesák
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod netlik 23. 5. 2021 12:36

Je možné hlasovat i online?
netlik
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod gotesák 24. 5. 2021 09:20

volnicko píše:spojeni paradoxne garantuje cenu 80, ktera je mirne nad trhem. Premyslim, ze bych neco dokoupil a mel zajistenou cenu. Prave odmitnuti na VH by mi do toho hodilo vidle. :)

Můj názor je, že odmítnutím bude PPF donucena zvýšit nabídku minimálně na 90,-. Pořád to pro ně bude levné a nenechají si ujít takový kšeft poté, co do toho již investovali.
Petrus Advisers jsou ochotní souhlasit s fuzí jen za 93kč plus prémie, která pokud bude okolo 10% tak oni dostanou 100,-Kč za akcii.
Já tedy jednoznačně hlasuji proti.
netlik píše:Je možné hlasovat i online?

Není to možné.
Život je příliš krátký na to, aby člověk chodil do práce.
gotesák
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod tmx643 10. 6. 2021 17:00

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pred ... ane-166956

Analýzy proxi poradců doporučují akcionářům transakci neschválit.
tmx643
Nadšenec

Odeslat příspěvekod DrumSession 10. 6. 2021 22:06

Pokud to klapne, tak se jedná o "dobrovolné" předání vašeho(akcionářů) majetku do ppf. Musíte se ozvat, že nemáte zájem, ppf pak přihodí finance (asi 20-25 Kč/ks ?? Kdo ví ??). Zkrátka to zkouší, zda to za 80 Kč/ks (tak extra levně) dostane od blbštajnů. Zajímavé příspěvky z Patrie:

OK, nic proti spojení a potenciálním výhodám, jenže když si budu chtít koupit třeba nového Superba, tak musím zaplatit jeho tržní cenu. Asi těžko mě ho ve Škodovce prodají za 250t, i když jim k tomu přidám 15 let oježděnou Fabii a zánovní nosič na kola.

Další věc, co bude zajímavá, je následné technické splynutí MMB a AB. Nikde jsem o tom nic nenašel. To se podle mě ještě dočkáme věcí, pokud projde PPF majorita. Pokud se bude rušit licence jedné z nich a s tím i akcie, může tím dojít na rozpuštění základního kapitálu (= PPF si zase vytáhne nějaký cash, ale bude se muset podělit) naopak čiště teoreticky, pokud by k splynutí akcií nemělo dojít, bude riziko, že si to jednou PPF může vytáhnout bokem a pak udělat na burze sell off a nechat nám toxickej zbytek v klíně. Každopádně tak i tak hrozí nestabilní rizikový moloch, pokud v tom balíčku zůstane HC a Benxy.

A důležité je nezapomínat, že po provedení operace budou nadále vlastnit i +- 55% svých původní assetů - jinými slovy nám prodají pouze 45% podíl v jejich assetech za vzdání se třetiny našeho podílu v Monetě...hm. Správně by se mělo oceňovat podle výsledné situace - měli bychom tedy platit jen za určité procento AB. Tak by vypadala fúze. Jenže tohle není fúze, ale o*eb.

Vzdorovitý tvrdí, že koupě AB je pro akcionáře MMB výhodná. Akcionáři však koupí ztratí 6,17 Kč/akcii, celkem 2,1 mld Kč, o něž se obohatí číšník Prodávající číšník by měl, jak vyplývá z významu tohoto slova, ztratit vlastnická práva a kontrolu nad majetkem prodaného subjektu (AB). Paradoxně však koupí AB kontrolu a právo rozhodovat o svém zmenšeném majetku ztrácí ostatní akcionáři a číšník tyto majetnické vztahy nejenže zachovává, ale získává tím prodejem dokonce kontrolu i nad majetkem kupujícího! Když je z toho Vzdorovitý číšník, dochází k podvodu „par excelence“. Jsou tyto časté jevy rakovinou naší společnosti? A není to podobnost čistě náhodná, že číšník bojoval s rakovinou? Má naše společnost šanci se ještě zachránit před číšníkem šířenou rakovinou, nebo je to již nezvratná sebedestrukce naší společnosti??

Přikládám kopii z diskuze na Kurzech Považuji za nepřijatelný nákup AB se ZK jen 0,5 mld Kč, když akcionáři MMB v r. 2019 schvalovali navýšení ZK o 9,71 mld Kč z vlastních zdrojů MMB na 10,22 mld Kč, aby jej nyní získala PPF směnou za, jak se domnívám, nadhodnocenou AB a s ní spřízněné součásti a ještě se tak stala majoritním vlastníkem nového uskupení, čímž ovládne nejen veškerý majetek ostatních akcionářů, ale i finanční prostředky jí investované do akvizice, vč. takto výhodně prodané AB s jejími součástmi. MMB vnáší do budoucího svazku 17,3 mld z nerozděleného zisku. AB nepřináší žádný nerozdělený zisk. A to vše se děje bez znaleckého ocenění všech součástí akvizice, takže akcionáři nemají možnost exaktně posoudit, zda a na kolik je akvizice pro ně výhodná, či nevýhodná. Vzhledem k tomu, že žádný zkušený obchodník nekývne na 1. nabídku zájemce o koupi, který chce koupit vždy co nejlevněji, nabízí se otázka proč Představenstvo takto v zájmu svých akcionářů nejednalo?! Představenstvem sjednané snížení ceny o 1 mld považuji v daném kontextu za zanedbatelnou a nedostatečnou. Domnívám se, že Představenstvo, z důvodů známých jen jemu, sehrálo roli „Trojského koně PPF“ a jednalo tak proti zájmu cca 99,5% akcionářů, uvážíme-li okamžik vydání kladného stanoviska k veřejné nabídce Tanemo, kdy PPF nebyla ani kvalifikovaným akcionářem. Mám za to, že Představenstvo se dopouští porušování práv a povinností při správě cizího majetku a jedná nedbale, když ostatním akcionářům mimo skupinu PPF nabízí akvizici za tak nevýhodných podmínek a ještě jim tím způsobí výše uvedenou škodu a k tomu je zbaví možnosti rozhodovat o tom majetku, který jim po tak „výhodné“ akvizici zbude. Považuji za neseriózní a přinejmenším v rozporu s dobrými mravy, lákat za výše uvedených podmínek akvizice ostatní akcionáře na ničím nezaručené sliby budoucí vyšší dividendy, když tito nemají záruku v tom, co se bude dít po získání majority skupinou PPF, která je již proslulá tím, že na zájmy drobných akcionářů žádné ohledy nebere, a proto čelí např. žalobám na dorovnání za jejich vytěsnění z jiných společností. Celou akvizici vnímám tak, že její realizací se stane z koupěchtivé MMB skupině PPF darovaná banka, a proto nesouhlasím s její realizací v navržené podobě.

Vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti podle zákona 90/212 Sb, § 488, odst 1. ve prospěch předem určeného zájemce, který je již akcionářem (skupina PPF), je porušením odst 2. téhož § 488, který stanoví, že „Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu“. Tomuto ustanovení pak vyhovuje jen předem určený zájemce, který dosud není akcionářem Společnosti. Tedy nikoliv předem určený zájemce ze skupiny PPF. Jelikož upisující HCNV je majetkově svázán s akcionářem Tanemo skupinou PPF, jako jejich jedinou, 100% je ovládající právnickou osobou, která, jak uvádí v dokumentech Představenstvo, má ve Společnosti významný vliv a uplatňuje v ní a vykonává svá akcionářská práva, nesplňuje HCNV podmínku, vyplývající z odst.2. Majetkovou provázanost dokládá i skutečnost, že signatářem Rámcové smlouvy za skupinu PPF jsou HCNV, HCI a akcionář Tanemo. Argument, že HCNV je samostatným právním subjektem, zahrnuje v sobě, jak se domnívám, obcházení zákona. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií představuje jedno ze základních práv spojených s akciemi, jehož účelem je umožnit akcionáři zachovat si podíl na základním kapitálu společnosti (a z toho plynoucí práva spojená s akciemi) v rozsahu, v jakém jej má před zvýšením základního kapitálu. Představenstvo tak zásahem do tohoto práva způsobí ostatním akcionářům (mimo PPF) celkovou dílčí škodu, (uvažujeme-li, pro absenci znaleckého ocenění slučovaných společností, jen vlastní kapitál) ve výši nejméně 2,21 mld Kč. Další část dílčí celkové škody, vyplývající, dle mého názoru, z podhodnocené veřejné nabídky odkoupení za 80 Kč a rozdílem „fair value“, pohybující se kol 90 Kč, činí cca 3,6 mld. Kč. Podhodnocení nabídky, dle mého názoru vyplývá i z toho, že MMB sama navrhla a VH schválila „buy-back“ až do 90 Kč/akcii*2), tedy sama si ji cenila víc, než je těch 80 Kč ve veřejné nabídce, k níž vydala kladné stanovisko. Jak konstatoval a již rozhodl v obdobném případě i NS, Potřeba společnosti získat finanční prostředky pro realizaci určitého podnikatelského záměru sama o sobě zásadně neodůvodňuje omezení či dokonce vyloučení přednostního práva akcionářů postupem podle § 488 z. o. k., natož pak, aby představovala důležitý zájem společnosti, ospravedlňující takový zásah do práv akcionářů. Jde o typickou situaci, kdy naopak přednostní právo musí být respektováno.Nutno zde podotknout, že schválení takového usnesení valnou hromadou, které je v rozporu se zákonem, je neplatné.

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-ban ... ti-1381207
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ppf- ... ize-155619
https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy ... nety-s-ppf
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lond ... ank-140534

Pokud nejste blbštajni MUSÍTE se ozvat, že nemáte zájem "o znárodnění 2021". Ať přihodí běžnou cenu za zakoupení majority, nic víc, nic míň. Majorita není zdarma, a ani nemá negativní hodnotu, jak si myslí ppf tj. že ji mají zaplatit stávající akcionáři (ve prospěch ppf díky přizvukování ředitele MMB, dříve ve službách ppf, křišťálově čistý, resp. takový "fake trade"...)
:-) :love: 8-P PENÍZE nebo nepočitatelná LÁSKA ? ŠTĚSTÍ spočívá vědět to, co si vybrat
_________ Nesmíte se bááát a na hlavu si nechat s... Takže? Musíte se ptááát
_________ (1st smajlící EVER v podpisu !! Co wopičácíí ?)
DrumSession
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Menton 15. 6. 2021 18:09

volnicko píše:Ac s tebou souhlasim, tak spojeni paradoxne garantuje cenu 80, ktera je mirne nad trhem. Premyslim, ze bych neco dokoupil a mel zajistenou cenu. Prave odmitnuti na VH by mi do toho hodilo vidle. :)


Zrovna ted bych nic nedokupoval kdyby to nahodou nevyšlo tak se podle mne cena posune zas níž. Možná i pod 75Kč. Jsem ale spíš přesvědčen že si Bartoníček a spol vyjednává sólo a předjednává si pozice. Přeci jen dost investovali a určitě to nehodí k ledu a nechají to nějak uspat. Dle mne to těsně vyhrají a spojení bude. Pokud to napoprvé o nějaké hlasy nevyjde. Přihodí cenu akcionáři, který drží rozhodující podíl a ten jim to za ty peníze pustí. Co jsem tak na kafi vyposlechl tak bude Air bank nabízet za chvilku Portu. Hypotéku na výstavbu. Ta představa že to par malých akcionářů zhatí je milná. O těch malých to bohužel není. PPF má vždy několik variant jak věc uchopit. Já věřím v to že i když bude nějaká kolize oni ji vyřeší tak že se nakonec domluví.
Nejsou to lidi co by něco kupovali prvně a zvládli velké sousta.
Menton
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod xsw 15. 6. 2021 19:46

Noo pokud vím, tak pro schválení fůze potřebují 75 % hlasů, což bude problém asi.
xsw
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Menton 18. 6. 2021 08:55

No sám jsem napjatý, nemám představu kolik procent z monety můžou tvoři malý klienti co drzí do x tisíc akcií, desítek tisíc.
Taky jsem měl ale prodal dávno. Mám plán pokud to na první pokus shodí ze stolu, tak věřím že PPF má pokračování , záložní vairnatu v tom případě pokud by akcie šla dolů na 76 nebo 75 bych dokoupil balík. Buď navýši cenu nebo to zvládnou jinak navýší cenu jinému fondu a od toho koupí. Aby si zaručili většinu.
Vše je jen o penězích. Já asi jako jeden z mála v tom spojení vidím výhodu ale dál v budoucnu tak za 4-7 let.
Ekonomicky je zaplacená cena sice vysoká, ale v budoucnu se ve spojení rozpustí. A jako větší hráč z toho bude těžit. Já se na to dívám jinak, v air bance je spousta lidí kolem mezi 18-45 lety cca tak. To bude valná většina.
Tito lidé budou řešit financování bydlení, uvěry. Jsou to potencionální klienti kteří mají cenu. Pokud po spojení zachovají barvy air bank a produkty, sloučená věc bude vymakaná nemám problém. Dokonce věřím i v růst akcií v řádu let někam ke 100-120 Kč.
Menton
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod gotesák 21. 6. 2021 10:19

Finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková: Spojení Monety s Air Bank nabízí akcionářům výplatu dividend v poměru 80% zisku (Reuters)

Ta Jirásková chrlí jedno prohlášení za druhým, jsou si jistí, přitom se rozhodne až zítra...........
Život je příliš krátký na to, aby člověk chodil do práce.
gotesák
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod fc70 21. 6. 2021 11:16

Co má výplatní poměr z rozumně měřeného základu (věc strategie budoucího rozvoje) společného s nákupem firmy? Výplatní poměr může být 10% nebo 80% s transakcí s PPF i bez.

Naopak, kdyby si byli jistí, tak si to ušetří. Tohle spíš vypadá, že shání hlasy (když Glass Lewis / ISS doporučily proti).
fc70
Diskutér

Odeslat příspěvekod Menton 21. 6. 2021 19:09

Já jako jeden z mála věřím že to zítra PPF prosadí a s někým se prostě domluví. Bude to těsné ale zvládnou to. Pokud ne je to jen otázka času kdy nakupí zas část a prostě to protlačí . I bych se nedivil kdyby někdo nakupoval pro ně a hlasoval dle jejich plánu. To mi přijde daleko pravděpodobné. Značny podíl nakoupili dost na dně takže stále je to pro ně kup roku. Ale jak zde někdo napsal. Kelly sice akcionáře poškodil ale aspoň vyplatil. Někdo skoro nezaplatil.
Což by jinde snad nebylo vůbec možné. A můj pohled na Petrus Advisers oni za tím vidí jen svůj obchod, svoje zisky. O malé akcionáře tady jim nejde. Jak dostanou adekvátní nabídku prodají a bude ticho. Nikoho tady pozice těch malých zajímat nebude. To je potřeba mít na paměti.

-- 21. 6. 2021 19:12 --

gotesák píše:Finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková: Spojení Monety s Air Bank nabízí akcionářům výplatu dividend v poměru 80% zisku (Reuters)

Ta Jirásková chrlí jedno prohlášení za druhým, jsou si jistí, přitom se rozhodne až zítra...........


A tak paní hezky mluví když ji platí , bylo by divné kdyby to nedělala. Ale záruky nikde do kdy to bude na burze, po Bartoníčkovi ticho. Přitom kdyby on něco řekl mělo by to dle mne větší váhu.
Menton
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Menton 22. 6. 2021 11:08

xsw píše:Noo pokud vím, tak pro schválení fůze potřebují 75 % hlasů, což bude problém asi.


Z dnešní schůze
Advisers nezvykle zaražení, rezignované pohledy do země, svěšené hlavy, takové je neznám. :-/ Pan Spurný naopak rozdává úsměvy na všechny strany. Patrně je tedy již hotovo, ale může jít pouze o zastírací "manévry"
Kurz na burze klesá. Tedy investoři již možná vědí jak se věci mají.
Menton
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Alfréd z hor 22. 6. 2021 13:52

Alfréd z hor
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod xls 22. 6. 2021 16:51

Na té fotce vypadá, jako by mu ulítly včely. Neměl by ředitel banky jednat spíš podle přání svých akcionářů než ve shodě s někým jiným proti jejich zájmům? V Japonsku bych to viděl na sepuku, ve slušný zemi na odstoupení, tady by ho mohli aspoň vyhodit.
xls
Diskutér

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků