Metropolitní spořitelní družstvo

Běžné účty, spořicí vklady, termínované vklady, studentské účty, platební karty, přímé bankovnictví

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod otec decathlon 4. 6. 2013 22:48

..rozumím, pak ale není třeba dělat humbuk, protože policie může zajišťovat důkazy dost dlouho...ať cíleně či ne a nelze to nijak ovlivnit.

-- 4. 6. 2013 22:50 --

...a ještě jednou poznamenávám, že co se týče peněz vyvedených do zahraničí není měsíc na zaj.důkazů žádná doba.....
otec decathlon
Návštěvník

Odeslat příspěvekod joachym1 4. 6. 2013 22:51

islelake píše:Zablokovány byly peněžní prostředky, které mělo MSD uloženo v jiných bankách, např. u ČSOB.
Tedy majitel účtu u ČSOB je MSD ne já. Já jsem majitel účtu u MSD.

Omyl, ty nejsi jen majitel účtu u MSD, ty jsi také člen MSD. Jestli to usnesení manažeři MSD nechtějí členům MSD poskytnout dobrovolně, tak musíte svolat členskou schůzi a vynutit si ho. Ale požádali jste je vůbec o to usnesení? Já myslím, že ne, nestaráte se, tak se pak nedivte, že nic nevíte.
Naposledy upravil joachym1 dne 4. 6. 2013 22:53, celkově upraveno 1
joachym1
Nadšenec

Odeslat příspěvekod islelake 4. 6. 2013 22:52

Ještě bych se vrátil k tvrzení pana Joachyma1, že usnesení státního orgánu, v tomto případě státního zástupce, je vyšší moc. To doopravdy není.
MSD neplní své splatné závazky a to je objektivní skutečnost na kterou již měla ČNB reagovat oznámením fondu pojištění vkladů.
islelake
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod joachym1 4. 6. 2013 22:56

Zásah orgánů veřejné moci do smluvních civilních vztahů je vyšší mocí, judikuje tak i Evropský soudní dvůr. Např. zde:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135004&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=CS&cid=1202607#Footref7
2. Vyšší moc jako obecná právní zásada

31. Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že v případě, kdy stejně jako v projednávané věci neexistuje konkrétní legální definice, „uznání okolností vyšší moci vyžaduje, aby vnější příčina, které se jednotlivci dovolávají, měla takové nezadržitelné a nevyhnutelné dopady, že bylo pro danou osobu objektivně nemožné dodržet své povinnosti. […] Koncept vyšší moci musí být chápán tak, že znamená neobvyklé a nepředvídatelné okolnosti, na které nemá daný podnikatel vliv a jejichž důsledky nebylo možné i přes veškerou řádnou péči odvrátit, takže jednání orgánů veřejné moci lze vzhledem k okolnostem považovat za případ vyšší moci
joachym1
Nadšenec

Odeslat příspěvekod islelake 4. 6. 2013 23:03

Svolávat valnou hromadu drobnými vkladateli je naprosto neefektivní. Již jsem psal že běžní vkladatelé do msd mají minoritní podíl a tudíž je většinový podílník v msd přehlasuje.
Pane Joachyme1 myslím že tu prezentujete naprosto zavádějící postupy. V tom se shoduji s panem matrix33.

Ohledně vyšší moci: management msd zřejmě rozkradl vklady přes nastrčené bílé koně. Skutečně si myslíte že tento management nemohl toto rozkrádání a poté tedy oprávněný zásah státního zastupitelství odvrátit?

Myslím že v tomto případě uplatnění vyšší moci jako příčiny neplnění závazků msd je naprosto neuplatitlené z hlediska práva.
islelake
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod joachym1 4. 6. 2013 23:07

Policejní orgán ještě nikoho neobvinil, státní zástupce ještě nikoho neobžaloval, soud ještě nikoho neodsoudil ale jeden minoritní člen MSD už obviňuje, obžalovává, odsuzuje a rozhoduje za všechny, přitom nejspíš není ani ochoten jít na případnou členskou schůzi a vykonávat tam svůj vlastnický vztah k MSD.
joachym1
Nadšenec

Odeslat příspěvekod otec decathlon 4. 6. 2013 23:11

...myslím si, že pan matrix33...či jak, 8-) tady má více nicků a neustále brojí jen proti MSD...je to zvláštní
otec decathlon
Návštěvník

Odeslat příspěvekod islelake 4. 6. 2013 23:31

Kdo je vkladatel u MSD, brojí proti MSD oprávněně. Vrchní státní zastupitelství podezřívá právě management z trestných činů. Viz níže zpráva:

Na základě dalších kvalifikovaných podnětů a trestních oznámení byly 09.05.2013 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů zpronevěry dle ust. § 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku a porušení povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, jichž se vedle dalších osob mohly dopustit osoby jednající jménem Metropolitního spořitelního družstva (dále jen MSD).
Předmětem prověřování jsou vedle dalšího jednání i úvěry poskytované, ze strany MSD, nesolventním ready-made společnostem bez jakékoli ekonomické historie, jež jsou zastoupeny statutárními zástupci, kteří důvodně vykazují znaky fiktivních či nastrčených osob. Poskytnuté finanční prostředky byly přes řetězce dalších obchodních společnostní konvertovány na měnu EUR a vyváděny do zahraničí.

-- 4. 6. 2013 23:31 --

Kdo je vkladatel u MSD, brojí proti MSD oprávněně. Vrchní státní zastupitelství podezřívá právě management z trestných činů. Viz níže zpráva:

Na základě dalších kvalifikovaných podnětů a trestních oznámení byly 09.05.2013 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů zpronevěry dle ust. § 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku a porušení povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, jichž se vedle dalších osob mohly dopustit osoby jednající jménem Metropolitního spořitelního družstva (dále jen MSD).
Předmětem prověřování jsou vedle dalšího jednání i úvěry poskytované, ze strany MSD, nesolventním ready-made společnostem bez jakékoli ekonomické historie, jež jsou zastoupeny statutárními zástupci, kteří důvodně vykazují znaky fiktivních či nastrčených osob. Poskytnuté finanční prostředky byly přes řetězce dalších obchodních společnostní konvertovány na měnu EUR a vyváděny do zahraničí.
islelake
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod joachym1 4. 6. 2013 23:40

Já myslím, že je zvláštní, že se členové MSD nestarají o svoji firmu, nestarají se o svůj majetek, brečí a stěžují si na státního zástupce a na ČNB na všechny strany dokoce i v zahraničí, přitom nejsou schopni ani ochotni vyvinout žádnou rozhodovací činnost v MSD. Nakonec v dnešní době má trestní odpovědnost i právnická osoba, a jako členové této právnické osoby můžete být tím trestem postihnuti všichni bez rozdílu. Přijdete tedy jen maximálně o své členské příspěvky, pokud soud odsoudí právnickou osobu např. k propadnutí majetku.

§ 15 zák. č. 418/2011 Sb.
Druhy trestů a ochranných opatření
(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty
a) zrušení právnické osoby,
b) propadnutí majetku,
c) peněžitý trest,
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
e) zákaz činnosti,
f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži,
g) zákaz přijímání dotací a subvencí,
h) uveřejnění rozsudku.
(2) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.

§ 8 zák. č. 418/2011 Sb.
Trestní odpovědnost právnické osoby
(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2.
joachym1
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Ikárie XB1 4. 6. 2013 23:45

Škoda že si tu někteří tak zarputile trvají na svém..Z toho je vidět, že pokud by se dalo při jakékoli přiležitosti dohromady setkání poškozených, bohužel by se někteří neovládli a častovali se "poklonami" :-[ dle svých schopností a vědomostí..No časem ale nebude mnohým do zpěvu a to bychom si měli uvědomit co nejdříve...Jsem pro aby se tu informovalo co nejvíce lidí a některým doporučuji ať se vykašlou na slovíčkaření typu " zásahu vyšší moci " na čemž si Joachim trvá a naznačuje co bychom "měli a neměli" a evidentně není v roli těch slabších...Ale podstata NAŠICH zablokovaných peněz zůstává.Řadě lidí to není jedno a opravdu mají peníze na SU které nutně mohou potřebovat a dříve či později je to může existenčně ohrozit..jsme tu v různých situacích a asi nejvíce rozdílné jsou dva tábory...Jedni kteří chtějí co nejvíce úročit na TV, je jim jedno zda k penězům příjdou teď, nebo později, ale situaci sledují a zřejmě více s nadhledem ( protože jsou ještě schopni vtipkovat) oproti těm, co mají peníze na SU a tedy s nimi počítali v nejbližší době...Napadání ze strany některých jedincu že jsme riskovali když jsme tam dali peníze. které nám teď chybí mi připadá nepřiměřené. Běžný střadatel uvažoval tak, že jsou peníze ze zákona pojiště a pod dozorem ČNB.., takže opravdu nemůže obyčejný člověk v bohužel uspěchaném životě vždy odhadnout míru rizika..Všichni nejsou ekonomové...,ale věřím, že řada z nás je schopna učit se rychle a určitý vývoj nejen poslední doby v celé naší společnosti není mnohým jedno a každý to cítí individualně..Přimlouvám se za věcné návrhy i pro další jedince , kteří se připojují a možná dohání některé informace posledních dní...Takže aspoň jeden odkaz pro ty co ještě neví vše..
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/nov ... -vkladech/
Pokud se vytvoří rozumný podklad pro postup, který by měl naději na úspěch, přidám se také a věřím že i další...
Ikárie XB1
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod joachym1 4. 6. 2013 23:55

Ikárie XB1 píše:...Ale podstata NAŠICH zablokovaných peněz zůstává...

Tady hlavně stále trvá vaše nevědomost a neangažovanost, do dnešního dne jste nebyli schopni si u MSD vyžádat kopii usnesení státního zástupce a nevíte tedy, kolik peněžních prostředků státní zástupce zajistil a na jakých účtech. Počínáte si jako stádo tupých ovcí, bečíte nesmysly na všechny strany kolem sebe, přitom nechcete ani zjistit žádné podrobnosti o problému, který vás potkal, a nechcete to ani sami aktivně řešit, chcete, aby to vyřešil stát za vás, a k tomu ještě okamžitě a střelhbitě. Jenže tak stát nikdy nekoná.
joachym1
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Ikárie XB1 5. 6. 2013 00:18

TO: Joachim
Zřejmě jste se rozhodl způsobem sobě vlastním lidi odsuzovat...Není tu zas tolik tupých ovcí a na to co se komu asi přihodilo tu zas tolik nebečí, ale i proto že nemají čas...Třeba se i někdo najde kdo si vyžádá kopii usnesení státního zástupce ale hlavně kopat do lidí v momentě kdy se probírají tvrdou realitou ukazuje v zrcadle vaši povahu ...A znovu Vám opakuju ne každý tomu rozumí, ale slušných lidí je tu dost a nepřipadá mi, že to nechtějí řešit.., ale kdo Vám dal právo se do nich tak navážet...S Váma teda bejt v jedný domácnosti žádnej med....
Ikárie XB1
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod tom brava 5. 6. 2013 01:30

(To IKARIE: Tady to není blog/forum o životě/ze zivota, to musíte fakt jinam...)

Joachim vám všem komplexně a dost fundovaně podal info, že vaše dosavadní taktika byla jalová/zcestná. Někteří slovně-agresivní "majitelé SÚ v nesnázích" to už (snad) i pobrali a odmlčeli se, zbytku doporučuju jít se prospat...a třeba vás napadne nějaký alternativní scénář, jak přitlačit ČNB k jejímu konání ve věci.
tom brava
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Končiny 5. 6. 2013 04:40

Včera podáno v Německu do Der Spiegel a Bild Zeitung. Přišel mi i potvrzovací email tady je:
Gesperrte Bankkonten in der Tschechischen Rep.
Die Leserbrief-Redaktion bemüht sich auf den ihr zur Verfügung
stehenden Seiten um eine repräsentative Auswahl von
Meinungsäußerungen. Der Platz für Leserbriefe im SPIEGEL ist
jedoch begrenzt, so dass nur wenige der zahlreichen
Zuschriften, die uns Woche für Woche erreichen, veröffentlicht
werden können.

Alle an den SPIEGEL gerichteten Zuschriften - auch die
unveröffentlichten - werden aber an die zuständigen
Fachressorts weitergeleitet, damit wichtige Hinweise und
Anregungen nicht verloren gehen.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Sie wegen der großen
Zahl von Zuschriften eine automatische Antwort von uns
bekommen.

Sollte Ihr Leserbrief veröffentlicht werden oder eine
persönliche Antwort erfordern, erhalten Sie von uns Nachricht.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an
spiegel@spiegel.de.

Mit freundlichen Grüßen

Catherine Stockinger
Leiterin Leser-Service

Jestli to vytisknou přepošlu sem. Myslím, že to, ale vytisknou.
Končiny
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod kolja5 5. 6. 2013 06:09

Bravo a děkujeme za iniciativu. Snad to otisknou, tlačme společně nebo individuálně stále také na česká média.

-- 5. 6. 2013 06:18 --

tom brava píše:(To IKARIE: Tady to není blog/forum o životě/ze zivota, to musíte fakt jinam...)

Joachim vám všem komplexně a dost fundovaně podal info, že vaše dosavadní taktika byla jalová/zcestná. Někteří slovně-agresivní "majitelé SÚ v nesnázích" to už (snad) i pobrali a odmlčeli se, zbytku doporučuju jít se prospat...a třeba vás napadne nějaký alternativní scénář, jak přitlačit ČNB k jejímu konání ve věci.

Přesně tak.....
Ještě mě napadlo, co kdybychom založili webové stránky přístupné veřejnosti, aby se tam mohli podívat tajé jiní občané tohoto státu a udělali si obrázek. Navíc a hlavně....bychom tam mohli dát nějakou výzvu apod. a zorganizovat podpisovou akci pro další tisíce členů, kteří nechodí na toto fórum. Máme již 2 skupiny lidí, co chtějí jít společně, možná by bylo dobré mít jen jednu a spojit se. Kdybych uměla ten web založit, tak to udělám, ale neumím.....
kolja5
Kolemjdoucí

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků