Metropolitní spořitelní družstvo

Běžné účty, spořicí vklady, termínované vklady, studentské účty, platební karty, přímé bankovnictví

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod vpe 19. 5. 2013 08:51

Jak víš, jaký je průměr na klienta?!

A kdyby nezablokovali, tak by byl run na banku, to by bylo lepší?
vpe
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Mobilmaniakkkk 19. 5. 2013 08:52

vpe píše:To je tak skvěle napsaný že jsem to z toho textu nějak přehlédl :-D

Už někdo (novináři) podali dotaz na VSZ z titulu zákona o svobodném přístupu k informacím?To by jsme všichni uvítali. Takhle jsou klienti vlastně rukojmí, kteří za nic nemohou

-- 19. 5. 2013 08:54 --

vpe píše:Jak víš, jaký je průměr na klienta?!

A kdyby nezablokovali, tak by byl run na banku, to by bylo lepší?


Psali to v nějakém článku na netu, že se to výrazně liší od bank, že snad mají 12 000 klientu a vklady kolem 15 miliard, nebo tak

-- 19. 5. 2013 08:57 --

vpe píše:Jak víš, jaký je průměr na klienta?!

A kdyby nezablokovali, tak by byl run na banku, to by bylo lepší?


To by lepší samozřejmě nebylo. Dá se ale dovodit, že je to běžný postup? Dělá se toto opatření vždy?
Mobilmaniakkkk
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Končiny 19. 5. 2013 09:03

Ze strany VSZ jde podle mého o protiprávní krok, který nemá oporu v trestním řádu.Nikde v TŘ jsem nenašel, že by bylo možné zablokovat přístup všem včetně nevinných . Ještě nikdy se nestalo, že by Policie , či VSZ zablokovalo účet celému peněžnímu ústavu, vždy se jednalo o jednotlivce, či firmu podezřelé z trestné činnosti. Takto vlastně protiprávně zablokovali přístup k penězům obyčejným střadatelům, který z údajnou trestnou činností nemají nic společného. Je jednoznačně protiprávní úřední postup a navíc účelový zdržet a omezit klienty než vydá ČNB nějaké pravomocné rozhodnutí. Tímto samozřejmě MSD pošlou ke krachu i kdyby byla 100 x v pořádku, protože ztratí důvěru.

-- 19. 5. 2013 09:07 --

§ 79a Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky
1.Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že peněžní prostředky na účtu u banky jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění peněžních prostředků na účtu a případně též peněžních prostředků dodatečně došlých na účet, vztahuje-li se důvod zajištění i na ně, včetně jejich příslušenství. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 musí být doručeno bance, která vede účet a poté, co banka zajištění provedla, i majiteli účtu. V rozhodnutí se uvede bankovní spojení, kterým se rozumí číslo účtu a kód banky, a dále peněžní částka v příslušné měně, na kterou se zajištění vztahuje. Zajištění se vztahuje na peněžní prostředky, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo bance doručeno rozhodnutí, až do výše částky uvedené v rozhodnutí o zajištění a jejího příslušenství. Převyšuje-li částka uvedená v rozhodnutí zůstatek peněžních prostředků na účtu, vztahuje se zajištění i na peněžní prostředky, které na účet dodatečně došly, a to do výše částky uvedené v rozhodnutí, včetně jejího příslušenství. Nestanoví-li orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 jinak, zakáže se okamžikem doručení rozhodnutí jakákoliv dispozice s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše zajištění, s výjimkou výkonu rozhodnutí. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí, se přednostně použijí peněžní prostředky nedotčené rozhodnutím o zajištění. S peněžními prostředky, na které se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce; to neplatí, je li výkon rozhodnutí prováděn k uspokojení pohledávky státu.
3. Jestliže zajištění peněžních prostředků na účtu pro účely trestního řízení již není třeba, nebo zajištění není třeba ve stanovené výši, orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 zajištění zruší nebo je omezí. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je třeba doručit bance a majiteli účtu.
4.Majitel účtu, jehož peněžní prostředky na účtu byly zajištěny, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji majitel účtu, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí.
5.Proti rozhodnutí podle odstavců 1, 3 a 4 je přípustná stížnost.

-- 19. 5. 2013 09:12 --

Já pravděpodobně podám trestní oznámení na státního zástupce, který rozhodnutí vydal, protože se tím mohl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
Končiny
Diskutér

Odeslat příspěvekod Treborr 19. 5. 2013 09:55

Prosím tedy o potvrzení mého domněleho scénáře: pokud by u MSD opět povolili pohyb peněz, lidé by udělali run na záložnu, čímž by ji vyluxovali, že by stejně nemohla vyplatit všechny, tak by pak stejně nastala insolvence a došlo by k vyplácení od FPV = je tato moje úvaha správná? Nebo si umíte představit i jiný scénář, kdy bychom o ty peníze přišli? Jde o to, že kdyby třeba povolili pohyb peněz, tak jestli se to snažit vybrat za cenu ztráty úroků a nějaké sankce nebo si počkat na výplatu od FPV bez sankce a s úroky?
Ekvivalentně to beru i na WPB, kde akorát (zatím?) nebylo ohlášeno, že by se nedalo vybírat?

Prosím tedy o Vaše názory k tomuto?
Treborr
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod filip893 19. 5. 2013 09:59

Doporučuji chovat se rozumně, nedělat nic co může eskalovat problém. Takže TV nechat v klidu, nerušit a počkat na jejich řádné doběhnutí. On je rozdíl mít TV + úroky a nebo mít jen TV -2% sankce.
What kind of operating system does it use?
It's... Vista!
We're going to die!
filip893
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Matrix33 19. 5. 2013 10:06

Končiny píše:Ze strany VSZ jde podle mého o protiprávní krok, který nemá oporu v trestním řádu.Nikde v TŘ jsem nenašel, že by bylo možné zablokovat přístup všem včetně nevinných . Ještě nikdy se nestalo, že by Policie , či VSZ zablokovalo účet celému peněžnímu ústavu, vždy se jednalo o jednotlivce, či firmu podezřelé z trestné činnosti. Takto vlastně protiprávně zablokovali přístup k penězům obyčejným střadatelům, který z údajnou trestnou činností nemají nic společného. Je jednoznačně protiprávní úřední postup a navíc účelový zdržet a omezit klienty než vydá ČNB nějaké pravomocné rozhodnutí. Tímto samozřejmě MSD pošlou ke krachu i kdyby byla 100 x v pořádku, protože ztratí důvěru.

-- 19. 5. 2013 09:07 --

§ 79a Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky
1.Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že peněžní prostředky na účtu u banky jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění peněžních prostředků na účtu a případně též peněžních prostředků dodatečně došlých na účet, vztahuje-li se důvod zajištění i na ně, včetně jejich příslušenství. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 musí být doručeno bance, která vede účet a poté, co banka zajištění provedla, i majiteli účtu. V rozhodnutí se uvede bankovní spojení, kterým se rozumí číslo účtu a kód banky, a dále peněžní částka v příslušné měně, na kterou se zajištění vztahuje. Zajištění se vztahuje na peněžní prostředky, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo bance doručeno rozhodnutí, až do výše částky uvedené v rozhodnutí o zajištění a jejího příslušenství. Převyšuje-li částka uvedená v rozhodnutí zůstatek peněžních prostředků na účtu, vztahuje se zajištění i na peněžní prostředky, které na účet dodatečně došly, a to do výše částky uvedené v rozhodnutí, včetně jejího příslušenství. Nestanoví-li orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 jinak, zakáže se okamžikem doručení rozhodnutí jakákoliv dispozice s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše zajištění, s výjimkou výkonu rozhodnutí. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí, se přednostně použijí peněžní prostředky nedotčené rozhodnutím o zajištění. S peněžními prostředky, na které se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce; to neplatí, je li výkon rozhodnutí prováděn k uspokojení pohledávky státu.
3. Jestliže zajištění peněžních prostředků na účtu pro účely trestního řízení již není třeba, nebo zajištění není třeba ve stanovené výši, orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 zajištění zruší nebo je omezí. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je třeba doručit bance a majiteli účtu.
4.Majitel účtu, jehož peněžní prostředky na účtu byly zajištěny, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji majitel účtu, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí.
5.Proti rozhodnutí podle odstavců 1, 3 a 4 je přípustná stížnost.

-- 19. 5. 2013 09:12 --

Já pravděpodobně podám trestní oznámení na státního zástupce, který rozhodnutí vydal, protože se tím mohl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.


Zítra jdu podat trestní oznámení na neznámého pachatele = někoho, kdo mě znemožnil nakládat s financemi na SÚ. Současně s tím budu požadovat náhradu vzniklé (nemalé) škody, která mě nemožností investice vzniká.

Je třeba jednat, ne neustále vypisovat to samé! Nějaký plezír tolerovat nehodlám a škodu mě to skutečně způsobuje.

I kdyby peníze nakonec odblokovali, jaký myslíte že má MSD výhled do budoucna? Podle mě moc růžový ne ... po tomhle excesu ...
Matrix33
Diskutér

Odeslat příspěvekod Končiny 19. 5. 2013 10:08

Já už to udělal a podal jsem oznámení na podateln@vsz.pha.justice.cz
Končiny
Diskutér

Odeslat příspěvekod filip893 19. 5. 2013 10:09

Matrixx určitě podej. Já mám na spořáku pár drobných, tak mne škoda nevziká. Pokud ČNB nezařízne MSD hned, pak bude záležet, zda MSD bude schopná ustát snížení bilanční sumy, které nejspíš nastane.
What kind of operating system does it use?
It's... Vista!
We're going to die!
filip893
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod czhunter 19. 5. 2013 10:10

Končiny> Cituješ zákon, který se současné situace vůbec netýká. Podívej se na Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, který je v tomto případě relevantní:

§ 28
(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti družstevní záložny, je oprávněna, podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku,
a) vyžadovat, aby družstevní záložna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu[...]
b) rozhodnout o omezení nebo zákazu některých povolených činností družstevní záložny až na 120 dnů, a to včetně nakládání vkladatelů s jejich vklady; nakládáním vkladatelů s jejich vklady se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli jejich dispozice s vkladem,
c) změnit povolení vyloučením nebo omezením některých činností v něm uvedených,
d) nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny,
e) nařídit svolaní členské schůze na náklady družstevní záložny a určit některé body programu jednání této členské schůze
f) odejmout povolení,
...


Jakékoliv podání trestního oznámení na někoho, kdo postupoval přesně podle zákona, bude pochopitelně okamžitě zamítnuto.
Ale jestli si chcete dát tu práci, tak prosím.
czhunter
Diskutér

Odeslat příspěvekod Končiny 19. 5. 2013 10:18

Ano, ale toto opatření vydal státní zástupce VSZ a proto musel postupovat dle trestního řádu. ČNB by musela počkat na nabytí právní moci rozhodnutí. Vzhledem k tomu si myslím, že se jedná o nějaký onkrétní trestný čin určité osoby , či osob jinak by do toho VSZ nijak nezasahoval. Jestli to podání k něčemu bude nevím, ale rozhodně aspoň budou vědět, že nečekáme jako nějaké ovce na ostříhání a že si nenecháme všechno líbit.
Končiny
Diskutér

Odeslat příspěvekod Mirinda78 19. 5. 2013 10:24

Pro mě je z předchozích informací nejdůležitější, že blokovat nakládání s vklady mohou až 4 měsíce. Chudáci ti, kteří je budou potřebovat co nejdříve.

Mě se to naštěstí netýká...
Mirinda78
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod czhunter 19. 5. 2013 10:32

Končiny> I ve vyjádření na stránkách MSD je napsáno, že rozhodnutí vydala ČNB. Protože ČNB "vydává rozhodnutí", tak tam k ničemu jako "nabytí právní moci" prakticky nedochází, prostě rozhodnutí je platné okamžikem vydání.
To že se tom angažuje VSZ neznamená nutně, že jde o věc spadající do trestního řádu, ale prostě jen o to, že má podle nějakého zákona zrovna VSZ v kompetenci naplnění nebo dohledu nad rozhodnutím ČNB (protože někdo to dělat musí). Víc bych za tím nehledal.
Naposledy upravil czhunter dne 19. 5. 2013 10:39, celkově upraveno 1
czhunter
Diskutér

Odeslat příspěvekod Končiny 19. 5. 2013 10:38

Ve vyjádření MSD je napsáno že se jedná o předběžné opatření zdržet se :" Jakéhokoliv jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů."
VSZ nemůže zasahovat jen tak z ničeho, ale jen dle trestního řádu a trestního zákona.Od toho je státání zastupitelství zřízeno Musí vycházet zu toho, že se někde stal trestný čin a na základě tohoto oznámení je ze zákona povinné konat. Takže z toho je jasné, že se jedná o podezření z trestné činnosti. o nevylučuje ,že ČNB a VSZ jednají v souladu.
Končiny
Diskutér

Odeslat příspěvekod Matrix33 19. 5. 2013 10:43

Mirinda78 píše:Pro mě je z předchozích informací nejdůležitější, že blokovat nakládání s vklady mohou až 4 měsíce. Chudáci ti, kteří je budou potřebovat co nejdříve.

Mě se to naštěstí netýká...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ale týká, protože podle tohoto by je musela blokovat ČNB, ale tady je blokuje někdo jiný ... VSZ. :) Takže 4 měsiční lhůta je tady irelevantní :) Privatizace po česku :)
Matrix33
Diskutér

Odeslat příspěvekod Mobilmaniakkkk 19. 5. 2013 10:47

Tak jestli může trvat až 4 měsíce, než uvolní peníze na spořícím účtu, tak to je teda radost. :-[

-- 19. 5. 2013 10:48 --

Matrix33 píše:
Mirinda78 píše:Pro mě je z předchozích informací nejdůležitější, že blokovat nakládání s vklady mohou až 4 měsíce. Chudáci ti, kteří je budou potřebovat co nejdříve.

Mě se to naštěstí netýká...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ale týká, protože podle tohoto by je musela blokovat ČNB, ale tady je blokuje někdo jiný ... VSZ. :) Takže 4 měsiční lhůta je tady irelevantní :) Privatizace po česku :)Hlavně aby v tom opět nebyl nějaký trik a tu blokaci přes Státní zastup. neprovedl někdo s nějakým jeho záměrem. :hm
Mobilmaniakkkk
Návštěvník

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků