Creditas (banka)

Běžné účty, spořicí vklady, termínované vklady, studentské účty, platební karty, přímé bankovnictví

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod A1rh- 21. 4. 2020 09:26

v mobilní aplikaci Creditas mi přestaly fungovat šablony pro platby. "Omlouváme se ale došlo k chybě, zkuste později."
A1rh-
Nadšenec

Odeslat příspěvekod wit.cz 21. 4. 2020 11:45

odpověď na zrušení přes IB: evidujeme u vás propadlou občanku, nahrajte nám novou a zrušte si platební karty v IB
wit.cz
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod y2key 21. 4. 2020 13:22

vpe: Ano, na SU+ bylo garantováno 1,6% do 30.6. - viz např. zde: https://www.creditas.cz/aktualita?articleId=455804 a nebo to šlo v lednu i mailem.
y2key
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod dr._lukas 21. 4. 2020 14:10

Tak jsem je opakovaně znovu vyzval a pohrozil FA. Uvidíme.
dr._lukas
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mirda646 22. 4. 2020 15:32

Došla odpověď na reklamaci prostřednictvím IB:

"dovolte, abychom reagovali na Vaši reklamaci přijatou pod číslem ............... Prostřednictvím
zadané reklamace žádáte Banku CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) o dodržení údajně garantované úrokové
sazby na Vašem Spořicím účtu + číslo ........./2250. Uvádíte, že Vám dne 31.01.2020 Banka zaslala email, kterým garantovala úrokovou sazbu 1,6 % p.a. do 30.06.2020.
Banka uvádí, že ke změně vyhlašované úrokové sazby, kterou je v souladu s Oznámením o úrokových
sazbách úročen zůstatek na účtech vedených v Bance, je Banka oprávněna dle odst. 2.5.4 Všeobecných
obchodních podmínek Banky (dále jen „VOP“) přistoupit jednostranně, a to v závislosti na změně dvoutýdenní
reposazby vyhlašované Českou národní bankou; citované ujednání VOP stanoví zejm. následující "Úroková
sazba stanovená v Oznámení o úrokových sazbách je pohyblivá, tj. Banka ji může jednostranně měnit, bez
předchozího oznámení Klientům, v závislosti na změně dvoutýdenní repo sazby (2T Repo sazba)
vyhlašované Českou národní bankou." Toto ujednání plně odpovídá i zákonné úpravě, která s ním výslovně
počítá, když v § 152, odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku je mj. obsažena následující právní
úprava: "Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení
změnit úrokové sazby a směnné kurzy používané při platebních transakcích, je-li změna založena na změně
referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 136 odst. 1 písm. b)." Tak pro Spořicí účet + byla do
02.04.2020 Bankou vyhlášena základní úroková sazba 1,1 % p.a. a následně Banka s účinností od
03.04.2020 pro Spořicí účet + vyhlásila úrokovou sazbu ve výši 0,3 % p.a. Česká národní banka v měsíci
březnu 2020 přistoupila ke snížení dvoutýdenní repo sazby dvakrát, a to s účinností od 17.03.2020 na 1,75
% (snížení o 0,5 procentního bodu) a s účinností od 27.03.2020 na 1,00 % (snížení o 0,75 procentního bodu),
celkem tedy došlo ke snížení o 1,25 procentního bodu. Zůstatek na Spořicím účtu + však není úročen pouze
základní úrokovou sazbou, ale i případnou bonusovou sazbou, pokud Banka vyhlásí příslušnou akci a úrokový
bonus poskytne. Pro Spořicí účet + (založený do 02.04.2020) vyhlásila Banka akci "Úrokové zvýhodnění
Spořicího účtu +," jejíž pravidla zveřejnila jak na svých internetových stránkách, tak na pobočkách. Dle odst.
2.1 citovaných pravidel akce platí, že "Účelem Akce je umožnit fyzickým osobám, majitelům Spořicího účtu +
(dále jen Klientům), získat k základní úrokové sazbě vyhlášené v Oznámení o úrokových sazbách Banky pro
Spořicí účet + její navýšení o 0,5 procentního bodu bez omezení výše vkladu (dále jen „Úrokové
zvýhodnění“)." Z uvedeného vyplývá, že úročení Spořicího účtu +, zahrnutého do akce, sestává jak ze
základní úrokové sazby, kterou je Banka oprávněna jednostranně měnit, jak je podáno výše, tak z úrokového
bonusu, jehož výši Banka v rámci pravidel akce garantuje do 30.06.2020, viz odst. 4.1 pravidel akce "Úrokové
zvýhodnění Spořicího účtu +." Pokud tedy v období do 02.04.2020 byla základní úroková sazba pro Spořicí
účet + 1,1 % p.a., byly peněžní prostředky na něm úročeny součtem této základní úrokové sazby a sazby
bonusové, ve výsledku tedy 1,6 % p.a. K dnešnímu dni jsou prostředky na Spořicím účtu + (spadajícím pod
danou akci) úročeny základní úrokovou sazbou 0,3 % p.a., navýšenou o garantovaný (jak co do jeho výše,
tak doby trvání) úrokový bonus 0,5 % p.a., tedy celkem 0,8 % p.a. Jak je z výše uvedeného zjevné, přestože
Česká národní banka snížila dvoutýdenní repo sazbu o 1,25 procentního bodu, Banka snížila základní
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10892, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, http://www.creditas.cz strana 2/2
úrokovou sazbu na dotčených účtech jen o 0,8 procentního bodu při současném zachování výše úrokového
bonusu, který je garantován do 30.06.2020. Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k výraznému snížení sazeb
Českou národní bankou byla i Banka nucena snížit úrokové sazby na depozitních produktech, zároveň však
nepromítla snížení dvoutýdenní repo sazby v plné výši a přistoupila k nižšímu snížení.
V předmětném marketingovém sdělení Banka upozornila na prodloužení akce "Úrokové zvýhodnění
Spořicího účtu +," jelikož tato akce, garantující úrokový bonus 0,5 procentního bodu k základní úrokové sazbě,
byla původně vyhlášena s platností do 31.03.2020. Banka se však rozhodla úrokový bonus klientům
nabídnout a garantovat po delší dobu, konkrétně do 30.06.2020, pročež upravila i daná pravidla akce a akci
tedy prodloužila i na celé druhé čtvrtletí, jak je uvedeno v propagačním sdělení. V době zaslání daného
marketingového sdělení byly peněžní prostředky na Spořicím účtu + skutečně úročeny sazbou 1,6 % p.a.,
když tato odpovídala základní úrokové sazbě 1,1 % p.a. navýšené o garantovaný úrokový bonus 0,5 % p.a.
a prezentace této sazby tak Bankou proběhla oprávněně. Samotným prodloužením akce však nedošlo k tomu,
že by se jakkoli změnila její pravidla, za kterých klienti do akce vstoupili, tedy zejm. konstrukce výsledné
úrokové sazby jako součtu dvou uvedených sazeb. Daný newsletter pak mj. jako nejvýraznější a největší
prvek obsahoval i obrázek s velkým žlutým tlačítkem "Více informací," který na jedno kliknutí vedl na
produktovou stránku, kde byla (a stále jsou) zveřejněna mj. podrobná pravidla akce. I z těchto pravidel akce
vyplývá, že garance se týkala bonusové sazby. Je nám velice líto, pokud jste si obsah dotčeného
marketingového sdělení vyložil jiným způsobem.
S ohledem na výše uvedené považujeme Vaši reklamaci za neoprávněnou.
Proti tomuto vyřízení reklamace máte v souladu s čl. 5. Reklamačního řádu možnost podat odvolání, a to do
30 dnů od jeho doručení.
V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@creditas.cz nebo na bezplatné
lince 800 888 009, pro volání ze zahraničí +420 583 037 099. Ve věci Vaší reklamace se prosím obracejte na
e-mailovou adresu reklamace@creditas.cz.
S pozdravem"

Poslal jsem nesouhlas s vyřízením reklamace a požádal o přehodnocení.
Uvidím jak budou reagovat.
mirda646
Návštěvník

Odeslat příspěvekod vlaju 22. 4. 2020 15:47

Chválím, že reagovali včas. Dalším krokem je fin.arbitr. Já zatím v IB ani v mailu nic nemám. Podával jsem mailem.
vlaju
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod y2key 22. 4. 2020 20:57

Takové okecávání.
Myslím, že jsi mohl jít rovnou na FA. Pochybuju, že teď změní názor. Ale uvidíme.
y2key
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Lenka_2 22. 4. 2020 21:03

mirda646 píše:Je nám velice líto, pokud jste si obsah dotčeného marketingového sdělení vyložil jiným způsobem.

To je neuvěřitelné. Ještě z klienta udělají debila, který to špatně pochopil.
I nadále budeme celý Váš vklad zhodnocovat jednou z nejvýhodnějších sazeb na trhu: 1,6 % p.a. Úrokovou sazbu garantujeme až do 30. června 2020.
Opravdu existuje na téhle planetě člověk, který tuhle informaci chápe jako "od dubna to může být 0,8 %"?

mirda646 píše:Poslal jsem nesouhlas s vyřízením reklamace a požádal o přehodnocení.
Uvidím jak budou reagovat.

Jenom zdržovací taktika z jejich strany, snaha oddálit konečné rozhodnutí do května nebo ještě lépe do června. Já tohle vyjádření budu posílat rovnou na arbitra.
Promokódy v profilu.
Lenka_2
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod suram 23. 4. 2020 04:37

No jsou to přece jen dvě různé věty. V první větě je zmíněna výše tehdy aktuální úrokové sazby. V druhé větě už není zmíněna výše úrokové sazby, kterou mají garantovat do určitého data. Lze to jazykově vyložit různě.

I nadále budeme celý Váš vklad zhodnocovat jednou z nejvýhodnějších sazeb na trhu: 1,6 % p.a. Úrokovou sazbu garantujeme až do 30. června 2020.
suram
Diskutér

Odeslat příspěvekod drkarel 23. 4. 2020 04:50

Ano. A po 30.6. už žádná úroková sazba na SÚ nemusí být. To dává smysl. :)
drkarel
Inventář

Odeslat příspěvekod suram 23. 4. 2020 04:55

Uvidíme, co nastane 30.06.2020. :hm
suram
Diskutér

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 23. 4. 2020 05:17

Hádám, že těm, kteří se ozvou FA banka zpětně úroky doplatí
Nekupuji si věci, které nepotřebuji nebo které se mi nelíbí, abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod y2key 23. 4. 2020 07:17

Ale podle jakého klíče? Zřejmě jen těm, co vydrží a budou tam mít celé dny vyřizování zůstatek(tedy riskovat i to, že to nevyjde a mohli mít někde lepší úrok než 0,8%). Já uvažuji, že peníze přesunu jinam, protože se začínám bát, že to neuhádá ani FA.
Tedy vychází mi z toho 2 cesty:
- buď držet tam zůstatek(pokud možno co největší) a doufat, že to FA rozhodne ve prospěch klienta a úroky banka doplatí.
- nebo převést jinam a domáhat se garantované úrokové sazby i třeba přes FA a až poté tam převést znovu peníze. Možná i tady by to šlo pak požadovat úroky - nevím..
y2key
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod xls 23. 4. 2020 07:48

Dobře, že máte někdo už odpověď na reklamaci, tak to pošlete arbitrovi.

Nikdo nerozporuje, že podle svých podmínek měli na hýbání se sazbou právo, to by ale nesměli dát veřejný příslib, že těch 1,6 % do června dodrží. A to dali mj. kvůli tomu, že se všeobecně čekala na růst sazeb (které ČNB na začátku února zvýšila (taky velice intelingentní a promyšlený krok, jako vždycky) a že i při těch 1,6 % královsky vydělají, když tam lidi ty peníze nechají/pošlou.
xls
Diskutér

Odeslat příspěvekod vlaju 23. 4. 2020 08:44

suram píše:No jsou to přece jen dvě různé věty. V první větě je zmíněna výše tehdy aktuální úrokové sazby. V druhé větě už není zmíněna výše úrokové sazby, kterou mají garantovat do určitého data. Lze to jazykově vyložit různě.

I nadále budeme celý Váš vklad zhodnocovat jednou z nejvýhodnějších sazeb na trhu: 1,6 % p.a. Úrokovou sazbu garantujeme až do 30. června 2020.


OK. V této konkrétní formulaci, čistě právnickou logikou. Na jiných místech už je to jednoznačnější. Na webu byla těsně před změnou sazby věta lákající k založení spořáku: "Nyní s akční úrokovou sazbou 1,6 % p.a., která je platná do 30. 6. 2020 bez omezení výše vkladu." a aktualita z 31.1.2020 oznamuje: "Sazba 1,6 % p.a. na Spořicím účtu + platí až do 30. června"

Je to jasné, ne?

(V kontextu celého emailu, ze kterého jsou vytrženy obě napadané věty je zřejmé, že se garance vztahuje k úrokové sazbě 1,6%, opírat argumentaci o rozbor logických vazeb v tomto emailu je ale zbytečné, když máme k dispozici jasnější vyjádření z webu.)
vlaju
Mírně pokročilý

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků