Je operační systém počítače movitá věc?

Povinné ručení, životní pojištění, cestovní pojištění, pojištění domácností, penzijní fondy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod kajicek94 22. 9. 2021 13:05

Zdravím,
rád bych se Vás zeptal, zda je operační systém počítače movitá věc. Pojišťovna movitou věc obecně označuje jako "Movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu či k uspokojování potřeb jejích členů", ale operační systém dle nich není věc movitá.

Já osobě nevím, kam jinam, než do movité věci, bych OS zařadil. Operační systém je totiž fyzicky uložen na pevném disku počítače, kam byl nainstalován z např. flešky a aktivován licenčním klíčem, který byl doručen e-mailem anebo fyzicky (v obálce).

Jaký na to máte názor, prosím?

Děkuji,
kajicek94
kajicek94
Návštěvník

Odeslat příspěvekod libol 22. 9. 2021 13:13

Neznám tvou finanční situaci, ale dovolím si odhadnout, že sis Operační systém nekoupil.
Koupil sis (dostal, ...) licenci k provozování operačního systému.
libol
Diskutér

Odeslat příspěvekod qxdxqxdx 22. 9. 2021 16:41

Věc pevně svázaná s půdou je nemovitost, ostatní věci jsou movitosti, tedy i software i licence k software.
qxdxqxdx
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Rop 22. 9. 2021 17:19

§ 496 NOZ
Věci hmotné a nehmotné
(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.
(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

§ 498 NOZ
Nemovité a movité věci
(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Software je z pohledu občanského zákoníku nehmotná movitá věc.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mzahradnik 22. 9. 2021 19:09

A k čemu to potřebujete vědět ? Co se týká pojištění, tak, pokud bude škoda na počítači a pojišťovna by měla zaplatit celý počítač, tak zaplatí včetně operačního systému. Pokud počítač byl koupen i s operačním systémem.
A pokud máte přenosnou licenci, tak to asi nebudete řešit.
mzahradnik
Návštěvník

Odeslat příspěvekod petrmegac 23. 9. 2021 07:59

V práci mi teď kupovali nový Office 2019 (žádné fyzické medium - instalace z netu) a je účetně vedený jako DN, což jsem si nechal vysvětlit jako "Drobný nehmotný majetek". Ale jestli je to dobře netuším.
petrmegac
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Rop 23. 9. 2021 08:40

petrmegac: účetnictví má trochu jiné postupy než občanské právo.

Software, bez kterého nelze provozovat hardware - typicky operační systém - je pro účetnictví součástí počítače - jedná se majetek, který lze však rozdělit na skupiny:
a) s celkovou cenou pořízení vyšší než 80 000 Kč - dlouhodobý hmotný majetek - Hmotné movité věci a jejich soubory (účet 022) - účetní odpisy jsou rovnoměrné na dobu použitelnosti majetku - daňové odpisy se stanoví dle zákona o daních z příjmů
b) s celkovou cenou pořízení od hranice stanovené účetní jednotkou do 80 000 Kč - dlouhodobý drobný hmotný majetek - Hmotné movité věci a jejich soubory (účet 022) - účetní odpisy jsou rovnoměrné na dobu použitelnosti - daňové odpisy jsou shodné s účetními (respektive účetní odpisy jsou daňově uznatelným nákladem)
c) s celkovou cenou pořízení do hranice stanovené účetní jednotkou - jednorázový náklad - Spotřeba materiálu (účet 501)
Přičemž kategorie b) nemusí vůbec existovat a tím pádem kategorie c) je do ocenění 80 000 Kč.

Software ostatní - třeba Office:
a) s celkovou cenou pořízení od hranice stanovené účetní jednotkou - dlouhodobý nehmotný majetek - Software (účet 013) - účetní odpisy jsou rovnoměrné na dobu použitelnosti - daňové odpisy jsou shodné s účetními (respektive účetní odpisy jsou daňově uznatelným nákladem)
b) s celkovou cenou pořízení do hranice stanovené účetní jednotkou - jednorázový náklad - Ostatní služby (účet 518)

Toto je platné pro rok 2021 (a případně zpětně platné pro rok 2020).
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kajicek94 9. 10. 2021 21:06

Tak mám k této pojistné události další informace.

Pojišťovnu jsem upozornil na to, že operační systém je nehmotná movitá věc a v ten moment sdělili, že:
... je vyloučena také škoda na „věcech, jejichž hodnota vyplývá z autorského práva nebo práva průmyslového vlastnictví.“ Právo využívat počítačový program na základě licence je totiž nehmotnou věcí, jejíž hodnota je primárně odvislá od samotné hodnoty předmětu autorského díla, které je poskytováno a které je předmětem ochrany autorského práva stejně jako literární díla (srov. čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů). Hodnota takového poskytovaného autorského díla přitom přímo závisí od úrovně jeho ochrany autorským právem. Z uvedených důvodů je zřejmé, že pojistná smlouva nechrání nehmotné statky jako např. Vámi uplatňovanou licenci k operačnímu systému, ale pouze hmotné movité věci. Nárok na zakoupení licence předmětného operačního systému proto nemůžeme uhradit.

Zkontroloval jsem článek citovaný pojišťovnou a shoduje se s jejich vyjádřením k zamítnutí proplacení operačního systému. Zdá se tedy, že má v tomto pojišťovna pravdu, i když v jejich předešlém vyjádření uváděli zcela odlišný důvod zamítnutí (původně řešený dotaz - zda je OS movitá věc, kdy pojišťovna tvrdila, že není).

Vidíte to stejně jako pojišťovna, že se na OS tedy vztahuje výluka takovým způsobem, jakým to popisují?
Děkuji, kajicek94
kajicek94
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Rop 9. 10. 2021 21:35

Definovali to naprosto přesně. Takže pokud to mají skutečně ve výlukách, tak máš smůlu.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod qxdxqxdx 10. 10. 2021 01:59

Pokud tazatel píše, že byl operační systém aktivován licenčním klíčem, tak bych předpokládal, že má přenosnou licenci, kterou může použít na jiný počítač, anebo jí může i prodat a nemá tak ani důvod ji chtít zahrnovat do pojistného plnění. Kdyby měl OEM licenci, tak by morální důvod měl, protože ta je nepřenosná na jiný HW.
Ale OEM licence k aktivaci speciální licenční klíč nepotřebuje, akespoň já k OEM licenci Win10 Pro nebo Win10 Home žádný licenční klíče nemám, po čisté instalaci se systém na PC i v Ntb aktivuje sám po prvním připojení k internetu a to i pokud OS instaluji z média, které si vytvořím sám z ISO staženého z internetu.
qxdxqxdx
Poslední varování

Odeslat příspěvekod kajicek94 10. 10. 2021 11:00

Bohužel se nejednalo o přenosný klíč. Vyplatili mi pojistné plnění na nový HW (jenom hmotné movité věci).

Trochu odbočím, ale stále k věci:
Pojišťovna má v pojistných podmínkách uvedeno jako příklad, že kryje i obrazy na stěnách (jako vybavení domácnosti), kdy je však "jejíž hodnota primárně odvislá od samotné hodnoty předmětu autorského díla, které je poskytováno a které je předmětem ochrany autorského práva stejně jako literární díla", jak sami uvádějí v odpovědi na moje odvolání oproti vyřízení pojistné události - tedy alespoň tuto úvahu předpokládám.

Tím pádem si protiřečí, že kryjí obrazy na stěnách, ale ve výsledku kryty vlastně nejsou, protože jde o autorské dílo, které mají ve výlukách, předpokládám-li obrazy, kdy jejíž hodnota opravdu vychází z hodnoty autorského díla.

V tomto případě má pojišťovna podmínky, dle mého názoru matoucí až zavádějící a obsah pojistných podmínek lze vyložit různým způsobem, což bylo dáno příkladem uvedeným samotnou pojišťovnou VS výlukami (tj. obrazy na stěnách, které kryjí, ale "vlastně" zároveň nekryjí). Právě z toho důvodu se domnívám, že by mělo být v zájmu pojišťovny plnil dle výkladu nejpříznivějšího, pokud mohu autorské obrazy na stěnách, které (ne)kryjí "překlopit" na licenci OS.

Sice v pojistných podmínkách nic o SW nesděluji, ale chtěl jsem uvést mojí výše uvedenou úvahu, zda by v této věci mohla nějakým způsobem pomoci.

Děkuji.
kajicek94
Návštěvník

Odeslat příspěvekod marax1 10. 10. 2021 15:13

To je nějaké divné.
Problém asi bude někde jinde.
Pojišťovny proplácejí počítač vč. operačního systému, pokud byl koupený s počítačem (oem).
Pokud byl počítač sestavený z dílů a koupená krabicová verze, která se dá znovu použít, tak není důvod, aby operační systém hradila.
Za předpokladu, že je nárok na pojistné plnění a pojišťovna je oprávněná hradit.
marax1
Návštěvník

Odeslat příspěvekod kajicek94 10. 10. 2021 18:07

marax1 píše:Pojišťovny proplácejí počítač vč. operačního systému, pokud byl koupený s počítačem (oem).

Tak má moje pojišťovna takové podmínky, že je jim jedno, ať už je to operační systém anebo jiné autorské dílo, protože mi prostě zamítli pojistné plnění na operační systém právě z toho důvodu, že cena za OS je prý dána hodnotou autorského díla.
Na pojistné plnění z pohledu HW nárok je, protože mi jej již vyplatili na účet, ale na OS již údajně nikoliv z důvodů uvedených.

Mě se zdá, jak nad tím přemýšlím, že ta výluka na autorská díla je nesmyslná a to v tom kontextu, že i cenu HW tvoří z určité části cena za autorské dílo (kdo ten HW takto konkrétně vymyslel, pokud to lze takto brát) a tím pádem by se vlastně z pojistné smlouvy nemuselo plnit nic, protože každý předmět nese (tedy alespoň předpokládám) částí svojí ceny odměnu autorovi za dílo, nebo ne?
kajicek94
Návštěvník


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků