Podání daňového přiznání i když je 0?

Co, kdy, proč a jak správně zdanit. Rady, tipy a návody pro všechny podnikající subjekty v ČR

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod fc70 9. 12. 2020 22:07

Ne.

Kolikrát to ještě bude potřeba napsat?

Ne.
fc70
Diskutér

Odeslat příspěvekod vpe 9. 12. 2020 22:09

Proto zamestnanec je zaklad statu (plati nejvic dani a ma nejvic povinnosti)
proletáři všech zemí…
vpe
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hunter80 10. 12. 2020 15:37

Když už jste nakousli ty daně. Co situace kdy si na svůj účet u brokera převedu např. 5000 EUR pouze za účelem směny na CZK - směním za spotový kurz, dostanu cca 131 000 CZK a ty si následně převedu zpátky do CZ banky ? Bude ta směna za spotový kurz považována za spekulaci a ten příjem 131 000 bych měl teoreticky zdanit ? Díky (:
hunter80
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Mimonik 10. 12. 2020 16:23

Ne, proste si smenis penize.
Mimonik
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Rop 10. 12. 2020 16:33

§ 4 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů
(1) Od daně se osvobozuje
ze) kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod vpe 11. 12. 2020 00:01

Stacilo rici: ANO nebo NE :-)
proletáři všech zemí…
vpe
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hgfdsa 11. 12. 2020 04:25

Inev píše:Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají počínaje 1. lednem 2015 povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Co je to vůbec za pojem "poplatník daně z příjmů fyzických osob"? Co když se za něj nepovažuji, protože daňové přiznání nepodávám? Zaměstnavatel za mě dělá roční vyúčtování daně ze závidlé činnosti. Stávám se tím automaticky "poplatníkem daně z příjmů fyzických osob"? Já myslím, že ne, když žádnou daňovou povinnost nemám. Prodám po 3 letech akcie, přijde mi z toho příjem nad 5 milionů, který je osvobozený od daně z příjmu, stále tedy nebudu mít daňovou povinnost, proto nebudu "poplatníkem daně z příjmů fyzických osob" a nebudu tak mít ani povinnost oznamovat správci daně ten příjem nad 5 milionů.
hgfdsa
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Radilka_1 11. 12. 2020 05:46

Neznalost zákona neomlouvá.

§ 2, odst. (2) - 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

§ 3, odst. (1), písmeno a) až e) - 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou
a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ),
d) příjmy z nájmu (§ 9),
e) ostatní příjmy (§ 10).
Radilka_1
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Rop 11. 12. 2020 08:01

§ 38v
Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob
(1) Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5000000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.
(2) V oznámení podle odstavce 1 poplatník uvede
a) výši příjmu,
b) popis okolností nabytí příjmu,
c) datum, kdy příjem vznikl.
(3) Odstavec 1 se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2 správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Zjistí-li správce daně nesplnění povinnosti podle odstavce 1, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu.
(5) Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost podle odstavce 1 jeden z manželů.

§ 38w
Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu
(1) Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši
a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
b) 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
c) 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.
(2) Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.
(3) Pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu lze uložit nejpozději do uplynutí lhůty pro stanovení daně.
(4) O povinnosti platit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.
(5) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
(6) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.


Návod by Finanční správa
Vysvětlující pokyn GFŘ D-28
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hgfdsa 11. 12. 2020 08:18

Stále ale nejsem "poplatník daně z příjmu fyzických osob", daň z příjmu za mě platí zaměstnavatel, já jsem nikdy v životě žádné daňové přiznání nepodával. Nemám takovou daňovou povinnost.
hgfdsa
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Rop 11. 12. 2020 08:30

Je to tvůj boj. Tím končím diskuzi.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod tmx643 11. 12. 2020 10:16

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Kdyžtak aspoň wikipedii zkus, když nechceš číst daňové zákony.

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně.
tmx643
Nadšenec

Odeslat příspěvekod hgfdsa 11. 12. 2020 11:48

Takže kdybych byl např. důchodce nebo rentiér a mé příjmy (starobní nebo invalidní důchod anebo služební výsluha) tak nepodléhaly dani, nebyl bych poplatník daně z příjmů fyzických osob? Prodal bych po třech letech akcie za víc než 5 milionů, takže od daně z příjmů osvobozeny, stále bych se nestal poplatníkem daně z příjmů fyzických osob? Neměl bych ani tu oznamovací povinnost?
hgfdsa
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Rop 11. 12. 2020 13:44

Ale důchody podléhají dani. Jenom jsou od daně osvobozeny :lol:
Viz § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů:
(1) Od daně se osvobozuje
h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hgfdsa 11. 12. 2020 14:54

Když jsou od daně osvobozeny, tak přece dani nepodléhají. ;-)
hgfdsa
Mírně pokročilý

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků