IČ nebo IČO

Co, kdy, proč a jak správně zdanit. Rady, tipy a návody pro všechny podnikající subjekty v ČR

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod Rop 10. 4. 2006 21:39

Dnes už jenom .
Viz třeba vyhledávání v:
Obchodním rejstříku
ARESu
Živnostenském rejstříku
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod dalich 11. 4. 2006 00:52

Taktak, dnes se uvádí již jen IČ (nebo aspoň by mělo).
Presstitut a zloděj z povolání.
dalich
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 11. 4. 2006 06:41

Jo, jo, dnes se uvádí jen IČ. Údajně proto, že se zkratkou "IČO" uměla Čeština různá kouzla.
Pamatuju na jeden vtip od Vyčítala, kde byl obrázek lidí za pultem a nějaké sekretářky a pod tím text: "On Vám nenadává, od chce jenom vědět Vaše IČO".
Nekupuji si věci, které nepotřebuji nebo které se mi nelíbí, abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Michal P 11. 4. 2006 13:13

Setkal jsem se i s tím že někdo chtěl znát naše DIČO :)
...
Michal P
Návštěvník


Odeslat příspěvekod mikicz 29. 3. 2012 09:40

tomasbok: dle úřadů IČ... na wikipedii si napiš co chceš.
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
it is not about the money. it is about sending a message
mikicz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod tomasbok 29. 3. 2012 10:44

Na té Wikipedii, kdyby jsi to přečetl bylo mimo jiné napsáno Od 1. července 2010 je oficiální zkratkou dle zákona o základních registrech IČO. A tady je ten zákon http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#f3972457 je to § 24.
tomasbok
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod tomasbok 8. 6. 2015 13:40

Odpověď ministerstva průmyslu a obchodu na dotaz zda IČ nebo IČO ze dne 22.5.2015:

Věc: Uvádění zkratky identifikačního čísla osoby na dokladech podnikatele
K Vašemu dotazu, zda na dokumentech, které vystavujete, může být uvedena zkratka identifikačního čísla
podnikatele v podobě IČO nebo IČ, Vám sdělujeme následující:
Z ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá, že každý podnikatel je povinen uvádět
na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj
o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém
zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné
evidence. Lze uvádět i další údaje, avšak tyto údaje nesmí vyvolat klamavý dojem, a pokud byl podnikateli
přidělen identifikující údaj, jímž se ve smyslu § 3019 tohoto zákoníku rozumí identifikační číslo osoby, musí
uvést i ten.
Bližší specifikace pojmu „identifikační číslo osoby“ je obsažena v ustanovení § 2 písm. l) zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se identifikačním
číslem osoby rozumí číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu. Tento zákon pro své
účely zavádí legislativní zkratku „identifikační číslo“, která je následně využívána v dalších jeho
ustanoveních. Vedle tohoto pojmu je ještě upraven pojem „identifikační číslo provozovny“ /viz § 2 písm. m)
předmětného zákona/, jenž je definován jako číselný kód sloužící k identifikaci provozovny osoby, která
vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem.

Identifikační číslo osoby i identifikační číslo provozovny jsou údaji, které se podle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zapisují do základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. Podle § 24 písm. c) zmíněného zákona se identifikačním
číslem osoby rozumí číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci
subjektu.
S ohledem k výše uvedenému se domníváme, že v případě užití zkratky namísto nezkráceného pojmu
„identifikační číslo osoby“ je z hlediska souladu s právními předpisy zapotřebí zvolit zkratku „IČO“. Pokud by
však na dokumentech byla použita pouze zkratka „IČ“, nemělo by to mít dle našeho názoru dopad na
platnost dokumentu, resp. zkratkou uvozeného údaje. Ve výjimečných případech, bude-li obsahem
dokumentu i údaj o provozovně, může uváděný číselný kód označený zkratkou „IČ“ vést k pochybnostem,
zda se jedná o identifikační číslo osoby či provozovny.
Používání zkratky pojmu „identifikační číslo osoby“ je nejednotné i v právních předpisech, neboť zkratku
„IČ“ lze dosud nalézt v několika dosud platných a účinných právních předpisech. V minulosti tato zkratka
pravděpodobně navazovala na pojem „identifikační číslo ekonomického subjektu“ (legislativně zkrácený na
„identifikační číslo“) používaný shora uvedeným zákonem o státní statistické službě do nabytí účinnosti
zákona č. 227/2009 Sb., jímž došlo ke změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech.
Pro úplnost dodáváme, že shora zmíněné zákony nejsou ve věcné působnosti našeho ministerstva. Dotazy
týkající se zákona o státní statistické službě doporučujeme adresovat Českému statistickému úřadu
(kontaktní spojení viz http://www.czso.cz), dotazy týkající se zákona o základních registrech Ministerstvu vnitra
(kontaktní spojení viz http://www.mvcr.cz) a dotazy týkající se účetních dokladů finanční správě, tj. Ministerstvu
financí (http://www.mfcr.cz), Generální finančnímu ředitelství nebo přímo svému místně příslušnému finančnímu
úřadu (http://www.financnisprava.cz).
Ing. Bc. Petr Kameník
ředitel odboru živností
tomasbok
Kolemjdoucí


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků