Dan z prijmu pri prodeji bytu

Stavební spoření, hypoteční, překlenovací a jiné úvěry, normy a předpisy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod eatdrums 16. 8. 2008 22:18

Dobry den,

zaujalo me tu par vasich rad a rad bych se take neco na dane tema zeptal.

Chtel bych po prodat svuj druzstevni podil (do 5ti let), a finance bych rad pouzil ze 100% na castecne umoreni sveho hypotecniho uveru (pri docerpani pri kolaudaci), ktery uz zacal byt castecne cerpan, zbytek bude docerpan cca do konce pristiho roku (2009), cele to zavisi na kolaudaci, jejiz datum neni jeste uplne stanovene a je jen predpokladane a muze se tedy protahnout i treba do cca brezna 2010.

Rezervacni poplatek, smlouvu o smlouve budouci i 15% z hypo uveru jsme prave odcerpali a jak jsem jiz psal zbytek 85% docerpame pri kolaudaci, v tomto momentu bych rad hypoteku z cca 50% umoril z prodeje druzstevniho bytu.

Je mozne prodat druzstevni podil jiz ted 8.2008, pokud jiz mam podepsanou rezervacni smlouvu a je tim padem vlastne jasne, ze penize pouziji na umoreni, tyto finance by se dali napr. do casu kolaudace i slozit v bance, kde mam hypo-uver. Vim, ze pokud jsou finance z prodeje pouzity do 1 roku, tak jsem osvobozen, avsak zde se to muze o neco protahnout, a to jen kvuli kolaudaci. To cele popisuji jen pro to, abych se dozvedel jestli bych byl osvobozen od dane z prijmu.

Dekuji za Vas cas a jsem z pozdravem Roman, Praha.
eatdrums
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 16. 8. 2008 23:39

Převod bytu (nemovitosti) a převod členských práv (lidově nazývané koupě družstevního bytu) není to samé. Ve smlouvě ani nemusí být částka za kterou jste se rozhodli byt mezi sebou převést uvedena.http://mobilforum.mobilmania.cz/moderat ... louva1.jpg
http://mobilforum.mobilmania.cz/moderat ... louva2.jpg
Já jsem jí tam uvedenou neměl:
http://mobilforum.mobilmania.cz/moderat ... louva3.jpg

Já jsem kupoval byt od člověka, který ho krátce před tím zdědil a pochybuji, že to danil :-).
Nekupuji si věci, které nepotřebuji nebo které se mi nelíbí, abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod vari 17. 8. 2008 11:45

Prodej převodu členských práv a povinnosti k družstvu se daní podle §10 zákona o dani z příjmu. Základem daně je prodejní cena snížená o skutečně prokazatelné výdaje. Pokud jsou výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.
Výjimku tvoří osvobození uvedená v §4 téhož zákona. U bytů je to podmínka 2 let nepřetržitého bydlení před prodejem. U společného jmění manželů stačí, splňuje-li podmínku alespoň jeden.
vari
Diskutér

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 17. 8. 2008 16:14

vari: výhoda u družstevního bytu je ta, že když tě nikdo "nepráskne", tak nemá finanční úřad šanci se dozvědět, že k nějaké transakci došlo a za kolik. To je jedna z výhod družstevního bydlení, stejně tak pokud nemáš v bytě trvalé bydliště tak je to super úkryt před exekutorem :)
Nekupuji si věci, které nepotřebuji nebo které se mi nelíbí, abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mikicz 17. 8. 2008 21:03

vari: nemáš úplně pravdu. prodej práv v bytovém družstvu je z hlediska daní ekvivalentní prodeji bytu jako takového. a navíc pokud ho měl 5 let, je osvobozen od daně z příjmu i kdyby peníze nepoužil na bydlění.
it is not about the money. it is about sending a message
mikicz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Rop 17. 8. 2008 21:44

Z hlediska daní právě byt není to samé jako převod práv v družstvu

Pro prodej bytu platí:
§ 4 odst. 1 písm. a): (časový test 2 roky trvalé bydliště)
Kód: Vybrat vše
příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. Pro osvobození příjmů plynoucích manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, včetně souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, včetně souvisejících pozemků, uskutečněného v době do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku,

§ 4 odst. 1 písm. b): (časový test 5 let vlastnění)
Kód: Vybrat vše
příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku. V případě prodeje pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového úřadu výměnou v rámci pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu,87) se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou prodávající vlastnil původní pozemek, který byl směněn, a tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení směněného pozemku z obchodního majetku,


Pro prodej podílu v družstvu platí:
§ 4 odst. 1 písm. r): (časový test 5 let vlastnění)
Kód: Vybrat vše
příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu13), z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. Doba 5 let mezi nabytím a převodem členských práv družstva, majetkových podílů na transformovaném družstvu13) nebo účasti na obchodní společnosti se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva před přeměnou této společnosti nebo družstva. Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem se nepřerušuje při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti. Osvobození se nevztahuje na příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího převodu členských práv družstva, z převodu dalšího podílu na transformovaném družstvu, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů v době do 5 let od nabytí, a z budoucího převodu členských práv družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů pořízených z jeho obchodního majetku, pokud příjmy z tohoto převodu plynou v době do 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,


Pro prodej bytu i podílu v družstvu platí:
§ 4 odst. 1 písm. u): (test použití prostředků - použití na uspokojení bytové potřeby)
Kód: Vybrat vše
příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Moderátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod eatdrums 19. 8. 2008 08:57

Zdravim jeste jednou, necekal jsem, ze se tu rozjede takove diskuze. Tak jeste jinak. Jak jsem jiz popisoval, situace se ma tak, ze chci prodat byt v DV, kterym jsem majitelem od zacatku majitelem vlastnickeho podilu, bydlim vice nez 4 roky. Chtel prodat byt ted, a umorit s tim cas hypo-uveru, ktery jsem zatim zacerpal z 15% a zbytek nekdy koncem pristiho roku, mozna ale az na jare 2010 docerpam. V te dobe bych pouzil finance ze 100% prodeje za tento byt v DV a castecne bych umoril.

Jak vidite, tak doba od prodeje toho bytu v DV muze byt delsi nez jeden rok. Je tedy mozne ty finance nekde ulozit a "nesahat" na ne po celou tu dobu cca 1 - 1,5 roku a pak je pouzit na umoreni a nebo musim cekat az mi developer rekne ze kolaudace a tedy smlouva kupni a tim padem docerpani hypoteky a tim padem i castecne umoreni probehne tehdy a tehdy. Problem je v tom, ze zatim to presne nevi a ja nevim, jestli mam cekat s prodejem a nebo muzu prodavat rovnou ted.

Diky za vsechny odpovedi. Roman.
eatdrums
Kolemjdoucí


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků