Stránka 1 z 1

rozhlas a TV poplatek odhlášení formulaře a umrtí

Odeslat příspěvekNapsal: 12. 12. 2018 19:20
od p3v4x
Dobrý Den, pokud odhlašuji rozhlasový a TV poplatek prostřednictvím vytisknutým formulářům tak u 1)rozhlasového poplatku v: (mám správně níže uvedený postup ?)

prvním oddíle - základní identifikace poplatníka - bude jméno a příjmení zesnulé/ho, dále variabilní symbol poplatníka bude uvedeno z výpisu zesnulé/ho, dále datum narození uvedena osoba zesnulá.

druhý oddíl - platební údaje poplatníka - bude perioda plateb zesnulé/ho (a.měsíčně, b.čtvrtletně, c.pololetně, d. ročně, dále předčíslí účtu zesnulé/ho, dále číslo bankovního účtu poplatníka zesnulé/ho,dále kód banky zesnulého

třetí oddíl - údaje o rozhlasových přijímačích - rozhlasový přijímač mám v držení od /zde se domnívám že se při odhlášce nevyplňuje

čtvrtý oddíl - odhláška - čestné prohlášení pro odhlášení - zde zaškrtneme že čestně prohlašujeme že "došlo k úmrtí výše uvedeného poplatníka"

jméno, příjmení a datum narození zesnulé/ho, variabilní symbol poplatníka zesnulé/ho z výpisu trvalého příkazu z banky, dále ulice, číslo popisné, číslo orientační, místo- obec a psč podle zesnulé/ho

pátý oddíl - další kontaktní údaje o poplatníkovi - kde dám zaškrtnout "souhlasím" se zpracováním níže uvedených kontaktních údajů správcem (českým rozhlasem)

dále se tam musí dopsat doručovací adresa - ulice a číslo popisné a číslo orientační na jméno syna, který přebírá platbu poplatku za rozhlas, dále doručovací adresa - obec a psč na jméno syna který přebírá platbu za rozhlas, dále emailova adresa a mobil, který má syn tedy nikoliv zesnulý/á.

2)u televizního poplatku (mám správně níže uvedený postup ?)

zde se jak správně chápu vyplní pouze oddíly /první,druhý,šestý a sedmý/

první oddíl - základní identifikace poplatníka - kde vyplníme variabilní symbol, pokud byl již přidělen tedy symbol zesnulé/ho

druhý oddíl- další údaje poplatníka- kde vyplním příjmení a jméno, datum narození, dále adresu (ulici, č. popisné,č. orientační a psč tedy všechny údaje se týkají zesnulé/ho a dále email a telefon zesnulé/ho

šestý oddíl- odhlášení -u důvodu odhlášení zaškrtneme - (žiji ve společné domácnosti se zde uvedeným evidovaným poplatníkem) a pak vyplňíme příjmení a jméno, datum narození a adresu (ulice, č. popisné, č. orientační, obec a psč) a uvedeme syna které žije?

sedmý oddíl - prohlášení- kde zaškrtneme "souhlas se zasíláním informačních emailů" a vyplníme "datum prohlášení" a to vše stvrdíme svým podpisem poplatníka tedy žijícího syna.

předem děkuji za pomoc všem. Nechci to hradit přes SIPO tedy přes poštu přes tzv. "spojovací číslo".
Vše budu hradit bezhotovostně tedy zavedením trvalého příkazu pro rozhlasový a televizní poplatek.