Stránka 1 z 1

překážka v práci - omezení dostupnosti vstupů

Odeslat příspěvekNapsal: 28. 3. 2020 16:58
od p3v4x
Dobrý Den, ohledně situace s novým typem koronaviru dochází k překážkám v práci se strany zaměstnavatele.

V případě omezení z důvodu dostupnosti vstupů je vypláceno 80% náhrady mzdy.
(mzdy, energie, dopraval)

V případě omezení poptávky po službách. výrobcích je vypláceno 60% náhrady mzdy.

K otázce: Může mi prosím někdo z Vás vysvětlit jak je možné že někdo dostavá 80% a někdo 60% náhrady mzdy? Je to rozděleno podle profesí? Je to ovlivněno dokonce tím že zaměstnavatel má budovu v pronájmu a tím může platit pouze 60% nahrady mzdy?

Re: překážka v práci - omezení dostupnosti vstupů

Odeslat příspěvekNapsal: 28. 3. 2020 19:19
od Mimonik
§ 207

Nemůže-li zaměstnanec konat práci

a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,

b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

§ 209

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.


Re: překážka v práci - omezení dostupnosti vstupů

Odeslat příspěvekNapsal: 10. 4. 2020 16:32
od p3v4x
Ještě se zeptám -pokud doba překažky budu trvat delší dobu vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru za jak dlouho může zaměstnavatel propouštět? Pokud by taková situace nevznikla tak za normálních okolností bych měl smlouvu až do konce prosince 2020.