FinExpert.cz

Přihlásit se
Převod dluhu u dražby bytu v exekuci na nového majitele?

Offline - Kolemjdoucí Profil 
6. 2. 2024 15:17 Odeslat příspěvek
Dobrý den,

Dne 20. 12. 2023 jsem vydražil podíl na domě (podílové vlastnictví) v podobě bytové jednotky (zatím zaplacená pouze jistina, Usnesení o příklepu nabylo právní moci a mám 1 měsíc na doplacení zbylé částky). Současně jsem již majitelem jiné bytové jednotky v tomto domě.
Několik dnů po této dražbě jsem (jako majitel bytové jednotky) obdržel od paní správcové vyúčtování za vodu za 2023. Z informací, které jsem od ní obdržel vyplynulo, že u vydražené bytové jednotky vznikl za rok 2023 dluh na vodě ve výši přesahující 70tis Kč (pravděpodobně nezavřený kohoutek… těžko říci...byt je prázdný, majitel umřel ve 2022). Každopádně dluh byl znám až po této dražbě, tedy nebylo možné tuto částku zahrnout do exekuce ...
Paní správcovou jsem současně informoval, že jsem daný byt vydražil v rámci exekuční dražby.
Minulý týden mi paní správcová sdělila, že problematiku vypořádání dluhu za vodu řešila s právním zástupcem, který jí sdělil, že existuje právní úprava v Občanském zákoníku, která říká, že tento dluh lze nárokovat po novém majiteli bytové jednotky. Dále, že mají sepsaný dopis, který předají novému majiteli po jeho zapsání do Katastru, v němž budou tuto částku a také částku, která náleží za dané období do fondu oprav, nárokovat.
Bohužel paní nesouhlasila s tím, aby mi dala možnost do dopisu nahlédnout, abych zjistil, na jaký paragraf se právní zástupce odvolává. Ani kontakt na právního zástupce nemám.

Získal jsem jedno stručné telefonické vyjádření od právníka " Pokud byl dluh skryt nebo nebyl znám veřejnosti v době dražby, nový majitel by měl mít právo na převzetí nemovitosti bez těchto dluhů"

Nicméně ani tento ani další právník mi nebyl schopen říci a o jaké ustanovení občanského (nebo jiného?) zákoníku se mohu opřít, abych se vyhnul placení onoho dluhu.

Stojím před rozhodnutím, zda doplatit zbylou částku - získat byt s vědomím, že mě po mě bude (ne/oprávněně???) vymáhán tento dluh nebo nedoplatit zbylou část, nicméně exekutor si v takovém případě nechá část již zaplacené jistiny (budu zjišťovat o jakou částku se jedná) ....

PROSÍM, MÁ NĚKDO S TÍMTO ZKUŠENOSTI, UMÍ PORADIT, JSEM POVINNÝ DLUH ZAPLATIT ČI NIKOLIV .... PROČ ANO PROČ NE???

Předem děkuji za názor
Poslední příspěvek


Offline - Mírně pokročilý Profil 
6. 2. 2024 17:23 Odeslat příspěvek
Přechod vlastnického práva je tzv. originální způsob nabytí vlastnictví a na vydražitele se z pohledu vlastnictví věci pohlíží jako na prvonabyvatele.


Offline - Administrátor Profil 
6. 2. 2024 17:37 Odeslat příspěvek
§ 1186 NOZ:
(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.
(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.
(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.


Nebylo by lepší vyhodit pár kaček za advokáta?


Offline - Diskutér Profil 
6. 2. 2024 19:56 Odeslat příspěvek
A jeste bych se zeptal - je v ramci drazby tech 70k tak podstatnych? Pokud spravce dolozi takovou spotrebu a nedoplatky, zaplatil bych to.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď

Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 4 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies