FinExpert.cz

Přihlásit se


Předchozí stránka 

Konečná faktura

Offline - Administrátor Profil 
26. 2. 2021 20:34 Odeslat příspěvek
Ninaa: to řeší živnostenský zákon / zákon o ochraně spotřebitele a tam je napsáno na žádost. Povinnost vystavit daňový doklad možná neexistuje. Ale ještě jsem nelistoval soudními rozhodnutími.
Poslední příspěvek


Offline - Mírně pokročilý Profil 
26. 2. 2021 20:51 Odeslat příspěvek
Jo, to chápu, že ne každý potřebuje doklady - stačí, když jako zákazník nebudu plátcem DPH a pro daň z příjmu budu využívat daňový paušál. V tom případě mi bude od Hlavy stačit pouze smlouva o zakázce s předávacím protokolem po poskytnutí služby - kvůli záruční době a případné reklamaci.


Offline - Administrátor Profil 
26. 2. 2021 23:40 Odeslat příspěvek
Tady je potřeba se podívat na dvě strany:

Poskytovatel plnění: pravděpodobně nemá povinnost vystavit daňový doklad automaticky, pouze má povinnost vystavit na požádání doklad dle živnostenského zákoníku

Příjemce plnění: může mít povinnost prokázat okamžik přijetí služby (okamžik účtování do nákladů u osob vedoucích účetnictví). A jak známo úřady fungují pořád stejně - na všechno potřebuješ bumážku. Bez lejstra úřední šiml umře hlady. Takže bez dokladu bude jásat a bude hned vyhazovat z nákladů, pak řekne že doklad o přijaté platbě je podvrh a vyhodí to z odpočtu DPH a celé to doměří i s penále a úrokem z prodlení. A pak nastupuje daňový poradce, který napravuje všechny kroky a především zve Hlavu k výslechu na berňák. Ono prokazovat s papírem v ruce je prostě jednodušší. Bez papíru v ruce to jde jen o něco delší cestou a s vyšší odměnou pro daňového poradce.

Hlava: prosím tě, jaké je složení tvých klientů? FO / FO podnikající / FO podnikající plátci DPH / PO?


Offline - Mírně pokročilý Profil 
27. 2. 2021 11:51 Odeslat příspěvek
Rop píše
Hlava: prosím tě, jaké je složení tvých klientů? FO / FO podnikající / FO podnikající plátci DPH / PO?

Mí zákazníci jsou pouze podnikatelé. Pro spotřebitele nepracuji.
Mí zákazníci jsou pouze podnikající fyzické nebo právnické osoby.
Mí zákazníci jsou v podstatě pouze plátci DPH (pro neplátce jsem díky svému plátcovství kvůli DPH drahý).


Ninaa píše
D.D. k přijaté platbě nevypovídá NIC o tom, že jsi službu doopravdy poskytl - může se stát, že službu neposkytneš - zapomeneš, umřeš, atd.

Rop píše
Tady je potřeba se podívat na dvě strany:
Příjemce plnění: může mít povinnost prokázat okamžik přijetí služby (okamžik účtování do nákladů u osob vedoucích účetnictví). A jak známo úřady fungují pořád stejně - na všechno potřebuješ bumážku. Bez lejstra úřední šiml umře hlady. Takže bez dokladu bude jásat a bude hned vyhazovat z nákladů, pak řekne že doklad o přijaté platbě je podvrh a vyhodí to z odpočtu DPH a celé to doměří i s penále a úrokem z prodlení.

OK, umřít můžu, pak samozřejmě služba poskytnuta nebude.
Ale ve všech ostatních případech je podle mě naprosto prokazatelné, že služba proběhla, protože mé služby spočívají v projekční činnosti, kdy dělám část z celkové dokumentace staveb. Dělám jeden dílek z celkové skládačky, kdy bez mého dílku není dokumentace mého objednatele kompletní. A pokud je kompletní, zpravidla leží třeba na stavebním úřadě, takže je naprosto jasně prokazatelné, že služba proběhla.

A i kdyby to nestačilo, pořád nechápu, proč by předávací protokol nemohl prokazovat proběhnutí služby?
Stejně tak, proč by email, kterým se případně odevzdává v elektronické podobě, nemohl prokazovat proběhnutí služby?
Proč se chce ještě cosi, čemu polovina lidí navíc bezdůvodně říká "konečná faktura" ...


Rop píše
A musí to být doklad, nikoliv kus e-mailu. Elektronicky určitě nevadí, ale musí to být doklad.

Co má být onen "doklad"? Řeč je o účetním dokladu, anebo o jakém dokladu (a jakých jeho náležitostech)?
A když bude mít obsah onoho emailu náležitosti účetního dokladu?


Offline - Mírně pokročilý Profil 
27. 2. 2021 17:50 Odeslat příspěvek
Sama jsem zvědavá na odpověď Ropa, protože jako daňový poradce fundovaně odpovídá.

Já napíšu, co znám z praxe: smiř se s tím, že právnické osoby, které povinně vedou účetnictví a podléhají povinnému účetnímu auditu, budou vždy vyžadovat finální vyúčtování poskytnuté služby se zálohou.
Ty si prostě mocí mermo chceš zjednodušit svoji práci, ale tím přiděláváš druhé straně tj. svému zákazníkovi práci a časové ztráty navíc. Jak dlouho to bude takové zákazníky bavit?
Zřejmě pro ně nepracuješ opakovaně, nebo jsou to malé firmy, kde účtuje například manželka ředitele (jednatele), která má běžně přístup ke všem papírům, tak ta to dá.

Ono dokládat auditní stopu a otravovat všechny lidi ve firmě, kteří měli s nějakou objednávkou a poskytnutou zálohou něco společného, to znamená nižší efektivitu práce nejen účtárny, ale i těch dotyčných zaměstnanců, kteří jsou obvykle někde v terénu a navíc v případě, že po nich něco účetní chce, nemají čas a jsou nas.aní, že zase po nich účtárna chce nějaký doklad a skenovat jejich papíry.

A pokud se na to účtárna vybodne a zaúčtuje to interním dokladem (ví, že to proběhlo, ale nedostane od nikoho z vedení žádnou kopii podkladů) a auditor si případ vytáhne, tak bude časová ztráta a budou téci nervy všech zúčastněných, aby se po čase dokázalo doložit, co bylo auditory požadováno.


Offline - Administrátor Profil 
27. 2. 2021 18:05 Odeslat příspěvek
Účetní doklad to nebude. Musí to být doklad - tím se myslí něco samostatného. Zákon původně myslel listinu, v současné době to může být elektronicky (on se ten zákon v tomto ustanovení prakticky neměnil).

Já ti jenom říkám svou praxi, kdy bez dokladu prostě jsou problémy s berňákem. A někdy velké. Navíc je potřeba berňáku doložit i kdo poskytl službu, nejen, že služba byla poskytnuta.

Tak jinak:
§ 28
Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku

(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě
a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,
b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
c) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
d) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.

Při přijetí zálohy vystavuješ daňový doklad dle § 28 odst. 1 písm. d), při poskytnutí služby dle § 28 odst. 1 písm. a)


Offline - Mírně pokročilý Profil 
27. 2. 2021 18:29 Odeslat příspěvek
O kontrolách z berňáku ani nemluvě, mě napadl jako první povinný audit účetnictví, s tím jsme si občas celá firma užila, než se nastavil ve firmě systém, aby k podobným věcem prostě nedocházelo a auditoři ani my se nezdržovali dokládáním auditních stop, které je vždy po čase prostě náročné na čas, na nervy a vůbec možnost dohonit všechny podklady.

Byla jsem přítomna několika místních šetření FÚ kvůli DPH (kvůli našim zákazníkům).
Protože kontrolovali naše obvyklé zakázky a smlouvy, tak obchoďáci i technici měli vše vzorně zdokumentované ve složkách obchodních případů - kam se vedle smluv a protokolů i kopií tech.dokumentů vždy vkládaly i všechny účetní doklady, včetně interních dokladů i obchodní korespondence se zákazníkem. Pro berňák jsme k tomu museli vytahovat a dokládat veškeré finanční toky čili bankovní výpisy a pokladní doklady.
Pokud bychom ve firmě neměli zaveden tento systém, co a jak archivovat přímo ve složkách obchodních případů, čili dělali bychom to jednoduše jak by to rád dělal Hlava, tak by místní šetření nebylo otázkou 1 dne přípravy a 1 dne kontroly na místě, ale časově by to bylo mnohonásobně déle.


Offline - Trvalý BAN Profil 
27. 2. 2021 19:03 Odeslat příspěvek
Tím byste ale ochránili před kontrolou jiné firmy, když byste je takto zabavili na delší čas.
:D


Offline - Mírně pokročilý Profil 
1. 3. 2021 06:44 Odeslat příspěvek
OK, to co píšete dává tedy smysl.
Nicméně pořád mi zde chybí, proč by nemělo stačit toto (proč se chce další obsahově shodný papír)?
Hlava píše
A i kdyby to nestačilo, pořád nechápu, proč by předávací protokol nemohl prokazovat proběhnutí služby?
Stejně tak, proč by email, kterým se případně odevzdává v elektronické podobě, nemohl prokazovat proběhnutí služby?


Offline - Administrátor Profil 
1. 3. 2021 18:39 Odeslat příspěvek
Protože to zákon nařizuje

§ 28 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 20a odst. 1 zákona o DPH

Prostě k datu uskutečnění zdanitelného plnění jsi povinen přiznat daň (byť je nulová) a do 15 dnů od přiznání daně jsi povinen vystavit daňový doklad.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď
Přejít na stránku Předchozí stránka  1, 2, #
Stránka 2 z 2 [ Příspěvků: 25 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies