FinExpert.cz

Přihlásit se


 Další stránka

Založení živnosti - IT

Offline - Návštěvník Profil 
5. 11. 2020 08:09 Odeslat příspěvek
Zdravím,
úplně nevím do které kategorie to směrovat tak to dávám sem, původně jsem to chtěl dát na Živě ale tam jsem nenašel už vůbec kam to dát. Pracuji v bankovnictví jako IT pracovník a dlouhodobě si po známých přividělávám instalací/servisováním/skládáním počítačů a notebooků a různá práce kolem jako domácí síťařina a i pár kamerových systémů jsem dělal. Vzhledem k tomu že v souvislosti s výukou z domu a prácí z domova se na mě obrací více lidí a vím i že okolní technici jsou v současné době zahlceni, chtěl bych využít situace a pomoci lidem. Zároveň bych to ale nechtěl dělat "za drobné na kafe" pro lidi které neznám. Ovšem trochu tápu v tom jakou živnost si mám vlastně založit, neboť teoreticky podle toho co jsem našel že si lidi zakládají v podobným zaměřením spadám do dvou kategorií -
volná - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

kam ale nespadá HW stránka této záležitosti dle mého

a potom řemeslná - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

u které ale musím splňovat jednu z níže uvedených podmínek:
Kód
A) dokladem o vzdělání v oboru

Za vzdělání v oboru se považuje úspěšně dokončený studijní obor nebo rekvalifikační kurz. U této živnosti se jedná o následující obory:

    elektrikář – silnoproud
    elektrikář – slaboproud
    elektromechanik
    elektromontér rozvodných zařízení
    elektrotechnická výroba / elektrotechnické práce
    mechanik elektronických systémů / zařízení
    mechanik elektronik
    mechanik silnoproudých zařízení / měřících, zabezpečovacích a sdělovacích systémů / telekomunikací
    provozní elektromontér
    slaboproudá elektrotechnika
    spojový mechanik
    strojírenství a elektrotechnika
    technologie elektroniky

B) dokladem o vzdělání v příbuzném oboru

Zde se jedná o následující studijní obory:

    autoelektrikář
    elektronické počítačové systémy
    letecký mechanik
    zařízení sdělovací techniky

V případě vzdělání v příbuzném oboru je třeba doložit praxi v délce 1 roku (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list na uvedený obor činnosti.
C) praxí v délce 6 let

Pokud odpovědný zástupce nemá vzdělání v oboru ani v příbuzném oboru, lze jej nahradit vykonávanou praxí v délce 6 let (při plném pracovním úvazku) vykonávanou u firmy, která sama vlastní živnostenský list požadovaného oboru činnosti.


C ještě nesplňuji, praxi mám plynoucí z zaměstnaneského poměru 5 let a ani ne přímo u firem v daném oboru - 2x výrobní firma a nyní bankovnictví. Nejsem si ale ani jist zda splňuji bod A/B pokud jsem studoval střední školu v oboru Informační technologie (18-20-M/01), nikde jsem nenašel přesný předpis které obory dle jejich kódu se do uvedených. Nemáte někdo zkušenost zda tedy mohu získat uvedenou živnost nebo kde se to mohu dozvědět?
Poslední příspěvek


Offline - Kolemjdoucí Profil 
5. 11. 2020 17:32 Odeslat příspěvek
myslím že řešíš nesmysly. Skládání počítačůa domácí síťařina není nic na co je třeba kvalifikace. Kromě zapojení elektřiny, vyhlášky 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Stačí živnost volná. Zvolit jich si lze libovolné množství bez poplatku a je to úplně jedno.


Offline - Administrátor Profil 
5. 11. 2020 21:26 Odeslat příspěvek
Geniál: Co takhle si přečíst přílohu č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností?
Živnost řemeslná: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Obsah živnosti: Výroba, opravy, instalace, oživování, zapojování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje, zejména elektromotorů, transformátorů, regulátorů, vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V. Výroba a opravy elektrických spotřebičů pro domácnost. Výroba a opravy elektrických částí kolejových vozidel a trolejbusů, elektrických zdrojů tepla, elektrických silnoproudých regulačních, kontrolních a ovládacích přístrojů a spotřebičů. Provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů. Výroba elektronických výrobků a zařízení spotřební, průmyslové, lékařské a investiční elektroniky, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě nízkého napětí, jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž. Přestavba elektronických zařízení, řízení demontáží a montáží investiční elektroniky. Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln. Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně kabelových souborů, telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), koncová telekomunikační zařízení (telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje, faxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro rozhlasové a televizní vysílání (rozhlasové vysílače s frekvenční modulací a s amplitudovou modulací, TV vysílače a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení, anténní systémy, vysílače systému mnohabodového, mnohakanálového distribučního systému), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, komunikátory pro poplachové systémy), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiová přenosová zařízení pro poplachové systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému). Opravy a odblokování mobilních telefonních přístrojů.

Tolik k potřebné živnosti. Taky ji mám kvůli sestavování počítačů a byla kolem toho velká diskuze v roce 2008, kdy sestavování počítačů přesunuli mezi řemesla (před tím to bylo velmi krátkou dobu v živnosti volné).

Správně by k tomu mělo být i osvědčení dle § 8 vyhlášky 50/1978 Sb., aby to vůbec mohl člověk dělat.

harmiczek: upřímně, já bych prostě zašel na živnostenský úřad a prostě se tam zeptal. On ten zákon je napsán poměrně volně - viz § 21 a 22 živnostenského zákona. Takže třeba já jsem dostal živnosťák na slaboproud za vysokoškolský diplom ze studijního programu "Manažerská informatika" :lol:


Offline - Kolemjdoucí Profil 
6. 11. 2020 12:30 Odeslat příspěvek
Součástí vyhlášky:
(2) Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

nešiřte bludy, stavět doma sestavy a prodávat je jako celek může úplně bez problémů na volnou živnost.

Pochybuji že brigádníci sestavující pc v alze za 100na hodinu mají jakoukoli kvalifikaci nebo živnost...


Offline - Administrátor Profil 
6. 11. 2020 16:58 Odeslat příspěvek
Počítač je elektrospotřebič jako jakýkoliv jiný. I počítač dokáže zabít - ono když to vybouchne tak to není úplně neškodné - viz https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/vybuc ... zpravy_alt

Kdo chce, tak má zkoušku. Kdo nechce tak mu to nevadí, dokud není nějaký malér. Pak může dojít samozřejmě i na trestní odpovědnost.


Offline - Návštěvník Profil 
6. 11. 2020 17:45 Odeslat příspěvek
A to za jaký trestný čin?


Offline - Administrátor Profil 
6. 11. 2020 22:18 Odeslat příspěvek
§ 251 trestního zákoníku. Ony při "průseru" vyplouvají všechny "drobné a formální" prohřešky rychle na světlo.


Offline - Návštěvník Profil 
7. 11. 2020 11:17 Odeslat příspěvek
To by musel být úplně bez živnostenského listu. Tedy podnikat načerno a ještě k tomu ve větším rozsahu.

§ 251 tr.z.
Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odst.1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


Offline - Administrátor Profil 
7. 11. 2020 14:02 Odeslat příspěvek
Větší rozsah je 100 000 Kč - to je 5-6 počítačů. V trestním právu není napsáno, že se jedná pouze o podnikání bez živnostenského listu. Jde o podnikání bez příslušného oprávnění. V tom je podstatný rozdíl.


Offline - Návštěvník Profil 
7. 11. 2020 14:07 Odeslat příspěvek
Je psáno neoprávněně, není psáno bez příslušného oprávnění. Navíc je třeba úmyslného zavinění, pokud má někdo živnostenský list a domnívá se třeba i omylem, že pod ním může podnikat v určité činnosti, nelze mu prokázat úmyslné zavinění. Že by byl větší rozsah právě 100000 Kč, o tom nejsem také zrovna přesvědčen. Musí to být takový výdělek (zisk), z kterého by se mohl uživit, čili nezáleží, za kolik prodal, ale jaký z toho měl zisk, a zda se z něj mohl za tu dobu nejméně 6 měsíců uživit.
https://iudictum.cz/286176/5-tdo-380-2019
Pro trestní odpovědnost za přečin neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1 tr. zákoníku (dříve podle § 118 odst. 1 tr. zákona) je kromě dalších znaků této skutkové podstaty třeba, aby se jej pachatel dopustil ve větším rozsahu. Vzhledem k tomu, že k jeho spáchání se nevyžaduje způsobení škody ani získání prospěchu v určité výši, nelze pro stanovení „většího rozsahu“ použít výkladové pravidlo uvedené v § 138 odst. 1 tr. zákoníku (dříve § 89 odst. 11 tr. zákona). Při posuzování, zda pachatel neoprávněně podnikal ve větším rozsahu, se především zvažuje, zda šlo o činnost srovnatelnou s výkonem zaměstnání, provozovanou s cílem získat trvalý zdroj finančních příjmů, a pokud se týká časového období, podle ustálené judikatury je vyžadováno, aby takové neoprávněné podnikání trvalo minimálně šest měsíců ...


Offline - Návštěvník Profil 
9. 11. 2020 08:01 Odeslat příspěvek
No koukal jsem ještě na bývalého spolužáka který dělá něco podobného a ten má tyto dvě volné živnosti:
Kód
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály


a k tomu má ještě
Kód
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod


Tak nevím zda by tohle nestačilo, zrovna on je docela poctivý člověk :hm


Offline - Administrátor Profil 
9. 11. 2020 21:41 Odeslat příspěvek
Stačí ti dvě živnosti:

Vázaná: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Volná (ona je volná jen jedna - můžeš si nechat zapsat jakýkoliv počet oborů volné živnosti, za změnu oborů se nic neplatí, pokud bude vykonávat jiný obor v rámci živnosti volné, než ten který máš zapsaný, tak to není žádný prohřešek).


Offline - Návštěvník Profil 
12. 11. 2020 13:49 Odeslat příspěvek
Nakonec jsem vyplnil jednotný formulář na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a zvolil jsem mimo jiné tyto Volné:
Kód
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod


a vyplnil jsem tam i tu řemeslnou:
Kód
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení


a odeslal to s tím že se mi po pár hodinách ozvala paní z našeho živnostenského úřadu a jediný co jí zajímalo bylo jestli jsem už zaplatil poplatek což jsem uvedl že nezaplatil protože jsem nevěděl zda to mám správno a nevěděl jsem ani platební údaje. Až asi po 3 minutách co jsme řešili jak to mám zaplatit jsem se zmínil že tam mám ještě řemeslnou živnost a co budou potřebovat k tomu, což si vůbec nevšimla že tam mám, když jsem ji řekl že mám průmyslovou školu, obor informační technologie tak řekla že je to úplně v pořádku a ať přijdu s originálem maturitního vysvědčení že si udělá kopii, což jsem včera vyřídil a nyní čekám za zprávu do datovky že hotovo.


Offline - Kolemjdoucí Profil 
12. 11. 2020 13:55 Odeslat příspěvek
No jasně, žádný zbytečný složitosti bych v tom nehledal. A na živnostenském úřadě jsou vždycky skvělí lidi, úplně vůbec nezapadají do klasické státní úředničiny :-).


Offline - Návštěvník Profil 
12. 11. 2020 17:18 Odeslat příspěvek
Souhlasím, byl jsem překvapen tím jaký přístup úřednice měla.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď
Přejít na stránku 1, 2, #  Další stránka
Stránka 1 z 2 [ Příspěvků: 26 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies