FinExpert.cz

Přihlásit se


 Další stránka

„Výhodný“ plyn od ČEZu a jak se ho zbavit

Offline - Diskutér Profil 
10. 7. 2011 13:37 Odeslat příspěvek
Rozhodl jsem se tady na základě vlastních hořkých zkušeností s ČEZem napsat pár základních informací, jak se ho zbavit, a popsat, s jakými podrazy a klacky pod nohy byste se mohli setkat. Snad to někomu pomůže.
Nedělám si iluze, že s podobnými praktikami se nemůžete i u elektřiny nebo jiných dodavatelů.


Vysvětlení zkratek:
ČEZ: většinou sročko typu ČEZ + něco, kdy se všichni tváří jako ČEZ, ale v podstatě nevíte, s kým jednáte
Mantra: úspora minimálně 5 % (ve srovnání s dominantním dodavatelem)

Výchozí situace:
Mám plynový kotel na vytápění rodinného domku a ohřev teplé vody, účty za plyn se pohybovaly někde okolo 14, 15, a pak začaly lézt přes 20 tisíc za rok. Kvůli nenažranosti RWE jsem se proto vloni rozhodl přejít s plynem k ČEZu, který v daný moment vycházel z dodavatelů nejlépe. Poslali vcelku jednoduchou smlouvu na 24 měsíců, podmínky i ceník byly taky docela jasné a přijatelné. Žádné kladné zkušenosti s ČEZem jsem sice neměl (původně mi kdysi dodával elektřinu), ale doufal jsem, že na vybudování pozice na trhu s plynem jim 2 roky stačit nebudou a tak by se mohli zatím chovat slušně Tehdy nebyl důvod to neuzavřít. Přechod proběhl vcelku hladce, jen nebyli nějak schopní si podle smlouvy inkasovat peníze přes SIPO a opruzovali, abych jim platil převodem.

Den 0:
Takhle v neděli jsem neměl zvlášť co na práci a tak jsem náhodou narazil na nějakou kalkulačku výhodnosti dodavatelů plynu. Chtěl jsem si potvrdit vlastní genialitu, a zadal jsem svou spotřebu, výsledek bohužel vůbec nevypadal dobře. ČEZ sice nebyl dražší než RWE, ale propadl se do středu pole. V mém případě to vycházelo, že bych oproti nejlepší nabídce mohl za rok ušetřit okolo 2 tisíc, a to je skoro dost – hlavně když se to porovná s obvyklými kolenovrtími diskusemi, jak ušetřit u bank pár jednotek Kč ročně a mít všechno nejlépe za 0,-.
Podíval jsem se na důvody těch nemilých informací podrobněji. Hlavním důvodem změny té situace bylo u mě skokové zdražení plynu u ČEZu od června, a to o pěkných skoro 20 %. Blbou zprávou bylo i to, že od smlouvy sice odstoupit můžu, ale před tím zdražením jsem to nestihl. Lepší už bylo to, že teď mě to zdražení skoro nepostihne (protože netopím) a blíží se příští zdražení, takže můžu klidně objednat nového dodavatele a ČEZ ať sponzorují jiní.

Trochu teorie:
Citace použitelných částí VOPDP:
III. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ DODÁVKY PLYNU, VÝPOVĚĎ
...; Zákazník může odstoupit od Smlouvy také v případech uvedených v ustanovení čl. IX. odst. 2 a 3 VOPDP jako vyslovení nesouhlasu se změnami nebo novými VOPDP nebo se změnami Ceníku. ...

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3) Obchodník je oprávněn měnit cenu/-y za dodávku plynu stanovené Ceníkem. Záměr změnit Ceník zveřejní Obchodník nejméně 2 měsíce přede dnem účinnosti změny Ceníku a o tomto záměru bude vhodným způsobem informovat. Zákazník je povinen se se změnami Ceníku seznámit. Neprojeví-li Zákazník alespoň 3 dny přede dnem účinnosti změn/-y Ceníku písemně vůli k odstoupení od Smlouvy, stává se nově stanovená cena plynu závazná pro další smluvní vztah podle Smlouvy ode dne účinnosti změn Ceníku a má se zato, že Zákazník svojí nečinností projevil vůli změnu Ceníku akceptovat. Odstoupí-li Zákazník do uvedené lhůty od Smlouvy, účinnost Smlouvy končí posledním dnem před účinností změn Ceníku. Písemné odstoupení představuje Účastníky Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu se změnami Ceníku.


A teď praxe, den 1:
Pro zjednodušení a abych neudělal něco nesprávně volám nejdříve na infolinku. Slečna na druhém konci (operátor A) je docela příjemná, ale její vyškolení se evidentně zaseklo na mantře (viz zač.), o všeobecných obchodních podmínkách nemá ani tuchy, o odstoupení od smlouvy asi neslyšela. Pokouším se jí něco vysvětlit, ale bez výsledku. Přepojit na někoho kvalifikovaného není možné. Nakonec po více než 10 minutách sám navrhuji, že bych jim to radši poslal písemně, protože telefonování nikam nevede.
Tady poprvé (ale ne naposledy) narážím na vymakanou taktiku „živého štítu“ (myslel jsem, že to je zakázáno a používá se teď jen v Sýrii a Libyi). Ať zavoláte nebo pošlete mail, narazíte na naprosto neinformovaného operátora, který tak maximálně pěje ódy na výhodnost jejich produktu a je schopen uzavřít smlouvu. No a protože narazíte pokaždé na nového, tak vás asi časem omrzí vysvětlovat za své peníze složitější problém pokaždé novému idi**vi, a vzdáte to. Proto vás taky nepřepojí na někoho kompetentního nebo nadřízeného, který by měl alespoň tušení vo co go.

Začínám tedy psát odstoupení od smlouvy. Když se ale dívám do VOP, není mi moc jasné, kam to poslat, a je mi trochu blbé posílat odstoupení od smlouvy jednomu sročku, když mám uzavřenou smlouvu s jiným (viz ČEZ za zač.). Kdybych chtěl se zákazníky vyf*ckovat, udělal bych to podobně. VOP ale naštěstí zrovnoprávňují e-mail na úroveň doporučeného dopisu, tak nemusím na poštu a odesílám to e-mailem na adresu, kterou má ten konglomerát sroček společnou. Ať žije 21. století!

Den 2:
Dostávám promptní odpověď, a to že od smlouvy odstoupit nelze, bla bla bla. „Naše společnost Vám garantuje úsporu minimálně 5% procent po dobu prvních 12-ti měsíců, proto nezle uplatnit odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu s cenou.“ Takže se mě nehledě na VOP a smlouvu rozhodla další kraf*a z „živého štítu“ normálně odpálkovat.
Nic, zase další dlouhý placený hovor na jejich infolinku, narážím na operátora B. Na pisatelku toho odpálkování mě přepojit nemůže, ta prý není v práci, takže to vyřeší on, zase všechno vysvětluji od začátku. Poprvé se setkávám se zábleskem nějaké inteligence, operátor má k dispozici VOP, takže si spolu alespoň přečteme ty články VOP, které se situace týkají. Bohužel tím to taky končí, protože operátor buď ten text nechápe nebo neví jak podle něj postupovat. Slibuje se tam s někým poradit a zavolat mi zpět. (I když byly 2 hodiny, ten den mi pak nezavolal).

Abych nenechával ten e-mail bez odpovědi, posílám jim tam citaci příslušných ustanovení jejich vlastních VOP a žádám o kvalifikované opakované vyřešení někým kompetentním.

Den 3:
Zase volám na infolinku, další nic nechápající operátor C. Vysvětlovat to zase odmítám, chci přepojit alespoň na operátora B, který mi den předtím nezavolal. Je v práci, nemůže, ale zavolá mi zpět. Za chvíli opravdu volá. Zase mi donekonečna cpe do hlavy svou mantru o 5% úspoře a že prý odstoupit nejde, já se bráním, že se jen řídím VOP, a po nich nežádám nic jiného (hovor trval skoro půl hodiny). Nakonec tedy po poradě s někým povolí, a že prý nakonec odstoupit jde. Ale že prý mi musí poštou poslat formulář na odstoupení. Chci, ať mi na něj dá odkaz ke stažení nebo mi ho pošle e-mailem. To prý nejde. Už toho začínám mít pomalu dost, tak mu vysvětluji, že VOP žádný formulář nepožadují, odstoupení od smlouvy e-mailem (tj. dle jejich VOP) jsem jim poslal už před 2 dny. Zase se radí, s výsledkem, že jim tedy musím ten e-mail s odstoupením poslat ještě jednou (zase na stejnou souhrnnou adresu). (Umíte si tu stupiditu, jak to tam chodí, představit? Takže by měli to odstoupení ještě 1x a zase by to dostal k vyřízení někdo jiný.) Nicméně v tomhle ustupuji, další e-mail mě nezabije.
Korunu tomu nasazuje operátor B na konci, kdy mi oznamuje, že když ale odstoupím, tak budu platit pokutu za odstoupení. Ptám se kolik, neví. Ptám se, na základě čeho, protože ve VOP, ceníku ani smlouvě jsem na nic takového nenarazil, neví. Žádám ho tedy ať se někoho zeptá a sdělí mi to. Odmítá, stále si mele svou, že budu platit pokutu, ale kolik a podle čeho mi není schopen říct a nemá to jak zjistit. Už mám těch sprostých triků dost.
Posílám tedy dle dohody s operátorem ještě 1x odstoupení s tím, že jejich jednání, výhružky a nedodržování VOP budu řešit s ERÚ

Den 4:
Nezávisle na předchozích telefonátech přichází odpověď na můj e-mail ze 2. dne. Takže prý odstoupit lze, v příloze zasílají „formulář“ – tj. pár řádků ve Wordu, kde je květnové datum, odůvodnění podle nesprávného článku z nějakých nesprávných VOP. Požadovaná lhůta je také v rozporu s VOP. Větší paskvil jsem ještě neviděl. Ale to jsou všechno drobnosti.

Dívám se na webu ČEZu, je 1. 7. Se zděšením zjišťuji, že tam kde bylo oznámení o změně ceníku od 1. srpna, tak ho jednoduše přepsali na 1. září (a tím v podstatě výše popsané odstoupení k 31. 7. ztrácí smysl). Zároveň ČEZ v klidu uveřejnil už bez oznámení ceník k 1. 7., který prý platí automaticky i pro mě. Prostě si v podstatě dělají co chtějí, na nějaké obchodní podmínky, které vyžadují oznámení ceníku s 2měsíčním předstihem a možnost zákazníka při nesouhlasu odstoupit, se můžou vykašlat.

Abych tu záležitost už nakonec uzavřel, objednávám se on-line do zákaznického centra, kam ještě ten den jedu. Pracovnice na přepážce (s obvyklou úrovní informovanosti) mě naštěstí za chvilku posílá za šéfem, se kterým má jednání nakonec alespoň nějakou úroveň. Zase párkrát mantra, pak se snaží najít to oznámení o změně ceníku. Nejde mu to, protože to mají na webu tak dobře schované, aby to nikdo nenašel. Mám ale naštěstí přesný odkaz. Manipulaci s oznámeními přechází mlčením, domlouváme se, že sepíše odstoupení. Datum je mi už vcelku jedno, takže až k poslednímu srpnu. Pro mě snad skončeno.

eTarif
Shodou okolností začal ve stejný den platit i eTarif. Kdyby mi ho nabídli před tímhle hororem, tak bych to asi jako řešení akceptoval, protože tam bych přechodem místo tisíců ušetřil jen stovky. Po hororu už to jako řešení nevidím. Zase na 1. pohled vypadá eTarif slušně, je ale potřeba si uvědomit, že je to postavený čistě na principu poskytnout na začátku evidentní výhody a pak si potichu šáhnout hluboko do vaší kapsy, známý princip „nedám slevu zadarmo“. V téhle souvislosti je inovativní mít ceník A (pro nové zákazníky) a ceník B (pro dobrovolné dárce peněz), když si k tomu přidáte automatické prodlužování na dlouho dobu, schovávání dokumentů na webu, neexistenci jejich chronologické historie a nedodržování pravidel publikování ceníků, může z toho vypadnout pro vás dost velký průšvih, a to i když to budete všechno pečlivě sledovat.
Samotnou kapitolou je pak tlačení na elektronickou komunikaci, kdy byste měli ještě za každý kontakt s operátorem v rámci eTarifu platit, čím blbější – tím víc. Co se týká plateb, tak u mě ČEZ nebyl schopen si ani peníze inkasovat, a to si to sami napsali do smlouvy.

P.S. Už tak je to dlouhý, proto jsem radši nevkládal žádné e-maily a dokumenty v této záležitosti, ale mám je samozřejmě k dispozici.

To be continued...
Uvidíme, co na to všechno ERÚ, i když naděje si moc nedělám
Poslední příspěvek


Offline - Inventář Profil 
10. 7. 2011 15:04 Odeslat příspěvek
Abych rekl pravdu, podle toho, jak si to avizoval, cekal jsem horsi kalibr, to cos zazil je naprosto "bezne". Je to bohuzel smutne, ale je to tak a plati to nejenom u CEZ. Ja se s necim podobnym setkal pri prevodu cisel z VDF do O2, kde si me u VDF prehazovali jak horkej brambor a nebyli mi schopni nikdo nic konkretniho rict.

Jsem zvedav, co ERU. Rozhodne dej vedet!


Offline - Inventář Profil 
11. 7. 2011 15:47 Odeslat příspěvek
A/ a to nejpodstatnější - kolik korun si ušetřil výpovědí, jsi zdá se nevyčíslil :-)

B/ za plyn u Čez jsi platil nějaký poplatek neuvedený v ceníku "za produktovou řadu"?

C/ Nějak mi uniká rozdíl mezi etarif a Comfort (kolik přesně Kč), to bude tím, že jsem se do toho tak nezažral - infolinka tvrdí něco, ceník tvrdí něco jiného - poraď než mi přijde návrh smlouvy :-)

D/ z "Písemné odstoupení představuje Účastníky Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu se změnami Ceníku" plyne, že asi stačilo požádat nového dodavate o to, aby toto udělal za trebe (nutno jen aby nový operátor do výpovědi dopsal, že ukončuješ z důvodu změn ceníku/podmínek - vím to protože jsem to před lety udělal),

čílení nebylo nutné, chce to klid a vědět, že infolinky jako 1level jsou od toho, aby podporovaly firmu, do hloubky nic nevědí a je to tak z pohledu jejich provozovatele správně... a nelze ani provozovatele potrestat za "blbé informace na infolinkách", tedy zbytečné se rozčilovat

E/ "Naše společnost Vám garantuje úsporu minimálně 5% procent po dobu prvních 12-ti měsíců, proto nezle uplatnit odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu s cenou.“
je pravděpodobně marketingový blábol, lež, kterou jim nakecali asi na školení, že to tak mají říkat (to by museli nějak obejít zákon), bych věnoval 5 minut telefonátu na ERU, než se bavit s zákaznickou "podporou", která stejně jen říká to, co jí naučili ...


Offline - Diskutér Profil 
11. 7. 2011 16:38 Odeslat příspěvek
A/ Rozdíl je okolo 2000,-.
B/ Ne (zatím)
C/ Těžko radit. Je to postavený tak, aby to vypadalo na výhodnou úsporu a pak mohli zákazníka tvrdě odrbat. Možná bych viděl jako optimální do toho teď jít a nejpozději k 31.12.2012 to kategoricky ukončit (ceník A/B) a přejít k jinému dodavateli, který bude vypadat v ten moment nejlíp.
D/ Chtěl jsem to právně čistě vyřešit sám. Ani u toho nového dodavatele asi žádní géniové nebudou.
E/ To je jasný, ale na právní úkon zákazníka v souladu s VOP dost dobře nemůže zaměstnanec jednající jménem firmy reagovat podobným blábolem, a to ještě písemně. Do ERÚ jsem volal, erudice té paní tam byla v podstatě na stejné úrovni jako na infolince ČEZu.


Offline - Inventář Profil 
11. 7. 2011 20:31 Odeslat příspěvek
Mně připadá, že na infolinkách zaměstnávají všude blby, kteří měli problémy dokončit 5. třídu zvláštní školy. O2 je třeba něco podobného v bledě modrém.


Offline - Nadšenec Profil 
11. 7. 2011 20:37 Odeslat příspěvek
xls píše
...
D/ Chtěl jsem to právně čistě vyřešit sám. Ani u toho nového dodavatele asi žádní géniové nebudou.
...

Podobní poskytovatelé služeb mají proces ukončení smlouvý schválně složitý a oprudentní, a předpokládají pologramotné zákazníky, kteří jej nezvládnou (což se jim zhusta potvrdí).
Naopak, konkurenční poskytovatel bude mít tento jejich proces ve vlastním zájmu skvěle zvládnutý. Takže přehodit tuto prácičku na nového poskytovatele je nanejvýš rozumné.
Ale jestli tě to baví, klidně se tím zabývej sám. Přemýšlím, že nakoupím nějaké akcie ČEZu, abych na tom taky něco vydělal :mrgreen:


Offline - Diskutér Profil 
11. 7. 2011 21:38 Odeslat příspěvek
Já bych radši investoval do nějaký kvalitní společnosti. Když už si vyberu levné zaměstnance, tak jim dám alespoň takový školení jak vyjebávat se zákazníky, aby to nebylo vyloženě protiprávní a prokazatelný. To pak svědčí i o mizerné úrovni řízení.


Offline - Nadšenec Profil 
11. 7. 2011 21:46 Odeslat příspěvek
Nene, kvalifikace a proškolení zaměstnanců je právě na potřebné úrovni. Až na nich něco vysoudíš, bude důvod zapracovat na zvýšení kvality ojebávacích mechanismů. Do té doby by to byly zbytečné náklady :lol:


Offline - Diskutér Profil 
11. 7. 2011 22:08 Odeslat příspěvek
Nevím, já bych si tedy podobnou logiku ve svém podnikání používat nedovolil. Ale já musím chránit dobré jméno své firmy, ČEZ tu potřebu možná nemá.


Offline - Nadšenec Profil 
11. 7. 2011 22:10 Odeslat příspěvek
Přesně tak, státem organizovaný oligopol je svinstvo největšího kalibru :oboze


Offline - Inventář Profil 
12. 7. 2011 06:41 Odeslat příspěvek
xls píše
tak jim dám alespoň takový školení jak vyjebávat se zákazníky, aby to nebylo vyloženě protiprávní a prokazatelný. To pak svědčí i o mizerné úrovni řízení.


...až dosáhneš toho, že zaplatí ČEZ pokutu za to, že tě "blbě" informoval, tak si možná :tleskani, tohle se bude řešit nanejvýš napomenutím za chybu jedince ;-]

Já bych tohle opravdu hodil na krk novému dodavateli, ten bude vědět, co a jak sám a já ušetřím hromadu času a nervů :-) A nevěřím, že by to obchodníci nového vzdali anebo nepochopili, když jim do smlouvy / plné moci či čeho doplníš "výpověď z důvodu změny", že to nepochopí... Já bych se pouze ujistil u opouštěného (nahrál na záznam), že při ukončení se neúčtují žádné odchozí poplatky a pokud ano, tak bych si vyžádal sazebník na email, vše ostatní bych svěřil přejímajícímu s tím, že bych se informoval na odchodné i u něj.

Za úsporu 2000,- tomu nebudu věnovat 4 hodiny času (někam jezdit), to pak úspora ztrácí smysl.

Takže ty přechodem od ČEZ jinam (kam) ušetříš 2000,--? Tak nám poraď :)

kalkulačka všech patrně neexistuje, znám jen seznam.


Offline - Diskutér Profil 
12. 7. 2011 09:15 Odeslat příspěvek
- ČEZ nepostupoval "blbě", ale protiprávně a v rozporu se svými VOP. Hrát to na chybu jedince to je podobný, když to u soudu hraje vrah na ztrátu příčetnosti - divadýlko to může být hezký, ale jen pro slaboumný jedince.
- Kdyby si to přečetl výše, tak víš, že hrozí "pokutou za odstoupení", která se ovšem nikde v dokumentech nezmiňuje - takže to je nejspíš jen fígl na odpálkování zákazníků.
- Ta úspora 2000,- by měla být správně otázkou vyplnění pár údajů do nové smlouvy a zaslání odstoupení starému dodavateli. Odhadem tak půlhodinka. Pro mě lepší, než se nechat donekonečna okrádat.
- Radit radši z dodavatelů el. a plynu nebudu, u žádného z nich si nejsem jistý poctivostí. Ale levnějších jich bylo v mém případě víc. Kdo to potřebuje, najde si zdroje na internetu.


Offline - Nadšenec Profil 
12. 7. 2011 09:33 Odeslat příspěvek
Se ti ta půlhodinka trochu protáhla, co :mrgreen:
Hlavně když bude nový dodavatel spokojený :mrgreen:


Offline - Inventář Profil 
12. 7. 2011 09:47 Odeslat příspěvek
Půlhodinka vynásobená šestkrát :-)

Spočetl jsem, že do 2MW je nejlevnější Čez a ke změně na něj stačí jeden telefonát nebo mail (3 minuty?), a co se týče poctivosti, to uvidíš až ve smlouvě co ti přijde (číst smlouvu a VOP to je nejméně hodina času, na netu se nic nedozvíš viz ty - ani jsi neprozradil, kdo je ten nejvýhodnější a 99% lidí (a v tomto jsou rozumní) nemá čas kvůli úspoře pár korun tomu věnovat několik hodin).

Chápu, proč bys doporučoval společnost XY, když z toho nemáš provizi, ale až spustí referal program, tak to bude něco jiného :)


Offline - Diskutér Profil 
12. 7. 2011 10:13 Odeslat příspěvek
Kdybych měl spotřebu do 2 MW, tak těch pár korun neřeším. Novou smlouvu a VOP jsem měl za chvíli zkouknuté, naprosto bez problémů. I u ČEZu to není nic složitého - jen kdyby se tím řídil. Jinak tady na fóru se většinou diskutuje, jestli je u banky pár korun za nějakou operaci ještě přijatelných nebo to musí být za 0,-. V porovnání s podobnými maličkostmi mi 2 tisíce za rok přijdou jako mnohem zajímavější částka.
Když jsem v minulosti někomu něco doporučil (třeba z bank), tak se to za chvíli zmrvilo. Proto to už zásadně až na pár ověřených výjimek nedělám. Peníze v tom nehrají roli.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď
Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další stránka
Stránka 1 z 7 [ Příspěvků: 94 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies