FinExpert.cz

Přihlásit se
Platnost předkupního práva?

Offline - Trvalý BAN Profil 
4. 1. 2023 12:17 Odeslat příspěvek
Jsem spoluvlastník ideální poloviny nemovitosti od 12/2019. Pokud by další vlastníci chtěli prodat svoje podíly (nabyté 02/2020), musí či nemusí mě v rámci tzv. předkupního práva nabídnout možnost přednostního odkupu? Probíhaly změny, novelizace OZ a nenašel jsem do jakého data nabytí nemovitosti se na ni ještě vztahuje předkupní právo, které bylo na nově nabyté nemovitosti od určitého data zrušeno. (Jestli jsem tedy dobře pochopil články na webu) Děkuji.
Poslední příspěvek


Offline - Administrátor Profil 
4. 1. 2023 17:25 Odeslat příspěvek
Původní znění § 1124 OZ:
(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

Nové znění § 1124 OZ (nabylo účinnosti 1. 7. 2020):
(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

K tomu je přechodné ustanovení (Čl. II bod 4 zákona č. 163/2020 Sb.):
4. Dospěla-li povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvá předkupní právo předkupníka i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

To znamená, že pokud byla kupní smlouva uzavřena před 1. 7. 2020 a nebylo dána nabídka spolumajitelům, tak opomenutí spolumajitelé se mohou bránit u soudu (promlčecí lhůta 3 roky od zápisu do KN dle této smlouvy).
Pokud však smlouva je uzavřena po 1. 7. 2020, tak se postupuje dle nové právní úpravy - čili ve Vašem případě nemají spoluvlastníci předkupní právo.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď

Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 2 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies